SPZOZ ikona
Portal Pacjenta ikona Portal Pacjenta Laboratorium ikona Laboratorium UCZ Szpital ikona UCZ Szpital Tłumacz Migowy Tłumacz Migowy
contrast icon font size icon
Ogłoszenia obraz

Ogłoszenia

wtorek 30 maja, 2023

Najem powierzchni użytkowej

Samodzielny Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych w przychodniach przy ul. Romera 4 i ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

 

Przedmiotem konkursu jest najem powierzchni użytkowych usytuowanych w przychodniach Zakładu przy ul. Romera 4 i ul. Na Uboczu 5 w Warszawie. Lokale przeznaczone są na świadczenie usług stomatologicznych. Łączna powierzchnia najmu wynosi 66,55 m²,w tym:

– gabinet w przychodni przy ul. Romera 4 – 49,45 m²

– gabinet w przychodni ul. Na Uboczu 5 – 17,1 m²

 

Oferty należy składać do 14.06.2023 do godziny 8:30 w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z czytelnym oznaczeniem „NIE OTWIERAĆ do dnia 14.06.2023r. o godz. 9.00, oferta w konkursie na najem powierzchni użytkowych w przychodniach przy ul. Romera 4 i ul. Na Uboczu 5”.

 

Zawarcie umowy z Oferentem wyłonionym w drodze konkursu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej.

Zakład zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybierania którejkolwiek z ofert.

poniedziałek 10 kwietnia, 2023

SPZOZ.U.2085/2023 Zawiadomienie o realizacji programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o wyłonieniu wykonawców realizujących programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” w roku 2023.

środa 22 marca, 2023

SPZOZ.U.2085/2023 realizacje programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizacje programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu (specyfikacja istotnych warunków), pobrać obowiązujący formularz ofertowy oraz projekt umowy:
– osobiście w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, pok. Nr 24, tel. 22 641 -29- 94 wew. 23;
– ze strony internetowej Zakładu www.zozursynow.pl

Oferty należy składać do dnia 31.03.2023 roku do godz. 13.00 w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, Sekretariat Dyrektora, pok. Nr 1.

środa 8 marca, 2023

Najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na usługi Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej w przychodni ul. Kajakowa 12

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

 

ogłasza konkurs ofert

Przedmiotem konkursu jest najem powierzchni użytkowej usytuowanej w przychodni przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie, z przeznaczeniem na usługi nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Łączna powierzchnia najmu wynosi 89,85 m2.

Numer sprawy: SPZOZ.U.ADM.1695/2023

 

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z czytelnym oznaczeniem:
„NIE OTWIERAĆ do dnia 23.03.2023r. o godz. 9.00, oferta w konkursie na najem lokali użytkowych w przychodni przy ul. Kajakowej 12”.

Termin składania ofert konkursowych upływa dnia: 23.02.2023r o godz. 8.30.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 23.03.2023r. o godz. 9.00 w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 – pokój 34.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków konkursu ofert można uzyskać pod nr tel. 22 641-67-59 wew. 37, od poniedziałku do piątku w godz.800-1400 oraz  w tych samych dniach i godzinach w siedzibie Zakładu pok. 34.

Zawarcie umowy z Oferentem wyłonionym w drodze konkursu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej.

Zakład zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybierania którejkolwiek z ofert.

środa 8 marca, 2023

Najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na usługi Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej w przychodni ul. Romera 4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

 

ogłasza konkurs ofert

Przedmiotem konkursu jest najem powierzchni użytkowej usytuowanej w przychodni przy ul. Romera 4 w Warszawie, z przeznaczeniem na usługi nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Łączna powierzchnia najmu wynosi 97,10 m2.

Numer sprawy: SPZOZ.U.ADM.1696/2023

 

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z czytelnym oznaczeniem:
„NIE OTWIERAĆ do dnia 23.03.2023r. o godz. 9.00, oferta w konkursie na najem lokali użytkowych w przychodni przy ul. Romera 4”.

Termin składania ofert konkursowych upływa dnia: 23.02.2023r o godz. 8.30.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 23.03.2023r. o godz. 9.00 w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 – pokój 34.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków konkursu ofert można uzyskać pod nr tel. 22 641-67-59 wew. 37, od poniedziałku do piątku w godz.800-1400 oraz  w tych samych dniach i godzinach w siedzibie Zakładu pok. 34.

Zawarcie umowy z Oferentem wyłonionym w drodze konkursu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej.

Zakład zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybierania którejkolwiek z ofert.

środa 25 stycznia, 2023

Informacja o powierzchni przeznaczonej do wynajęcia/ wydzierżawienia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa- Ursynów informuje o powierzchni przeznaczonej do wynajęcia/ wydzierżawienia.

Przychodnia ul. Romera 4, 02-784 Warszawa

powierzchnia: 14,8 m2

okres najmu: do 1,5 roku

Numer sprawy: SPZOZ.U.ADM.537/2023

 

 

 

 

czwartek 5 stycznia, 2023

Wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną, usytuowanego w przychodni przy ul. Romera 4 w Warszawie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

 

ogłasza konkurs ofert

Na najem lokalu użytkowego o powierzchni 110,71 m2 na parterze w przychodni przy ul. Romera 4 w Warszawie, z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną.

 

Numer sprawy: SPZOZ.U.ADM.108/2023

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z czytelnym oznaczeniem:
„NIE OTWIERAĆ do dnia 20.01.2023r. o godz. 9.00, oferta w konkursie na najem lokalu użytkowego w przychodni przy ul. Romera 4”.

Termin składania ofert konkursowych upływa dnia: 20.01.2023r o godz. 8.30.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 20.01.2023r. o godz. 9.00 w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 – sala konferencyjna.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków konkursu ofert można uzyskać pod nr tel. 22 641-67-59 wew. 29, od poniedziałku do piątku w godz.800-1400 oraz  w tych samych dniach i godzinach w siedzibie Zakładu pok. 32.

Zawarcie umowy z Oferentem wyłonionym w drodze konkursu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej.

Zakład zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Warszawa, dnia 05.01.2023r

czwartek 8 grudnia, 2022

Sprzedaż detektora promieniowania Gamma Finder II

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów informuje, że prowadzone jest postępowanie w formie negocjacji  sprzedaży detektora promieniowania Gamma Finder II

Osoba upoważniona do kontaktu z Nabywcami – Krzysztof Poncyliusz tel. 509-778-525 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.12.2022r. do godziny 10.00 w formie elektronicznej na adres:  k.poncyliusz@zozursynow.pl

piątek 4 listopada, 2022

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.6541.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

na świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

  

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.6541.2022

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w. 23.

Czas trwania umowy 12 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o NFZ.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 14 listopada 2022 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Warszawa, dnia 4 listopada 2022 r.

 

Dyrektor SPZOZ Warszaw-Ursynów

czwartek 27 października, 2022

SPZOZ.KPL.5656/22 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolonej w wieku pomiędzy 18-19 roku życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”

Zawiadomienie o rozwiązaniu konkursu „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolonej w wieku pomiędzy 18-19 roku życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”.

czwartek 20 października, 2022

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.5352.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r. poz.633)

 

ogłasza konkurs ofert

na świadczenie usług zdrowotnych ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni dermatologicznej

 

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.5352.2022

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

 

Czas trwania umowy 24 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o NFZ.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 31 października 2022r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2022r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

Warszawa, dnia 20 października 2022

Dyrektor SPZOZ Warszaw-Ursynów

 

wtorek 18 października, 2022

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.6166.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

na świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

 Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.6166.2022

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w. 23.

Czas trwania umowy 12 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o NFZ.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie                SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 26 października 2022 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2022 r. o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Warszawa, dnia 18 października 2022 r.

 

Dyrektor SPZOZ Warszaw-Ursynów

wtorek 18 października, 2022

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.6175.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r. poz.633 z późń. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty reumatologa w poradni reumatologicznej

 

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.6175.2022

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 12 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o NFZ.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 26 października 2022r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2022r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Warszawa, dnia 18 października 2022

Dyrektor SPZOZ Warszaw-Ursynów

poniedziałek 10 października, 2022

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.5989.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r. poz.633)

 

ogłasza konkurs ofert

na świadczenie usług zdrowotnych ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty kardiologa w poradni kardiologicznej

 

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.5989.2022

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

 

Czas trwania umowy 12 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o NFZ.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 17 października  2022r do godziny 9:45.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2022r o godz. 10:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-153 i art 153 ust 1-2, art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Warszawa, dnia 10 października 2022

czwartek 6 października, 2022

SPZOZ.KPL.5656/22 Realizacja programu promocji zdrowia „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolonej w wieku pomiędzy 18-19 roku życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizacje programu promocji zdrowia „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolonej w wieku pomiędzy 18-19 roku życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu (specyfikacja istotnych warunków), pobrać obowiązujący formularz ofertowy oraz projekt umowy:
– osobiście w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, pok. Nr 24, tel. 22 641 -29- 94 wew. 23;
– ze strony internetowej Zakładu www.zozursynow.pl

Oferty należy składać do dnia 12.10.2022 roku do godz. 13.00 w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, Sekretariat Dyrektora, pok. Nr 1.

piątek 16 września, 2022

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.5500.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

na świadczenie usług zdrowotnych wykonywania zadań i obowiązków pielęgniarki w pracowni TK

 

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.5500.2022

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w 23.

Czas trwania umowy 12 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 23 września 2022r do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2022r o godz. 12:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Warszawa, dnia 16 września 2022

Dyrektor SPZOZ Warszawa-Ursynów

 

piątek 16 września, 2022

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.5497.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

na świadczenie usług zdrowotnych wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.5497.2022

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w 23.

Czas trwania umowy 12 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 23 września 2022r do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2022r o godz. 12:30 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Warszawa, dnia 16 września 2022

Dyrektor SPZOZ Warszawa-Ursynów

piątek 16 września, 2022

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.5498.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

na świadczenie usług zdrowotnych oceny i opisu badań radiologicznych

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.5498.2022

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w 23.

 

Czas trwania umowy 12 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 23 września 2022r do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2022r o godz. 12:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Warszawa, dnia 16 września 2022

Dyrektor SPZOZ Warszawa-Ursynów

piątek 16 września, 2022

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.5499.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

na świadczenie usług zdrowotnych wykonywania czynności i procedur technika elektroradiologii w pracowni tomografii komputerowej

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.5499.2022

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w 23.

Czas trwania umowy 12 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 23 września 2022r do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2022r o godz. 12:15 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Warszawa, dnia 16 września 2022

Dyrektor SPZOZ Warszawa-Ursynów

piątek 16 września, 2022

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.5496.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

na świadczenie usług zdrowotnych wykonywania, nadzoru, oceny i opisu badań tomografii komputerowej

Numer sprawy SPZOZ.U.KIS.5496.2022

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w 23.

Czas trwania umowy 12 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 23 września 2022r do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2022r o godz. 12:15 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Warszawa, dnia 16 września 2022

Dyrektor SPZOZ Warszawa-Ursynów