SPZOZ ikona
Portal Pacjenta ikona Portal Pacjenta Laboratorium ikona Laboratorium UCZ Szpital ikona UCZ Szpital Tłumacz Migowy Tłumacz Migowy
contrast icon font size icon
Ogłoszenia obraz

Ogłoszenia

środa 20 kwietnia, 2022

spzoz-u-2394-22_dostawę i wymianę mat podłogowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania ofert na dostawę i wymianę mat podłogowych w niżej wymienionych placówkach Zakładu:

– Przychodnia w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5,
– Przychodnia w Warszawie przy ul. Romera 4,
– Przychodnia w Warszawie przy ul. Kajakowej 12,
– Przychodnia w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 14,
– Przychodnia w Warszawie przy ul. Zamiany 13.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godz: 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 27.04.2022r , do godziny 8.30. w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : zamowienia@zozursynow.pl

czwartek 14 kwietnia, 2022

spzoz-u-2420-22 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie anestezjologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie anestezjologii

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr: 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 15:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Dorota Wąsik, tel. 22 641-67-59 w.17.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

czwartek 24 marca, 2022

spzoz-u-1819-22 wykonywanie, ocena i opis badań ultrasonograficznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 15:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Ewelina Kołodziejska tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów,
ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2022 r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

czwartek 24 marca, 2022

spzoz-u-1820-22 porady lekarza specjalisty w poradni ortopedycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni ortopedycznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 15:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Ewelina Kołodziejska tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów,
ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2022 r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

czwartek 24 marca, 2022

spzoz-u-1821-22 usługi zdrowotne w Ursynowskim Centrum Zabiegowym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie:
1. asysty do zabiegów operacyjnych
2. stacjonarnych dyżurów lekarskich

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 15:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Ewelina Kołodziejska tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów,
ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2022 r o godz. 9:15 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

czwartek 24 marca, 2022

spzoz-u-1822-22 usługi zdrowotne w zakresie chirurgii ogólnej w Ursynowskim Centrum Zabiegowym.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Ursynowskim Centrum Zabiegowym.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 15:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Dorota Wąsik tel. 22 641-67-59 w.17

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów,
ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2022 r o godz. 10:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

czwartek 24 marca, 2022

spzoz-u-1823-22 porady lekarza specjalisty w poradni chirurgicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni chirurgicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 15:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Dorota Wąsik tel. 22 641-67-59 w.17

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów,
ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2022 r o godz. 09:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

czwartek 24 marca, 2022

spzoz-u-1825-22 usługi zdrowotne dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Ursynowskim Centrum Zabiegowym.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 15:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Ewelina Kołodziejska tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów,
ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2022 r o godz. 09:30 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

czwartek 17 marca, 2022

SPZOZ-U-1743-22 realizacje programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizacje programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu (specyfikacja istotnych warunków), pobrać obowiązujący formularz ofertowy oraz projekt umowy:
– osobiście w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, pok. Nr 24, tel. 22 641 -29- 94 wew. 23;
– ze strony internetowej Zakładu www.zozursynow.pl

Oferty należy składać do dnia 25.03.2022 roku do godz. 13.00 w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, Sekretariat Dyrektora, pok. Nr 1.

poniedziałek 14 marca, 2022

SPZOZ.U.1575/2022 odpłatne korzystanie z usługi transmisji danych „punkt-punkt” za pośrednictwem sieci Operatora

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa- Ursynów zaprasza do składania ofert na:

„odpłatne korzystanie z usługi transmisji danych „punkt-punkt” za pośrednictwem sieci Operatora”

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254 w godz. 8.00- 15.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28-03-2022r.  w następujący sposób:

poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

 

Aktualizacja: Wtorek, 22 marca 2022

Odpowiedzi na zapytania:

światłowody 2022- odpowiedzi-22.03.2022

wtorek 8 marca, 2022

SPZOZ-U-884-22 dostawy tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek oraz faksów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawy tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek oraz faksów

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Aleksandra Ferens tel.: 22 648 04 71 wew. 32 w godz. 8:00 – 14:00.

Oferty należy składać w terminie do 17.03.2022 r., do godz. 08:30, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. poczta elektroniczna: a.ferens@zozursynow.pl

czwartek 10 lutego, 2022

SPZOZ-U-6186-22 zakup lodówko-zamrażalki do przechowywania krwi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego rozdzielni gazów medycznych (tlen, podtlenek azotu, dwutlenek węgla) firmy Dräger oraz pomp próżniowych zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.12.2021r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

środa 9 lutego, 2022

SPZOZ-U-1289-22 przegląd techniczny budynków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynków przy ul. Zamiany 13, ul. Romera 4, Apteka ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5 i ul. Kajakowej 12 – UCZ i przychodnia, o ogólnej powierzchni użytkowej 10.384,33 m²

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.03.2022r., do godziny 8.30 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

wtorek 8 lutego, 2022

SPZOZ-U-1256-22 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie:
1. asysty do zabiegów operacyjnych
2. stacjonarnych dyżurów lekarskich

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Dorota Wąsik tel. 22 641-67-59 w.23

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 7 marca 2022 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2022 r. o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

poniedziałek 7 lutego, 2022

SPZOZ-U-1103-22 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie:
1. asysty do zabiegów operacyjnych
2. stacjonarnych dyżurów lekarskich

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Dorota Wąsik tel. 22 641-67-59 w.23

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 9:10 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

niedziela 6 lutego, 2022

SPZOZ-U-1102-22 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni okulistycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni okulistycznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Dorota Wąsik tel. 22 641-67-59 w.23

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 9:20 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

sobota 5 lutego, 2022

SPZOZ-U-1101-22 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni położniczo-ginekologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni położniczo-ginekologicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Dorota Wąsik tel. 22 641-67-59 w.23

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

piątek 4 lutego, 2022

SPZOZ-U-971-22 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty reumatologa w poradni reumatologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty reumatologa w poradni reumatologicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 14 stycznia 2022r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2022r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

czwartek 3 lutego, 2022

SPZOZ-U-469-22 wykonywanie badań densytometrycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

wykonywanie badań densytometrycznych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Paweł Kowalczyk tel. 22 641-67-59 w.36

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 8 lutego 2022r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2022r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

środa 2 lutego, 2022

SPZOZ-U-507-22 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Dorota Wąsik tel. 22 641-67-59 w.23

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 2 lutego 2022r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2022r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.