SPZOZ ikona
Portal Pacjenta ikona Portal PacjentaZaloguj się Laboratorium ikona Laboratorium UCZ Szpital ikona UCZ Szpital Tłumacz Migowy Tłumacz Migowyonline
contrast icon font size icon
Polityka jakości logo

Polityka jakości:

Zdrowie Pacjenta najwyższym celem,

zapobiegać – leczyć – chronić ludzkie życie

 

SPZOZ Warszawa – Ursynów  zapewnia  profesjonalną, kompleksową opiekę medyczną  realizowaną przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, celem zaspokajania indywidualnych potrzeb zdrowotnych każdego pacjenta.


Głównymi celami strategicznymi SPZOZ Warszawa – Ursynów są:

 • świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia chorób i diagnostyki na jak najwyższym poziomie wiedzy medyczne
 • promowanie zachowań prozdrowotnych w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”
 • zwiększanie zaufania pacjentów do jednostki, która powinna dawać poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego
 • wzmacnianie pozycji zakładu i jego bieżące dostosowywanie do dynamicznie zmieniającego się rynku usług medycznych

Politykę jakości realizujemy poprzez: 

 1. Stosowanie się do przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia.
 2. Otoczenie pacjenta fachową i troskliwą opieką na możliwie najwyższym poziomie.
 3. Dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostyczno-leczniczym oraz personelowi bezpiecznych warunków pracy.
 4. Przestrzeganie Praw Pacjenta i monitorowanie poziomu satysfakcji z udzielanych świadczeń.
 5. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu dla zapewnienia wymaganych kompetencji.
 6. Analizę sytuacji na rynku usług medycznych  oraz monitorowanie zapotrzebowania na konkretne świadczenia medyczne.
 7. Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania.
 8. Modernizację posiadanej infrastruktury sprzętowej i lokalowej.
 9. Aktywne uczestnictwo pracowników w utrzymaniu i doskonaleniu systemów jakości.
 10. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zmianami oraz ciągłością działania.