SPZOZ ikona
Portal Pacjenta ikona Portal PacjentaZaloguj się Laboratorium ikona Laboratorium UCZ Szpital ikona UCZ Szpital Tłumacz Migowy Tłumacz Migowyonline
contrast icon font size icon
Dostępność logo

Dostępność

Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

SPZOZ Warszawa-Ursynów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SPZOZ Warszawa-Ursynów.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-06-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa nie korzysta z dodatkowych, niestandardowych skrótów klawiaturowych które ułatwiają dostępność strony internetowej. Strona została opublikowania przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Grafiki i zdjęcia posiadają częściowe opisy alternatywne.

Nie wszystkie odnośniki do dokumentów posiadają tekst alternatywny. Dokumenty te zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-12-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku braku dostępności skontaktuj się z osobą odpowiedzialną w danym obszarze. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zespół ds. dostępności:

Przewodniczący Zespołu – koordynator ds. dostępności informacyjno – komunikacyjnej

Anna Dymińska

Ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa

Tel. 22 33 44 610

e-mail: dostepnosc[at]zozursynow.pl

 

Członek Zespołu – koordynator ds. dostępności architektonicznej

Robert Zimnicki

Ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa

Tel. 22 33 44 610

e-mail: dostepnosc[at]zozursynow.pl

 

Członek Zespołu – koordynator ds. dostępności cyfrowej

Adrian Kuśnierz

Ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa

Tel. 22 33 44 610

e-mail: dostepnosc[at]zozursynow.pl

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Dymińska.
 • E-mail: dostepnosc[at]zozursynow.pl
 • Telefon: 22 33 44 610

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • Adres: ul. Zamiany 13
 • E-mail: biuro[at]zozursynow.pl
 • Telefon: 22 33 44 610

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Informacja o działalności

SPZOZ Warszawa – Ursynów to zespół 6 przychodni i Ursynowskie Centrum Zabiegowe – Szpital. W przychodniach pracują lekarze, pielęgniarki, technicy i psycholodzy. Przychodnie znajdują się na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie.

Siedziba Zakładu mieści się przy ulicy Zamiany 13 w Warszawie. Dyrektorem Zakładu jest Magdalena Banach. Dyrektorowi pomagają zastępcy oraz pracownicy administracji.

Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna

Budynek przy ul. Zamiany 13

M: Budynek przy ul. Zamiany 13 znajduje się na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy stacjami metra „Stokłosy” oraz „Ursynów”. Do każdej z powyższych stacji jest ok 500 metrów.
A: Najbliższe przystanki autobusowe: Ursynów Płn 03 i Ursynów Płn 04 – linia nr 193

Dojście piesze do budynku: uliczki osiedlowe wyłożone kostką brukową oraz asfaltem. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
Dojazd autem: Wjazd od ulicy Jastrzębowskiego. Przed budynkiem dostępne miejsca parkingowe. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna, po wcześniejszym (dzień wcześniej) zgłoszeniu takiej potrzeby na mail dostepnosc[at]zozursynow.pl.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na stopniach przy wejściu do przychodni są wyczuwalne listwy antypoślizgowe.

Rejestracja główna znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
Zapewniamy dostępność tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
Sekretariat SPZOZ Warszawa – Ursynów jest na poziomie 0 po lewej stronie od wejścia, brak barier architektonicznych. Wszystkie sprawy związane z działalnością Zakładu można załatwić w sekretariacie. Administracja znajduje się na pierwszym piętrze, można się tam dostać tylko schodami.
Pomieszczenia przychodni znajdują się na poziomie 0.

Budynek przy ul. Romera 4

M: Budynek przy ul. Romera 4 znajduje się ok 450 m od stacji metra „Stokłosy”
A: Najbliższy przystanek autobusowy: Dunikowskiego 04 linie 195, 179, 136

Dojście piesze do budynku: uliczki osiedlowe wyłożone kostką brukową oraz asfaltem. Wejście do budynku nie posiada schodów. W budynku dostępna winda oraz platforma dla niepełnosprawnych.
Dojazd autem: Wjazd od ul. Romera. Przed budynkiem dostępne miejsca parkingowe z wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna, po wcześniejszym (dzień wcześniej) zgłoszeniu takiej potrzeby na mail dostepnosc[at]zozursynow.pl

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejestracja główna znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Zapewniamy dostępność tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Pomieszczenia przychodni znajdują się na trzech kondygnacjach. Do wszystkich jest dostęp dla osób na wózku inwalidzki. Aby dostać się na pierwsze piętro należy skorzystać z windy, aby dostać się na kondygnację -1 należy poinformować o takim zamiarze portiera przy wejściu głównym.

Windą nie można się poruszać podczas pożaru.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Na Uboczu 5

M: Budynek przy ul. Na Uboczu 5 znajduje się ok 700 m od stacji metra „Natolin”
A: Najbliższe przystanki autobusowe: os. Wyżyny 02 i os. Wyżyny 02 linie 192, 179, 195, 504

Dojście piesze do budynku: uliczki osiedlowe wyłożone kostką brukową oraz asfaltem. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku dostępna winda.

Dojazd autem: Wjazd od ul. Stryjeńskich. Przed budynkiem dostępne miejsca parkingowe z wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna, po wcześniejszym (dzień wcześniej) zgłoszeniu takiej potrzeby na mail dostepnosc[at]zozursynow.pl.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejestracja główna znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Zapewniamy dostępność tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Budynek stanowią trzy kondygnacje, do wszystkich można dotrzeć za pomocą windy.

Windą nie można się poruszać podczas pożaru.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Kajakowa 12 – Ursynowskie Centrum Zabiegowe oraz Przychodnia

M: Budynek przy ul. Kajakowej 12 nie znajduje się w pobliżu żadnej stacji metra.
A: Najbliższe przystanki autobusowe: Łagiewnicka 02 i Bogatki 01 linie 209, 709, 715, 727, 737, 739, 809

Dojście piesze do budynku: chodnik wyłożony kostką brukową. Budynek posiada swobodny podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku dostępna winda.

Dojazd autem: Budynek w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania ulic Puławska oraz Kajakowa (sygnalizacja świetlna). Wjazd z na parking z ul. Kajakowej. Przed budynkiem dostępne miejsca parkingowe z wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna, po wcześniejszym (dzień wcześniej) zgłoszeniu takiej potrzeby na mail dostepnosc[at]zozursynow.pl.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejestracja główna znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Zapewniamy dostępność tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Budynek przychodni i szpitala posiada 3 kondygnacje. Są dostępne dwie windy. Windą nie można się poruszać podczas pożaru.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Samsonowskiej 1

M: Budynek przy ul. Samsonowskiej 1 nie znajduje się w pobliżu żadnej stacji metra.
A: Najbliższe przystanki autobusowe: Samsonowska 01 i Samsonowska 02 linia 239

Dojście piesze do budynku: uliczki osiedlowe wyłożone kostką brukową oraz asfaltem. Wejście do budynku nie posiada schodów.
Dojazd autem: Kierunek Piaseczno – skręt z ul. Puławskiej w ulicę Samsonowską. Przed budynkiem dostępne miejsca parkingowe z wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna, po wcześniejszym (dzień wcześniej) zgłoszeniu takiej potrzeby na mail dostepnosc[at]zozursynow.pl.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejestracja znajduje się na wprost od wejścia głównego.

Przychodnia posiada pomieszczenia na poziomie 0 bez schodów.

Zapewniamy dostępność tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Kłobuckiej 14

M: Budynek przy ul. Kłobuckiej 14 nie znajduje się w pobliżu żadnej stacji metra.
A: Najbliższe przystanki autobusowe: Taborowa 01 i Taborowa 02 linia 165

Dojście piesze do budynku: uliczki osiedlowe wyłożone kostką brukową oraz asfaltem. Wejście do budynku nie posiada schodów.
Dojazd autem: Na rondzie im. Feliksa Stamma na ul. Bokserskiej – zjazd w ul. Kłobucką. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny.

W budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna, po wcześniejszym (dzień wcześniej) zgłoszeniu takiej potrzeby na mail dostepnosc[at]zozursynow.pl.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejestracja znajduje się na wprost od wejścia głównego.

Zapewniamy dostępność tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Przychodnia posiada pomieszczenia na poziomie 0 bez schodów.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.