SPZOZ ikona
Portal Pacjenta ikona Portal Pacjenta Laboratorium ikona Laboratorium UCZ Szpital ikona UCZ Szpital Tłumacz Migowy Tłumacz Migowy
contrast icon font size icon
O nas logo

O nas

Zakład wydzielił się ze struktur ZOZ-u Mokotów w 2000 roku. Od 2001 r. jest dynamicznie rozwijającą się firmą medyczną, jedną z największych na terenie Ursynowa, oferującą szeroką gamę świadczeń zdrowotnych. Opiekę nad pacjentami sprawują wysokiej klasy specjaliści, którzy mając do dyspozycji nowoczesne zaplecze diagnostyczne, mogą wykonywać różnorodne badania laboratoryjne i obrazowe, pomagające stawiać precyzyjne diagnozy i proponować skuteczne metody leczenia. Personel medyczny uczestniczy w szkoleniach i kursach, które umożliwiają bieżący kontakt z nowościami w zakresie metod leczenia i pielęgnacji. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministrem Zdrowia i Biurem Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta st. Warszawy, realizuje również szereg programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, oraz współpracuje z grupami wsparcia pacjentów. Z każdym rokiem poszerza gamę oferowanych pacjentom świadczeń medycznych. Poprzez wysoki poziom jakości świadczonych przez nas usług medycznych, chcemy zwiększyć poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego Pacjentów, zmobilizować ich do czynnego udziału w procesie diagnostyczno-leczniczym, zyskać ich trwałe zaufanie, a tym samym umocnić pozycję zakładu na rynku usług medycznych i zapewnić jego rozwój.

Misją  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów jest świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i zwiększanie wiedzy o zdrowiu oraz przyczynach chorób, zarówno wśród Pacjentów jak i ich rodzin.


Pacjenci, którzy nam zaufali:

  • 61 764 – liczba złożonych deklaracji
  • 105 832 – liczba wizyt w ramach POZ dla dorosłych
  • 42 025 – liczba wizyt w ramach POZ dla dzieci

Obecnie realizowane usługi zdrowotne w SPZOZ Warszawa-Ursynów:


W struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów wchodzi 6 przychodni oraz Ursynowskie Centrum Zabiegowe:


Programy z zakresu profilaktyki oraz promocji zdrowia realizowane we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministrem Zdrowia i Biurem Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta st. Warszawy: