SPZOZ ikona
Portal Pacjenta ikona Portal Pacjenta Laboratorium ikona Laboratorium UCZ Szpital ikona UCZ Szpital Tłumacz Migowy Tłumacz Migowy
contrast icon font size icon
Zasady rejestracji pacjenta logo

Zasady rejestracji pacjentów

Zasady zapisów na porady i wizyty

 1. Rejestracja pacjentów na wizyty ambulatoryjne i domowe odbywa się w dni robocze, bezpośrednio – osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu: https://erejestracja.zozursynow.pl/
 2. Skierowanie do specjalisty wystawia lekarz POZ/lekarz rodzinny lub inny lekarz specjalista.
 3. Nie obowiązuje rejonizacja – można wybrać lekarza ze spisu dostępnego na stronie http://www.nfz-warszawa.pl/leczenie/
 4. Podczas pierwszej wizyty lekarz specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie chorego leczeniem stałym.
 5. Jeśli wystarczy jednorazowa konsultacja, wówczas specjalista kieruje pacjenta do lekarza POZ, który będzie kontynuował leczenie.
 6. Jeżeli w trakcie pierwszej porady okaże się, że trzeba kontynuować leczenie u specjalisty, nie ma potrzeby uzyskania ponownego skierowania od lekarza POZ, bowiem skierowanie wystawione do lekarza specjalisty związane jest z określoną chorobą i jest ważne w trakcie całego procesu leczenia tej choroby. Specjalista wyznacza terminy kolejnych wizyt kontrolnych, decyduje o niezbędnych badaniach, lekach i zabiegach.
 7. Lekarz specjalista przekazuje lekarzowi kierującemu pisemną informację dotyczącą udzielonego świadczenia i dalszego leczenia, w tym wytyczne oraz wskazówki dotyczące dalszego postępowania i wykaz zalecanych leków. Na tej podstawie lekarz POZ wystawia recepty na leki zalecane przez specjalistę.
 8. W przypadku zakończenia leczenia szpitalnego karta informacyjna ze szpitala nie stanowi skierowania do dalszego leczenia specjalistycznego.
 9. Kto i kiedy nie potrzebuje skierowania:
  Nie potrzebujesz skierowania, żeby skorzystać z konsultacji u niektórych specjalistów. Są też osoby, które nie potrzebują skierowania w żadnym przypadku.
  Do kogo skierowanie nie jest potrzebne:

  Jest grupa lekarzy specjalistów, do których nie potrzebujesz skierowania. Są to:

  • psychiatra
  • ginekolog i położnik
  • onkolog
  • wenerolog
  • dentysta
  • WYJĄTEK NA CZAS PANDEMII:Do psychologa dla dzieci i dorosłych bez skierowania- Potrzebujesz pomocy psychologa? W czasie pandemii nie musisz mieć skierowania.

  W Polsce nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że to Ty wybierasz placówkę, w której chcesz się leczyć. Może się ona znajdować poza miejscowością, w której mieszkasz.

  Kiedy skierowanie nie jest wymagane

  Możesz korzystać z leczenia w poradni specjalistycznej bez skierowania, jeśli:

  • chorujesz na gruźlicę
  • jesteś osobą zakażoną wirusem HIV
  • jesteś inwalidą wojennym lub wojskowym, kombatantem lub osobą represjonowaną, żołnierzem zastępczej służby wojskowej, działaczem opozycji antykomunistycznej albo osobą represjonowaną z powodów politycznych lub osobą deportowaną do pracy przymusowej
  • jesteś cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych
  • jesteś uprawnionym żołnierzem lub pracownikiem wojska – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • jesteś weteranem – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • jesteś osobą uzależnioną od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
  • jesteś osobą współuzależnioną: mieszkasz lub gospodarujesz wspólnie z osobą uzależnioną lub Twój stan psychiczny powstał na skutek związku emocjonalnego z osobą uzależnioną – w zakresie leczenia współuzależnienia
  • chcesz skorzystać ze świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży
  • jesteś byłym działaczem opozycji antykomunistycznej oraz osobą represjonowaną z powodów politycznych
  • masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • jesteś osobą, która była deportowana do pracy przymusowej oraz osadzona w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

  Podstawa prawna

   

Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.

Usługi medyczne odpłatne udzielane są w godz. do 8:00 i od 18:00

Warszawa, dn. 2021-09-21