Piątek, 10 wrzesień 2021

SPZOZ-U-635-21 dostawa szczepionek 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawa szczepionek 2

Aktualizacja: Poniedziałek, 21 września 2021

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść: SPZOZ/U/635/21 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Aktualizacja: Poniedziałek, 20 września 2021

Informacja z otwarcia ofert.

Treść: SPZOZ/U/635/21 - informacja z otwarcia ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty.

Treść: SPZOZ/U/635/21 - wybór oferty.

Aktualizacja: Wtorek, 14 września 2021

Zapytanie i opowiedź.

Treść: SPZOZ/U/635/21 - pytanie i odpowiedź.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-635-21 SWZ
PDF Pobierz
SPZOZ-U-635-21 załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 19 sierpień 2021

SPZOZ-U-583-21 usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Aktualizacja: Piątek, 3 wrzesień 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść informacji: SPZOZ/U/583/21 (PDF) - wybór najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja: Poniedziałek, 30 sierpnia 2021

Informacja o otwarciu ofert.

Treść informacji: SPZOZ/U/583/21 (PDF) - otwarcie ofert.

Aktualizacja: Środa, 25 sierpnia 2021

Wpłynęły zapytania do SIWZ. Informacja o zapytaniach i odpowiedziach w pliku.

Treść zaptań i odpowiedzi: SPZOZ/U/583/21 (PDF) - zapytania i odpowiedzi.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-583-21 SWZ
PDF Pobierz
SPZOZ-U-583-21 załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 6 sierpień 2021

SPZOZ-U-540-21 dostawy szczepionek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawy szczepionek

Aktualizacja: Piątek, 10 wrzesień 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść informacji: SPZOZ/U/540/21 (PDF) - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja: Czwartek, 9 wrzesień 2021

Informacja z otwarcia ofert.

Treść informacji: SPZOZ/U/540/21 (PDF) - informacja z otwarcia ofert.

Aktualizacja: Środa, 1 wrzesień 2021

Informacja o zmianie treści SWZ.

Treść informacji: SPZOZ/U/540/21 (PDF) - informacja o zmianie SWZ.

Aktualizacja: Środa, 1 wrzesień 2021

Zmieniony załącznik nr 1. Formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji.

Formularz po modyfikacji: SPZOZ/U/540/21 (XLSX) - formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-540-21 SWZ
PDF Pobierz
SPZOZ-U-540-21 załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 26 lipiec 2021

SPZOZ-U-517-21 dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki

Aktualizacja: Czwartek, 12 sierpień 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/517/21 (PDF) - zawiadomienie o wyborze ofert.

Aktualizacja: Piątek, 30 lipiec 2021

Informacja z otwarcia ofert.

Treść informacji: SPZOZ/U/517/21 (PDF) - informacja z otwarcia ofert.

Aktualizacja: Piątek, 30 lipiec 2021

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia.

Zmodyfikowany SWZ: SPZOZ/U/517/21 (PDF) - zawiadomienie o zmianie ogłoszenia.

Zapytania i opowiedzi.

Treść: SPZOZ/U/517/21 - pytania i odpowiedzi.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zozursynow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 05.08.2021r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2021r o godzinie 11:30.

Aktualizacja: Wtorek, 27 lipiec 2021

Modyfikacja SWZ.

Zmodyfikowany SWZ: SPZOZ/U/517/21 (PDF) - zmodyfikowany SWZ.

Zawiadomienie o modyfikacji SWZ.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/517/21 - zawiadomienie o modyfikacji SWZ.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-517-21 SWZ
PDF Pobierz
SPZOZ-U-517-21 załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 22 czerwca 2021

SPZOZ-U-412-21 dzierżawa automatycznego analizatora hematologicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dzierżawa automatycznego analizatora hematologicznego wraz z sukcesywnymi dostawami odczynników, materiałów kontrolnych przeznaczonych do wykonywania oznaczeń parametrów z zakresu hematologii

Aktualizacja: Środa, 7 lipca 2021

Zawiadomienie o wyborze.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/412/21 - zawiadomienie o wyborze (PDF).

Informacja o zapytaniach i odpowiedziach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/412/21 (PDF) - zapytania i odpowiedzi.

Modyfikacja SWZ.

Zmodyfikowany SWZ: SPZOZ/U/412/21 - SWZ - modyfikacja (PDF).

Modyfikacja wzór umowy.

Zmodyfikowany wzór umowy: SPZOZ/U/412/21 - wzór umowy - modyfikacja (PDF).

Modyfikacja formularza ofertowego.

Zmodyfikowany formularz: SPZOZ/U/412/21 - formularz - modyfikacja (DOC).

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-412-21 Ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-412-21 załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 9 czerwca 2021

SPZOZ-U-376-21 sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku 2

Aktualizacja: Środa, 7 lipca 2021

Zawiadomienie o wyborze.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/376/21 - zawiadomienie o wyborze (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 18 czerwca 2021

Informacja z otwarcia ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/376/21 - informacja z otwarcia ofert (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 17 czerwca 2021

Informacja o zapytaniach i odpowiedziach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/376/21 (PDF) - zapytania i odpowiedzi.

Modyfikacja formularza asortymentowo-cenowego.

Zmodyfikowany formularz: SPZOZ/U/376/21 - formularz - modyfikacja (XLS).

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-376-21 SWZ
SWZ
PDF Pobierz
SPZOZ-U-376-21 załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 23 kwietnia 2021

SPZOZ-U-274-21 sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

Aktualizacja: Czwartek, 10 czerwca 2021

Zawiadomienie o ponownym wyborze pakiet 1.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/274/21 - zawiadomienie o ponowynym wyborze pakiet 1 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 8 czerwca 2021

Zawiadomienie o wyborze wykonawców.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/274/21 - zawiadomienie o wyborze wykonawców (PDF).

Aktualizacja: Środa, 19 maja 2021

Informacja z otwarcia ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/274/21 - informacja z otwarcia ofert (PDF).

Aktualizacja: Środa, 11 maja 2021

Informacja o modyfikacji formularza asortymentowo-cenowego.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/274/21 - formularz - modyfikacja (XLS).

Aktualizacja: Środa, 11 maja 2021

Informacja o zmianie ogłoszenia(2).

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/274/21 - Ogłoszenie - modyfikacja(2) (PDF).

Aktualizacja: Środa, 5 maja 2021

Informacja o zmianie ogłoszenia.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/274/21 - Ogłoszenie - modyfikacja (PDF).

Informacja o zapytaniach i odpowiedziach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/274/21 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 5 maja 2021

Zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/274/21 - Formularz asortymentowo-cenowy - modyfikacja (XLS).

Aktualizacja: Wtorek, 27 kwietnia 2021

Informacja o zmianie ogłoszenia.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/274/21 - Zmiana Ogłoszenia (PDF).

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-274-21 SWZ
SWZ
PDF Pobierz
SPZOZ-U-274-21 załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 8 kwietnia 2021

SPZOZ-U-237-21 sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych

Aktualizacja: Środa, 5 maja 2021

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/237/21 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 5 maja 2021

Informacja o zapytaniach i odpowiedziach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/237/21 (PDF).

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego -pakiet 6.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/237/21 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 28 kwietnia 2021

Informacja o unieważnieniu wyboru.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/237/21 - Unieważnienie (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 27 kwietnia 2021

Informacja o wykonawcach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/237/21 - Wykonawcy (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 23 kwietnia 2021

Informacja z otwarcia ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/237/21 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 20 kwietnia 2021

Informacja o zapytaniach i odpowiedziach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/237/21 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 13 kwietnia 2021

Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/237/21 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 13 kwietnia 2021

Formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/237/21 (xls).

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-237-21 Ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-237-21 załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 7 kwietnia 2021

SPZOZ-U-232-21 sukcesywne dostawy leków i materiałów opatrunkowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy leków i materiałów opatrunkowych

Aktualizacja: Wtorek, 27 kwietnia 2021

Informacja o wykonawcach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/232/21 - Wykonawcy (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 16 kwietnia 2021

Informacja o otwarciu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/232/21 - Otwarcie ofert (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 13 kwietnia 2021

Ogłoszenie o zmianie ilości pakietów.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/232/21 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 13 kwietnia 2021

Formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/232/21 (xls).

Aktualizacja: Wtorek, 13 kwietnia 2021

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/232/21 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-232-21 SWZ
SWZ
PDF Pobierz
SPZOZ-U-232-21 załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 11 marzec 2021

SPZOZ-U-155-21 usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych aparatury medycznej i laboratoryjnej 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych aparatury medycznej i laboratoryjnej 2

Aktualizacja: Czwartek, 25 marca 2021

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/155/21 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 16 marca 2021

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/155/21 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-155-21 SWZ
SWZ
PDF Pobierz
SPZOZ-U-155-21 załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz
SPZOZ-U-155-21
Zapytania i odpowiedzi
PDF Pobierz
SPZOZ-U-155-21
wybór wykonawcy
PDF Pobierz

Poniedziałek, 22 lutego 2021

SPZOZ-U-118-21 usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych aparatury medycznej i laboratoryjnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych aparatury medycznej i laboratoryjnej

Aktualizacja: Sroda, 10 marzec 2021

Informacja o wyborze wykonawców.

Treść informacji: SPZOZ/U/118/21 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 2 marzec 2021

Informacja z otwarcia ofert.

Treść informacji: SPZOZ/U/118/21 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 26 luty 2021

Zawiadomienie o zapytaniach i odpowiedziach(3).

Treść informacji: SPZOZ/U/118/21 (PDF).

Zawiadomienie o zapytaniach i odpowiedziach(2).

Treść informacji: SPZOZ/U/118/21 (PDF).

Zawiadomienie o zapytaniach i odpowiedziach.

Treść informacji: SPZOZ/U/118/21 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-118-21 SWZ
SWZ
PDF Pobierz
SPZOZ-U-118-21 załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 11 lutego 2021

SPZOZ-U-99-21 dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunodiagnostycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunodiagnostycznego

Aktualizacja: Wtorek, 23 luty 2021

Informacja o wykonawcach.

Treść informacji: SPZOZ/U/99/21 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 19 luty 2021

Informacja z otwarcia ofert.

Treść informacji: SPZOZ/U/99/21 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 17 luty 2021

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/99/21 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-99-21 Ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-99-21
Załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 25 stycznia 2021

SPZOZ-U-62-21 dostawy materiałów systemu próżniowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów:

dostawy materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4

Aktualizacja: Środa, 10 lutego 2021

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/62/21 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 3 lutego 2021

Informacja o otwarciu ofert.

Treść informacji: SPZOZ/U/62/21 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 29 stycznia 2021

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/62/21 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTyp
SWZ
SWZ
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 14 stycznia 2021

SPZOZ-U-31-21 dostawa odczynników do badań z zakresu biochemii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów:

dostawa odczynników do badań z zakresu biochemii wykonywanych na analizatorze wraz ze świadczeniem usług serwisowych

Aktualizacja: Środa, 27 stycznia 2021

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/31/21 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 22 stycznia 2021

Informacja o otwarciu ofert.

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/31/21 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 19 stycznia 2021

Zapytania i odpowiedzi.

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/31/21 (PDF).

Modyfikacja SWZ, załącznika 2c i załącznika 5

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/31/21 (PDF).Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/31/21 (DOC).Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/31/21 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTyp
SWZ
SWZ
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 23 grudzień 2020

SPZOZ-U-844-20 - usługi serwisu klimatyzacji

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

usługi serwisu wraz z czynnościami przeglądowymi systemu wentylacji i klimatyzacji w placówkach SPZOZ Warszawa- Ursynów (Nr sprawy SPZOZ.U.844/20)

Aktualizacja: Wtorek, 20 stycznia 2021

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/844/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 4 stycznia 2021

Zawiadomienie o otwarciu ofert.

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/844/20 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 30 grudzień 2020

Zmiana ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/844/20 (PDF).

Zmiana treści załącznika nr 1 - "Cena oferty" zmieniono na "Cena oferty za okres 24 miesięcy".

Załącznik nr 1: SPZOZ/U/844/20 (PDF).

Zmiana załączników - zał.7d i zał.7g

Załącznik nr 7d: SPZOZ/U/844/20 (XLSX).

Załącznik nr 7g: SPZOZ/U/844/20 (XLSX).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/844/20
SIWZ
PDF 407.39 KB Pobierz
SPZOZ/U/844/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki, zmiana ogłoszenia
ZIP 1.22 MB Pobierz

Poniedziałek, 30 listopada 2020

SPZOZ-U-768-20 - usługi kompleksowego sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa – Ursynów

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

usługi kompleksowego sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa – Ursynów (Nr sprawy SPZOZ.U.768/20)

Aktualizacja: Środa, 27 stycznia 2021

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/768/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 4 stycznia 2021

Zawiadomienie o otwarciu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/768/20 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 23 grudzień 2020

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/768/20 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/768/20
SIWZ
PDF 531.14 KB Pobierz
SPZOZ/U/768/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.75 MB Pobierz

Środa, 16 września 2020

SPZOZ-U-600-20 - sukcesywne dostawy rękawic medycznych jednorazowego użytku

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy rękawic medycznych jednorazowego użytku (Nr sprawy SPZOZ.U.600/20)

Aktualizacja: Wtorek, 7 października 2020

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/600/20 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 30 września 2020

Zawiadomienie artykuł 86.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/600/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 28 września 2020

Zapytania i odpowiedzi cz.2.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/600/20 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 24 września 2020

Zawiadomienie o zmianie formularza ofertowego.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/600/20 (DOC).

Aktualizacja: Czwartek, 24 września 2020

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/600/20 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 24 września 2020

Zawiadomienie o zmianie formularza asertymentowo-cenowego.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/600/20 (XLS).

Aktualizacja: Czwartek, 24 września 2020

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/600/20 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/600/20
Ogłoszenie
PDF 269.18 KB Pobierz
SPZOZ/U/600/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 701.84 KB Pobierz

Czwartek, 20 sierpień 2020

SPZOZ-U-534-20 - dostawy artykułów biurowych

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawy artykułów biurowych (Nr sprawy SPZOZ.U.534/20)

Aktualizacja: Środa, 9 wrzesień 2020

Informacja o wykonawcach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/534/20 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 28 sierpień 2020

Zawiadomienie artykuł 86.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/534/20 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/534/20
SIWZ
PDF 386.14 KB Pobierz
SPZOZ/U/534/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 966.75 KB Pobierz

Środa, 19 sierpień 2020

SPZOZ-U-521-20 - usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (Nr sprawy SPZOZ.U.521/20)

Aktualizacja: Czwartek, 27 sierpień 2020

Zawiadomienie artykuł 86.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/521/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 24 sierpień 2020

Zawiadomienie o modyfikacji ogłoszenia.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/521/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 24 sierpień 2020

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/521/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 24 sierpień 2020

Zawiadomienie o modyfikacji wzoru umowy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/521/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 24 sierpień 2020

Informacja o pytaniach i odpowiedziach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/521/20 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/521/20
SIWZ
PDF 405.23 KB Pobierz
SPZOZ/U/521/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 957.01 KB Pobierz

Poniedziałek, 10 sierpień 2020

SPZOZ-U-511-20 - dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku 3 (Nr sprawy SPZOZ.U.511/20)

Aktualizacja: Czwartek, 20 sierpień 2020

Zawiadomienie artykuł 86.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/511/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 17 sierpień 2020

Informacja o pytaniach i odpowiedziach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/511/20 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/511/20
SIWZ
PDF 410.01 KB Pobierz
SPZOZ/U/511/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 0 B Pobierz
Czwartek, 23 lipiec 2020

SPZOZ-U-462-20 - zakup i sukcesywne dostawy szczepionek

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup i sukcesywne dostawy szczepionek (Nr sprawy SPZOZ.U.462/20)

Aktualizacja: Wtorek, 25 sierpień 2020

Zawiadomienie artykuł 86.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/462/20 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/462/20
SIWZ
PDF 489.05 KB Pobierz
SPZOZ/U/462/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 821.75 KB Pobierz
Piątek, 17 lipiec 2020

SPZOZ-U-461-20 - dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki (Nr sprawy SPZOZ.U.461/20)

Aktualizacja: Sroda, 29 lipca 2020

Zawiadomienie o ofertach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/461/20 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 24 lipca 2020

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o zmianie ogłoszenia w punkcie IV.6.2 dotyczącym terminu składania ofert lub wniosków. Nowy termin: 2020-07-29 godzina 08:30.

Treść zapytań i odpowiedzi 2: SPZOZ/U/461/20 (PDF).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: SPZOZ/U/461/20 (PDF)

Aktualizacja: Środa, 22 lipca 2020

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/461/20 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/461/20
SIWZ
PDF 376.05 KB Pobierz
SPZOZ/U/461/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 942.64 KB Pobierz
Poniedziałek, 22 czerwiec 2020

SPZOZ-U-381-20 - materiały medyczne jednorazowego użytku

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku 2 (Nr sprawy SPZOZ.U.381/20)

Aktualizacja: Poniedziałek, 17 sierpień 2020

Zawiadomienie o wyborze wykonawców.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/381/20 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 23 lipca 2020

Informacja z otwarcia ofert.

Treść informacji: SPZOZ/U/381/20 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 16 lipca 2020

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/381/20 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/381/20
SIWZ
PDF 421.82 KB Pobierz
SPZOZ/U/381/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 783.23 KB Pobierz
Czwartek, 4 czerwiec 2020

SPZOZ-U-349-20 - kompleksowe ubezpieczenie

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów (Nr sprawy SPZOZ.U.349/20)

Aktualizacja: Wtorek, 7 lipca 2020

Zawiadomienie o wyborze wykonawców.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/349/20 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 25 czerwca 2020

Zawiadomienie art 86.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/349/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 22 czerwca 2020

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/349/20 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 19 czerwca 2020

Wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/349/20 (PDF).

Załączniki:
- Załącznik nr 1 SPZOZ/U/349/20 (PDF).
- Załącznik nr 2 SPZOZ/U/349/20 (PDF).
- Załącznik nr 3 SPZOZ/U/349/20 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/349/20
SIWZ
PDF 343.32 KB Pobierz
SPZOZ/U/291/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 2.65 MB Pobierz
SPZOZ/U/349/20
Zawiadowmienie o wyborze wykonawców
PDF 307.42 KB Pobierz
Wtorek, 12 maja 2020

SPZOZ-U-291-20 - sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku (Nr sprawy SPZOZ.U.291/20)

Aktualizacja: Piątek, 3 lipca 2020

Zawiadomienie o wyborze wykonawców.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/291/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 15 czerwiec 2020

Informacja z otwarcia ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/291/20 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 9 czerwiec 2020

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o zmianach w SIWZ.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/291/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 8 czerwiec 2020

Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy i formularza asortymentowo-cenowego. Wydzielono trzy nowe pakiety 32, 33, 34. Z P21 do P32 przeniesiono pozycję 3. Z P3 do P33 przeniesiono pozycje 1-7, 9, 10. Z P 30 do P34 przeniesiono pozycję 3. Zachowano pierwotną numerację pozycji.

Treść zawiadomienia: formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji(2) SPZOZ/U/291/20 (XLS).

Treść zawiadomienia: wzór umowy po modyfikacji SPZOZ/U/291/20 (PDF).

Treść zawiadomienia: zapytania i odpowiedzi SPZOZ/U/291/20 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 3 czerwiec 2020

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o zmianie ogłoszenia. Zmianie uległy ilości zamawianych produktów w pakietach 5, 6, 14.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/291/20 (XLS).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/291/20
SIWZ
PDF 423.62 KB Pobierz
SPZOZ/U/291/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 865.24 KB Pobierz
SPZOZ/U/291/20
Zawiadowmienie o wyborze wykonawców
PDF 342.79 KB Pobierz
Czwartek, 19 marca 2020

SPZOZ-U-203-20 - wykonywanie przeglądów technicznych

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych aparatury medycznej i laboratoryjnej 2 (Nr sprawy SPZOZ.U.203/20)

Aktualizacja: Piątek, 17 kwietnia 2020

Zawiadomienie o złożonych ofertach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/203/20 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 27 marzec 2020

Zawiadomienie o otwarciu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/203/20 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/203/20
SIWZ
PDF 490.49 KB Pobierz
SPZOZ/U/203/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 916.8 KB Pobierz
Czwartek, 27 luty 2020

SPZOZ-U-147-20 - sukcesywne dostawy leków

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy leków (Nr sprawy SPZOZ.U.147/20)

Aktualizacja: Piątek, 27 marzec 2020

Zawiadomienie o wykonawcach(2).

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/147/20 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 12 marzec 2020

Zawiadomienie o wykonawcach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/147/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 9 marzec 2020

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia(2).

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/147/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 9 marzec 2020

Zawiadomienie o zmianie terminu(2).

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/147/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 9 marzec 2020

Zapytania i odpowiedzi(2).

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/147/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 9 marzec 2020

Zawiadomienie o zmianie SIWZ(2).

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/147/20 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 4 marzec 2020

Zawiadomienie o zmianie SIWZ.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/147/20 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 4 marzec 2020

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/147/20 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 4 marzec 2020

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/147/20 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 3 marzec 2020

Zawiadomienie o zmianie terminu.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/147/20 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/147/20
SIWZ
PDF 461.24 KB Pobierz
SPZOZ/U/143/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 933.42 KB Pobierz
Środa, 26 luty 2020

SPZOZ-U-143-20 - sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych (Nr sprawy SPZOZ.U.143/20)

Aktualizacja: Środa, 25 marzec 2020

Zawiadomienie o ofertach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/143/20 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 10 marzec 2020

Zawiadomienie o ofertach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/143/20 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 3 marzec 2020

Zawiadomienie o zmianie treści załącznika nr 1(2).

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/143/20 (XLSX).

Aktualizacja: Wtorek, 3 marzec 2020

Zapytania i odpowiedzi(2).

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/143/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 2 marzec 2020

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/143/20 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 2 marzec 2020

Zawiadomienie o zmianie treści załącznika nr 1.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/143/20 (XLSX).

Aktualizacja: Poniedziałek, 2 marzec 2020

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/143/20 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/143/20
SIWZ
PDF 469.4 KB Pobierz
SPZOZ/U/143/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 911.78 KB Pobierz
Czwartek, 13 luty 2020

SPZOZ-U-111-20 - Dostawa materiałów do badań parametrów fizykochemicznych moczu

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

Dostawa materiałów do badań parametrów fizykochemicznych moczu i badań cytometrycznych osadu moczu wraz z dzierżawą automatycznego analizatora (Nr sprawy SPZOZ.U.111/20)

Aktualizacja: Wtorek, 3 marzec 2020

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/111/20 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 21 luty 2020

Zawiadomienie.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/111/20 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 18 luty 2020

Formularz ofertowy zał. nr 1 po modyfikacji.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/111/20 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 18 luty 2020

Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 4 po modyfikacji.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/111/20 (XLS).

Aktualizacja: Wtorek, 18 luty 2020

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/111/20 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/111/20
SIWZ
PDF 489.62 KB Pobierz
SPZOZ/U/111/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1 MB Pobierz
Poniedziałek, 10 luty 2020

SPZOZ-U-101-20 - Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora (Nr sprawy SPZOZ.U.101/20)

Aktualizacja: Środa, 26 luty 2020

Wybór wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/101/20 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 18 luty 2020

Zawiadomienie.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/101/20 (PDF).

Aktualizacja: Godz. 17:30, Piątek, 14 luty 2020

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/101/20 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/101/20
SIWZ
PDF 484.09 KB Pobierz
SPZOZ/U/101/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.02 MB Pobierz
Czwartek, 6 luty 2020

SPZOZ-U-90-20 - usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych aparatury medycznej i laboratoryjnej

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych aparatury medycznej i laboratoryjnej (Nr sprawy SPZOZ.U.90/20)

Aktualizacja: Środa, 4 marzec 2020

Informacje o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/90/20 (PDF).

Aktualizacja: Godz. 17:30, Piątek, 14 luty 2020

Informacje z otwarcia ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/90/20 (PDF).

Aktualizacja: Godz. 16:30, Wtorek, 11 luty 2020

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/90/20 (PDF).

Aktualizacja: Godz. 18:30, Środa, 12 luty 2020

Zapytania i odpowiedzi(2).

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/90/20 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/90/20
SIWZ
PDF 488.87 KB Pobierz
SPZOZ/U/90/20
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 988.49 KB Pobierz
Wtorek, 21 stycznia 2020

Roczny harmonogram realizacji zamówień publicznych na rok 2020 w SPZOZ Warszawa-Ursynów

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
Pobierz
plan postępowań
PDF 50.12 KB Pobierz

Piątek, 20 grudnia 2019

SPZOZ-U-995-19 - dostawa odczynników do badań wraz z serwisem analizatora

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawa odczynników do badań z zakresu biochemii wykonywanych na analizatorze wraz ze świadczeniem usług serwisowych (Nr sprawy SPZOZ.U.995/19)

Aktualizacja: Czwartek, 23 stycznia 2020

Zawiadomienie o wyborze wykonawców.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/995/19 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 13 stycznia 2020

Zestawienie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy złożyli oferty w terminie.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/995/19 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 9 stycznia 2020

Odpowiedzi.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/995/19 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 8 stycznia 2020

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/995/19 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 3 stycznia 2020

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ(2).

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/995/19 (PDF).

SIWZ po modyfikacji(2).

Treść SIWZ po modyfikacji: SPZOZ/U/995/19 (PDF).

Zawiadomienie o zmianie terminu(2).

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/995/19 (PDF).

Załącznik 1a po modyfikacji.

Treść załącznika: SPZOZ/U/995/19 (DOC).

Aktualizacja: Poniedziałek, 23 grudnia 2019

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/995/19 (PDF).

SIWZ po modyfikacji.

Treść SIWZ po modyfikacji: SPZOZ/U/995/19 (PDF).

Zawiadomienie o zmianie terminu.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/995/19 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/995/19
ogłoszenie
PDF 307.98 KB Pobierz
SPZOZ/U/995/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.57 MB Pobierz
SPZOZ/U/995/19
zawiadomienie art.86
PDF 235.13 KB Pobierz
SPZOZ/U/995/19
zawiadomienie o wyborze wykonawców
PDF 392.85 KB Pobierz
Czwartek, 19 grudnia 2019

SPZOZ-U-990-19 - serwis pogwarancyjny systemu informatycznego Medicus On-Line

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

serwis pogwarancyjny systemu informatycznego Medicus On-Line (Nr sprawy SPZOZ.U.990/19)

Aktualizacja: Poniedziałek, 30 grudnia 2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/990/19 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 27 grudnia 2019

Zawiadomienie o złożonych ofertach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/990/19 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/990/19
ogłoszenie
PDF 304.17 KB Pobierz
SPZOZ/U/990/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 902.63 KB Pobierz
SPZOZ/U/990/19
zawiadomienie o ofertach
PDF 233.18 KB Pobierz
SPZOZ/U/990/19
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 418.52 KB Pobierz
Środa, 20 listopada 2019

SPZOZ-U-887-19 - usługi kompleksowego sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa – Ursynów”

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

usługi kompleksowego sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa – Ursynów” (Nr sprawy SPZOZ.U.887/19)

Aktualizacja: Piątek, 27 grudnia 2019

Zawiadomienie o ofertach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/887/19 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 16 grudnia 2019

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/887/19 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 12 grudnia 2019

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/887/19 (PDF).

SIWZ po modyfikacji.

Treść SIWZ po modyfikacji: SPZOZ/U/887/19 (PDF).

Załącznik numer 9 - wykaz pracowników.

Treść załącznika nr 9: SPZOZ/U/887/19 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 3 grudnia 2019

Zawiadomienie o odwołaniu.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/887/19 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 2 grudnia 2019

Odwołanie.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/887/19 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/887/19
ogłoszenie
PDF 396.82 KB Pobierz
SPZOZ/U/887/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.45 MB Pobierz
SPZOZ/U/887/19
odwołanie
PDF 134.24 KB Pobierz
SPZOZ/U/887/19
zawiadomienie o odwołaniu
PDF 1.01 MB Pobierz
SPZOZ/U/887/19
zawiadomienie o modyfikacji SIWZ
PDF 183.01 KB Pobierz
SPZOZ/U/887/19
zmodyfikowany SIWZ
PDF 429.7 KB Pobierz
SPZOZ/U/887/19
załącznik numer 9 - wykaz pracowników
PDF 61.38 KB Pobierz
SPZOZ/U/887/19
zawiadomienie o ofertach
PDF 232.83 KB Pobierz
Piątek, 23 sierpnia 2019

SPZOZ-U-682-19 - usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (Nr sprawy SPZOZ.U.682/19)

Aktualizacja: Piątek, 6 wrzesień 2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/682/19 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 2 wrzesień 2019

Zawiadomienie o ofertach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/682/19 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 29 sierpnia 2019

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/682/19 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 29 sierpnia 2019

Zawiadomienie o modyfikacji załącznika nr 6(wzór umowy).

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/682/19 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 29 sierpnia 2019

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/682/19 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/682/19
ogłoszenie
PDF 461.79 KB Pobierz
SPZOZ/U/682/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 877.81 KB Pobierz
SPZOZ/U/682/19
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ.
PDF 374.66 KB Pobierz
SPZOZ/U/682/19
Zawiadomienie o modyfikacji załącznika nr 6(wzór umowy).
PDF 80.31 KB Pobierz
SPZOZ/U/682/19
Zapytania i odpowiedzi.
PDF 510.89 KB Pobierz
SPZOZ/U/682/19
Zawiadomienie o ofertach
PDF 288.13 KB Pobierz
SPZOZ/U/682/19
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 415.77 KB Pobierz
Środa, 14 sierpnia 2019

SPZOZ-U-664-19 - zakup sprzętu komputerowego (3)

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup sprzętu komputerowego (3) (Nr sprawy SPZOZ.U.664/19)

Aktualizacja: Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/664/19 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 23 sierpnia 2019

Zawiadomienie art. 86

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/664/19 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 20 sierpnia 2019

Zmodyfikowano formularz ofertowy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/664/19 (DOC).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/664/19
ogłoszenie
PDF 738.44 KB Pobierz
SPZOZ/U/664/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.38 MB Pobierz
SPZOZ/U/664/19
modyfikacja formularza ofertowego
DOC 33.5 KB Pobierz
SPZOZ/U/664/19
zawiadomienie art. 86
PDF 288.26 KB Pobierz
SPZOZ/U/664/19
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 417.89 KB Pobierz
Piątek, 14 czerwiec 2019

SPZOZ-U-508-19 - dostawy materiałów medycznych jednorazowych

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku (Nr sprawy SPZOZ.U.508/19)

Aktualizacja: Wtorek, 13 sierpnia 2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawców.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/508/19 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 19 lipiec 2019

Zawiadomienie o otwarciu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/508/19 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 10 lipiec 2019

Pytania i odpowiedzi.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/508/19 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/508/19
ogłoszenie
PDF 377.36 KB Pobierz
SPZOZ/U/508/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 825.19 KB Pobierz
SPZOZ/U/508/19
zapytania i odpowiedzi
PDF 1.06 MB Pobierz
SPZOZ/U/508/19
zawiadomienie o otwarciu ofert
PDF 378 KB Pobierz
SPZOZ/U/508/19
zawiadomienie o wyborze wykonaców
PDF 413.85 KB Pobierz
Wtorek, 11 czerwca 2019

SPZOZ-U-485-19 - dostawa tomografu komputerowego

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawę tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem i adaptacją” (Nr sprawy SPZOZ.U.485/19)

Aktualizacja: Czwartek, 25 lipca 2019

Informacja o wyborze wykonawców.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/485/19 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 18 lipca 2019

Informacja o otwarciu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/485/19 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 11 lipca 2019

Dokonano modyfikacji "Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia" stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający skorygował omyłkę w pkt. XIII ppkt. 11 oraz pkt IX ppkt. 6 w rubryce "WYMAGANA WARTOŚĆ PARAMETRU".

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/485/19 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 4 lipca 2019

Wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/485/19 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 14 czerwca 2019

Ogłoszenie zmiana terminu.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/485/19 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 11 czerwca 2019

Korekta CPV.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/485/19 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/485/19
ogłoszenie
PDF 321.66 KB Pobierz
SPZOZ/U/485/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 5.77 MB Pobierz
SPZOZ/U/485/19
korekta CPV
PDF 403.22 KB Pobierz
SPZOZ/U/485/19
ogłoszenie zmiana terminu
PDF 362.86 KB Pobierz
SPZOZ/U/485/19
ogłoszenie o modyfikacji SIWZ
PDF 317.37 KB Pobierz
SPZOZ/U/485/19
informacja o otwarciu ofert
PDF 353.72 KB Pobierz
SPZOZ/U/485/19
informacja o wyborze wykonawców
PDF 306.65 KB Pobierz
Czwartek, 23 maja 2019

SPZOZ-U-463-19 - dostawy artykułów biurowych

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy artykułów biurowych (Nr sprawy SPZOZ.U.463/19)

Aktualizacja: Piątek, 31 maja 2019

Zawiadomienie o ofertach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/463/19 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/463/19
ogłoszenie
PDF 438.85 KB Pobierz
SPZOZ/U/463/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 855.05 KB Pobierz
SPZOZ/U/463/19
zawiadomienie o ofertach
PDF 288.96 KB Pobierz
Środa, 29 maja 2019

SPZOZ-U-467-19 - zakup i sukcesywne dostawy szczepionek

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup i sukcesywne dostawy szczepionek (Nr sprawy SPZOZ.U.467/19)

Aktualizacja: Piątek, 19 lipiec 2019

Informacja o wyborze wykonawców.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/467/19 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 1 lipiec 2019

Informacja o otwarciu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/467/19 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 24 czerwca 2019

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/467/19 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 24 czerwca 2019

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/467/19 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/467/19
ogłoszenie
PDF 330.19 KB Pobierz
SPZOZ/U/467/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 856.67 KB Pobierz
SPZOZ/U/467/19
zapytania i odpowiedzi
PDF 500.77 KB Pobierz
SPZOZ/U/467/19
zmiana ogłoszenia
PDF 587.91 KB Pobierz
SPZOZ/U/467/19
informacja o otwarciu ofert
PDF 248.98 KB Pobierz
SPZOZ/U/467/19
informacja o wyborze wykonawców
PDF 427.83 KB Pobierz
Poniedziałek, 8 kwietnia 2019

SPZOZ-U-312-19 - dostawy materiałów medycznych jednorazowych

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku (Nr sprawy SPZOZ.U.312/19)

Aktualizacja: Środa, 5 czerwiec 2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/312/19 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 13 maja 2019

Zawiadomienie o otwarciu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/312/19 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 9 maja 2019

Zawiadomienie o zapytaniach(5)

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/312/19 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 8 maja 2019

Zawiadomienie o zapytaniach(4)

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/312/19 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 8 maja 2019

Zawiadomienie o zapytaniach(3)

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/312/19 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 6 maja 2019

Zawiadomienie o zapytaniach(2)

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/312/19 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 30 kwietnia 2019

Zawiadomienie o zapytaniach(1)

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/312/19 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 30 kwietnia 2019

Zawiadomienie o zmianie w formularzu asortymentowo-cenowym.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/312/19 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/312/19
ogłoszenie
PDF 432.83 KB Pobierz
SPZOZ/U/312/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 910.86 KB Pobierz
SPZOZ/U/312/19
zmiana w formularzu asortymentowo-cenowy
XLS 291.5 KB Pobierz
SPZOZ/U/312/19
zapytania i odpowiedzi
PDF 687.64 KB Pobierz
SPZOZ/U/312/19
zapytania i odpowiedzi(2)
PDF 561.26 KB Pobierz
SPZOZ/U/312/19
zapytania i odpowiedzi(3)
PDF 510.54 KB Pobierz
SPZOZ/U/312/19
zapytania i odpowiedzi(4)
PDF 506.66 KB Pobierz
SPZOZ/U/312/19
zapytania i odpowiedzi(5)
PDF 506.23 KB Pobierz
SPZOZ/U/312/19
zawiadomienie o otwarciu ofert
PDF 500.94 KB Pobierz
SPZOZ/U/312/19
zawiadomienie o wyborze wykonaców
PDF 448.45 KB Pobierz
Piątek, 15 marca 2019

SPZOZ-U-242-19 - zakup sprzętu komputerowego 2

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup sprzętu komputerowego (2) (Nr sprawy SPZOZ.U.242/19)

Aktualizacja: Wtorek, 26 marca 2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/242/19 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 25 marca 2019

Zawiadomienie o wpłynięciu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/242/19 (PDF).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/242/19
ogłoszenie
PDF 395.06 KB Pobierz
SPZOZ/U/242/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 936.5 KB Pobierz
SPZOZ/U/242/19
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 243.42 KB Pobierz
SPZOZ/U/242/19
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 419.5 KB Pobierz
Środa, 6 marca 2019

SPZOZ-U-215-19 - zakup sprzętu komputerowego

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup sprzętu komputerowego. (Nr sprawy SPZOZ.U.215/19)

Aktualizacja: Piątek, 15 marca 2019

Zawiadomienie o wpłynięciu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/215/19 (PDF).

Zawiadomienie o unieważnieniu.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/215/19 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 11 marca 2019

Zawiadomienie o wpłynięciu zapytań i udzielonych odpowiedziach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/215/19 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/215/19
ogłoszenie
PDF 435.47 KB Pobierz
SPZOZ/U/215/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 974.16 KB Pobierz
SPZOZ/U/215/19
zapytania i odpowiedzi
PDF 338.11 KB Pobierz
SPZOZ/U/215/19
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 241.81 KB Pobierz
SPZOZ/U/215/19
zawiadomienie o unieważnieniu
PDF 208.5 KB Pobierz

Piątek, 1 marca 2019

SPZOZ-U-187-19 - zakup aparatu RTG

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup aparatu RTG (Nr sprawy SPZOZ.U.187/19)

Aktualizacja: Czwartek, 11 kwietnia 2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/187/19 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 2 kwietnia 2019

Zawiadomienie o wpłynięciu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/187/19 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 22 marca 2019

Zawiadomienie o wpłynięciu zapytań i udzielonych odpowiedziach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/187/19 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/187/19
ogłoszenie
PDF 63.9 KB Pobierz
SPZOZ/U/187/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.34 MB Pobierz
SPZOZ/U/187/19
zapytania i odpowiedzi
PDF 4.65 MB Pobierz
SPZOZ/U/187/19
zawiadomienie o ofercie
PDF 395.68 KB Pobierz
SPZOZ/U/187/19
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 307.39 KB Pobierz

Wtorek, 26 lutego 2019

SPZOZ-U-190-19 - zakup aparatu EKG

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup aparatu EKG (Nr sprawy SPZOZ.U.190/19)

Aktualizacja: Wtorek, 12 marca 2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/181/19 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 6 marca 2019

Zawiadomienie o wpłynięciu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/181/19 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/190/19
ogłoszenie
PDF 435.46 KB Pobierz
SPZOZ/U/190/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 951.84 KB Pobierz
SPZOZ/U/190/19
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 283.66 KB Pobierz
SPZOZ/U/190/19
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 407.7 KB Pobierz

Poniedziałek, 25 lutego 2019

SPZOZ-U-181-19 - zakup aparatu USG

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup aparatu USG (Nr sprawy SPZOZ.U.181/19)

Aktualizacja: Wtorek, 12 marca 2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/181/19 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 5 marca 2019

Zawiadomienie o wpłynięciu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/181/19 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 1 marca 2019

Zawiadomienie o wpłynięciu zapytań.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/181/19 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/181/19
ogłoszenie
PDF 329.71 KB Pobierz
SPZOZ/U/181/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 890.46 KB Pobierz
SPZOZ/U/181/19
Zapytania i odpowiedzi
PDF 526.2 KB Pobierz
SPZOZ/U/181/19
Zawiadomienie o ofercie
PDF 283.89 KB Pobierz
SPZOZ/U/181/19
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 408.29 KB Pobierz

Wtorek, 19 lutego 2019

SPZOZ-U-157-19 - sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych (Nr sprawy SPZOZ.U.157/19)

Aktualizacja: Czwartek, 7 marca 2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/157/19 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 27 lutego 2019

Zawiadomienie o wpłynięciu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/157/19 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 22 lutego 2019

Wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/157/19 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/157/19
ogłoszenie
PDF 333.12 KB Pobierz
SPZOZ/U/157/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 873.01 KB Pobierz
SPZOZ/U/157/19
zapytania i odpowiedzi
PDF 350.76 KB Pobierz
SPZOZ/U/157/19
zawiadomienie o ofertach
PDF 272.98 KB Pobierz
SPZOZ/U/157/19
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 405.52 KB Pobierz

Poniedziałek, 18 lutego 2019

SPZOZ-U-156-19 - sukcesywne dostawy leków

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy leków (Nr sprawy SPZOZ.U.156/19)

Aktualizacja: Środa, 13 marca 2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.


Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/156/19 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 28 lutego 2019

Zawiadomienie o wpłynięciu ofert.


Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/156/19 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 25 lutego 2019

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o zmianie ogłoszenia.
Numer sekcji: Załącznik informacje dotyczące ofert częściowych
W ogłoszeniu powinno być: formularz asortymentowo-cenowy 16 załączników

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/156/19 (PDF).

Zmodyfikowany załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy: SPZOZ/U/156/19 (XLS).

Aktualizacja: Piątek, 22 lutego 2019

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o zmianie ogłoszenia w punkcie IV.6.2 dotyczącym terminu składania ofert lub wniosków.
Nowy termin: 2019-02-28 godzina 08:30

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/156/19 (PDF).

Wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/156/19 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/156/19
ogłoszenie
PDF 389.95 KB Pobierz
SPZOZ/U/156/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 931.42 KB Pobierz
SPZOZ/U/156/19
zapytania i odpowiedzi
PDF 370.23 KB Pobierz
SPZOZ/U/156/19
zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
PDF 274.92 KB Pobierz
SPZOZ/U/156/19
zawiadomienie o zmianie ogłoszenia 2
PDF 245.78 KB Pobierz
SPZOZ/U/156/19
zmodyfikowany zał nr 1 formularz asort-cenowy
ODS 45.77 KB Pobierz
SPZOZ/U/156/19
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 274.42 KB Pobierz
SPZOZ/U/156/19
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 408.72 KB Pobierz

Czwartek, 14 lutego 2019

SPZOZ-U-147-19 - Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora (Nr sprawy SPZOZ.U.147/19)

Aktualizacja: Środa, 27 lutego 2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/147/19 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 22 lutego 2019

Zawiadomienie o złożeniu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/147/19 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 19 lutego 2019

Wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/147/19 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/147/19
ogłoszenie
PDF 378.69 KB Pobierz
SPZOZ/U/147/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.04 MB Pobierz
SPZOZ/U/147/19
zapytania i odpowiedzi
PDF 361.5 KB Pobierz
SPZOZ/U/147/19
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 399.36 KB Pobierz

Czwartek, 17 stycznia 2019

SPZOZ-U-67-19 - dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki (Nr sprawy SPZOZ.U.67/19)

Aktualizacja: Czwartek, 14 lutego 2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/67/19 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 29 stycznia 2019

Zawiadomienie o złożeniu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/67/19 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 23 stycznia 2019

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/67/19 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 23 stycznia 2019

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami do treści SIWZ wynikającymi w szczególności z udzielonych wyjaśnień, Zamawiający informuje że przedłuża termin składania ofert do 29.01.2019r. do godz. 08.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2019 r., o godz. 08.45 w siedzibie Zamawiającego, w Warszawie przy ul. Zamiany 13, w sali konferencyjnej nr 5 (parter).

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/67/19 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/67/19
ogłoszenie
PDF 332.74 KB Pobierz
SPZOZ/U/67/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki po modyfikacji
ZIP 1.42 MB Pobierz
SPZOZ/U/67/19
ogłoszenie o zmianie
PDF 286.74 KB Pobierz
SPZOZ/U/67/19
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 229.03 KB Pobierz
SPZOZ/U/67/19
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 254.59 KB Pobierz
SPZOZ/U/67/19
zapytania i odpowiedzi
PDF 725.31 KB Pobierz

Czwartek, 10 stycznia 2019

SPZOZ-U-20-19 - usługi sprzątania w placówkach

Ogłoszenie dostępne na platformie e-zamawiający pod adresem: https://zozursynow.ezamawiajacy.pl

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warsawa-Ursynów (Nr sprawy SPZOZ.U.20/19)

Aktualizacja: Piątek, 15 lutego 2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/20/19 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 6 lutego 2019

Wpłynęły zapytania do SIWZ(2).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/20/19 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 25 stycznia 2019

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ.

Treść pisma: SPZOZ/U/20/19 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 23 stycznia 2019

Wpłynęło odwołanie do KIO

Treść odwołania: SPZOZ/U/20/19 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 21 stycznia 2019

Wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/20/19 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/20/19
ogłoszenie
PDF 106.46 KB Pobierz
SPZOZ/U/20/19
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 2.31 MB Pobierz
SPZOZ/U/20/19
zapytania i odpowiedzi
PDF 245.52 KB Pobierz
SPZOZ/U/20/19
odwołanie do KIO
PDF 160.6 KB Pobierz
SPZOZ/U/20/19
pismo w sprawie zmian SIWZ
PDF 4.98 MB Pobierz
SPZOZ/U/20/19
zapytania i odpowiedzi(2)
PDF 455.53 KB Pobierz
SPZOZ/U/20/19
zawiadomienie wybór wykonawcy
PDF 277.67 KB Pobierz

Poniedziałek, 26 listopada 2018

SPZOZ-U-845-18 - adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Samsonowskiej 1 w Warszawie na przychodnię lekarską

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Samsonowskiej 1 w Warszawie na przychodnię lekarską (Nr sprawy SPZOZ.U.845/18)

Aktualizacja: Piątek, 21 grudnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/845/18 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 11 grudnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o złożeniu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/845/18 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 7 grudnia 2018

Wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/845/18 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/845/18
ogłoszenie
PDF 375.04 KB Pobierz
SPZOZ/U/845/18
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 33.08 MB Pobierz
SPZOZ/U/845/18
zapytania i odpowiedzi
PDF 494.17 KB Pobierz
SPZOZ/U/845/18
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 307.43 KB Pobierz
SPZOZ/U/845/18
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 229.3 KB Pobierz

Poniedziałek, 24 września 2018

SPZOZ-U-682-18 - dostawa odczynników

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawa odczynników do badań z zakresu biochemii wykonywanych na analizatorze VITROS 350 wraz ze świadczeniem usług serwisowych (Nr sprawy SPZOZ.U.682/18)

Aktualizacja: Czwartek, 11 października 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/682/18 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 2 października 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o złożeniu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/682/18 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/682/18
ogłoszenie
PDF 339.42 KB Pobierz
SPZOZ/U/682/18
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 992.6 KB Pobierz
SPZOZ/U/682/18
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 975.96 KB Pobierz
SPZOZ/U/682/18
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 291.48 KB Pobierz

Czwartek, 23 sierpnia 2018

SPZOZ-U-623-18 - dostawa kompleksowego środowiska serwerowego

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawa kompleksowego środowiska serwerowego (Nr sprawy SPZOZ.U.623/18)

Aktualizacja: Wtorek, 11 września 2018

Zawiadomienie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/623/18

Aktualizacja: Poniedziałek, 3 września 2018

Zawiadomienie na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/623/18

Aktualizacja: Piątek, 24 sierpnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o zmianach.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/623/18 (PDF).

SIWZ zmodyfikowany: SPZOZ/U/623/18 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/623/18
ogłoszenie
PDF 624.28 KB Pobierz
SPZOZ/U/623/18
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 771.02 KB Pobierz
SPZOZ/U/623/18
zawiadomienie art. 86 ust.5
PDF 215.02 KB Pobierz
SPZOZ/U/623/18
zawiadomienie art. 92
PDF 189.84 KB Pobierz

Czwartek, 26 lipca 2018

SPZOZ-U-560-18 - Roboty budowlane

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

Modernizacja i nadbudowa przychodni przy ul. Kajakowej 12. (Nr sprawy SPZOZ.U.560/18)

Aktualizacja: Poniedziałek, 3 września 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/560/18 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 23 sierpnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o złożeniu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/560/18 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 7 sierpnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/560/18 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/560/18
ogłoszenie
PDF 462.46 KB Pobierz
SPZOZ/U/560/18
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 58.23 MB Pobierz
SPZOZ/U/560/18
zapytania i odpowiedzi
PDF 528.75 KB Pobierz
SPZOZ/U/560/18
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 149.63 KB Pobierz
SPZOZ/U/560/18
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 198.28 KB Pobierz

Wtorek, 12 czerwca 2018

SPZOZ-U-451-18 - Kompleksowe ubezpieczenie

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów. (Nr sprawy SPZOZ.U.451/18)

Aktualizacja: Piątek, 13 lipca 2018

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/451/18.

Aktualizacja: Piątek, 28 czerwca 2018

Zawiadomienie o złożeniu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/451/18.

Aktualizacja: Czwartek, 21 czerwca 2018

Wpłynęły zapytania do SIWZ.

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami do treści SIWZ wynikającymi w szczególności z udzielonych wyjaśnień, Zamawiający informuje że przedłuża termin składania ofert do 28.06.2018r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2018r., o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego, w Warszawie przy ul. Zamiany 13, w sali konferencyjnej nr 5 (parter).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/451/18 - zapytania i odpowiedzi (PDF).

Dodatkowy wykaz do opisu: SPZOZ/U/451/18 (XLS).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: SPZOZ/U/451/18 - ogłoszenie (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/451/18
ogłoszenie
PDF 574.4 KB Pobierz
SPZOZ/U/451/18
ogłoszenie, załączniki
ZIP 1.44 MB Pobierz
SPZOZ/U/451/18
zapytania i odpowiedzi
PDF 334.73 KB Pobierz
SPZOZ/U/451/18
dodatkowy wykaz do opisu
XLS 255.5 KB Pobierz
SPZOZ/U/451/18
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDF 263.92 KB Pobierz
SPZOZ/U/451/18
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 217.48 KB Pobierz
SPZOZ/U/451/18
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 695.78 KB Pobierz

Wtorek, 29 maja 2018

SPZOZ-U-411-18 - dostawy materiałów medycznych

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawy materiałów medycznych do rekonstrukcji piersi. (Nr sprawy SPZOZ.U.411/18)

Aktualizacja: Wtorek, 19 czerwca 2018

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/411/18.

Aktualizacja: Piątek, 8 czerwca 2018

Zawiadomienie o złożeniu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/411/18.

Aktualizacja: Poniedziałek, 4 czerwca 2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/411/18 - ogłoszenie o zmianie (PDF).

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/411/18 - zapytania i odpowiedzi (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/411/18
ogłoszenie
PDF 623.69 KB Pobierz
SPZOZ/U/411/18
ogłoszenie, załączniki
ZIP 1.2 MB Pobierz
SPZOZ/U/411/18
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 191.94 KB Pobierz
SPZOZ/U/411/18
zawiadomienie o wyborze
PDF 290.52 KB Pobierz

Wtorek, 15 maja 2018

SPZOZ-U-385-18 - dostawy artykułów biurowych

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawy artykułów biurowych. (Nr sprawy SPZOZ.U.385/18)

Aktualizacja: Piątek, 1 czerwca 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawców.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/385/18.

Aktualizacja: Środa, 23 maj 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia przesłano oferty.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/385/18.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/385/18
ogłoszenie
PDF 627.35 KB Pobierz
SPZOZ/U/385/18
ogłoszenie, załączniki
ZIP 1.22 MB Pobierz
SPZOZ/U/385/18
zawiadomienie o wyborze wykonawców
PDF 725.71 KB Pobierz
SPZOZ/U/385/18
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 288.56 KB Pobierz

Czwartek, 19 kwietnia 2018

SPZOZ-U-308-18 - dostawy szczepionek

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup i sukcesywne dostawy szczepionek. (Nr sprawy SPZOZ.U.308/18)

Aktualizacja: Czwartek, 14 czerwca 2018

Zawiadomienie o wyborze wykonawcówTreść zawiadomienia: SPZOZ/U/308/18 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 28 maja 2018

Zawiadomienie o złożeniu ofertTreść zawiadomienia: SPZOZ/U/308/18 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 21 maja 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/308/18 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/308/18
ogłoszenie
PDF 123.81 KB Pobierz
SPZOZ/U/308/18
ogłoszenie, załączniki
ZIP 906.12 KB Pobierz
SPZOZ/U/308/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 514.07 KB Pobierz
SPZOZ/U/308/18
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 283.52 KB Pobierz
SPZOZ/U/308/18
zawiadomienie o wyborze wykonawców
PDF 753.32 KB Pobierz

Środa, 4 kwietnia 2018

SPZOZ-U-269-18 - dostawa sprzętu komputerowego

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizowanej inwestycji prowadzonej p.n.: „adaptacja lokalu użytkowego U1 przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie na przychodnię lekarską”. (Nr sprawy SPZOZ.U.269/18)

Aktualizacja: Piątek, 13 kwietnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/269/18.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/269/18
zapytanie ofertowe
PDF 205.55 KB Pobierz
SPZOZ/U/269/18
zapytanie ofertowe, załączniki
ZIP 250.31 KB Pobierz
SPZOZ/U/269/18
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 171.99 KB Pobierz

Czwartek, 29 marca 2018

SPZOZ-U-259-18 - Roboty budowlane

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

Modernizacja i nadbudowa przychodni przy ul. Kajakowej 12. (Nr sprawy SPZOZ.U.259/18)

Aktualizacja: Czwartek, 19 kwietnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie: SPZOZ/U/259/18 - zawiadomienie o unieważnieniu (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 13 kwietnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o złożeniu ofert.

Zawiadomienie: SPZOZ/U/259/18 - zawiadomienie (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 10 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/259/18 - ogłoszenie o zmianie (PDF).

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/259/18 - zapytania i odpowiedzi (PDF).

Zbiorcza paczka plików: SPZOZ/U/259/18 - (ZIP).

Aktualizacja: Piątek, 30 marca 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Modernizacja i nadbudowa przychodni przy ul. Kajakowej 12” (Nr sprawy SPZOZ.U.259/2018) dokonał zmiany treści SIWZ.

SIWZ po modyfikacji: SPZOZ/U/259/18 - SIWZ po modyfikacji (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/259/18
ogłoszenie
PDF 338.55 KB Pobierz
SPZOZ/U/259/18
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 42.28 MB Pobierz
SPZOZ/U/259/18
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 152.23 KB Pobierz
SPZOZ/U/259/18
zawiadomienie o unieważnieniu
PDF 271.06 KB Pobierz

Piątek, 26 marca 2018

SPZOZ-U-246-18 - zakup aparatu KTG

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup aparatu KTG. (Nr sprawy SPZOZ.U.246/18)

Aktualizacja: Piątek, 13 kwietnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/246/18.

Aktualizacja: Piątek, 6 kwietnia 2018

Zawiadomienie o złożeniu ofertTreść zawiadomienia: SPZOZ/U/246/18 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 29 marca 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/246/18 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 29 marca 2018

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia.

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/246/18 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/246/18
ogłoszenie
PDF 624.16 KB Pobierz
SPZOZ/U/246/18
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.48 MB Pobierz
SPZOZ/U/246/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 524.31 KB Pobierz
SPZOZ/U/246/16
ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
PDF 560.72 KB Pobierz
SPZOZ/U/246/18
zawiadomieni o złożeniu ofert
PDF 299.45 KB Pobierz
SPZOZ/U/246/18
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 737.09 KB Pobierz

Piątek, 23 marca 2018

SPZOZ-U-243-18 - zakup sprzętu medycznego

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup sprzętu medycznego. (Nr sprawy SPZOZ.U.243/18)

Aktualizacja: Poniedziałek, 9 kwietnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/243/18.

Aktualizacja: Wtorek, 3 kwietnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż wpłynęły oferty.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/243/18.

Aktualizacja: Czwartek, 29 marca 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/243/18 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/243/18
ogłoszenie
PDF 623.84 KB Pobierz
SPZOZ/U/243/18
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.35 MB Pobierz
SPZOZ/U/243/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 524.02 KB Pobierz
SPZOZ/U/243/16
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 167.4 KB Pobierz
SPZOZ/U/243/18
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 743.87 KB Pobierz

Piątek, 23 marca 2018

SPZOZ-U-242-18 - zakup aparatu EKG

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup aparatu EKG. (Nr sprawy SPZOZ.U.242/18)

Aktualizacja: Wtorek, 10 kwietnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/242/18.

Aktualizacja: Wtorek, 3 kwietnia 2018

Zawiadomienie o złożeniu ofertTreść zawiadomienia: SPZOZ/U/242/18 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/242/18
ogłoszenie
PDF 624.02 KB Pobierz
SPZOZ/U/242/18
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.36 MB Pobierz
SPZOZ/U/242/18
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 298.37 KB Pobierz
SPZOZ/U/242/18
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 736.57 KB Pobierz

Piątek, 23 marca 2018

SPZOZ-U-239-18 - zakup aparatu USG

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup aparatu USG. (Nr sprawy SPZOZ.U.239/18)

Aktualizacja: Piątek, 6 kwietnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/239/18.

Aktualizacja: Wtorek, 3 kwietnia 2018

Zawiadomienie o złożeniu ofertTreść zawiadomienia: SPZOZ/U/239/18 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 28 marca 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/239/18 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 27 marca 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „zakup aparatu USG” (Nr sprawy SPZOZ.U.239/2018) dokonał zmiany treści SIWZ.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/239/18 (PDF).

SIWZ i załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji: SPZOZ/U/239/18 - SIWZ i zał 1 po modyfikacji (ZIP).

Do pobrania:
NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/239/18
ogłoszenie
PDF 624.39 KB Pobierz
SPZOZ/U/239/18
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.37 MB Pobierz
SPZOZ/U/239/18
zapytania i odpowiedzi
PDF 547.04 KB Pobierz
SPZOZ/U/239/18
zawiadomieni o złożeniu ofert
PDF 299.12 KB Pobierz
SPZOZ/U/239/18
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 737.49 KB Pobierz

Piątek, 9 marca 2018

SPZOZ-U-200-18 - dostawy materiałów

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki na potrzeby Ursynowskiego Centrum Zabiegowego oraz pozostałych przychodni Zamawiającego. (Nr sprawy SPZOZ.U.200/18)

Aktualizacja: Wtorek, 20 marca 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/200/18.

Aktualizacja: Poniedziałek, 19 marca 2018

Zawiadomienie o zestawieniu oferentów.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/200/18 (PDF).

Aktualizacja: Czwartek, 15 marca 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/200/18 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/200/18
ogłoszenie
PDF 631.09 KB Pobierz
SPZOZ/U/200/18
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.49 MB Pobierz
SPZOZ/U/200/18
zapytania i odpowiedzi
PDF 295.23 KB Pobierz
SPZOZ/U/200/18
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 0 B Pobierz

Środa, 28 lutego 2018

SPZOZ-U-156-18 - dostawy materiałów medycznych

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzebyUrsynowskiego Centrum Zabiegowego oraz pozostałych przychodni Zamawiającego. (Nr sprawy SPZOZ.U.156/18)

Aktualizacja: Środa, 9 maja 2018

Zawiadomienie o wyborze wykonawców.Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/156/18 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 13 kwietnia 2018

Zawiadomienie o złożeniu ofertTreść zawiadomienia: SPZOZ/U/156/18 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 9 kwietnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku” (Nr sprawy SPZOZ.U.156/2018) dokonał zmiany treści SIWZ.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/156/18 - zawiadomienie o modyfikacji SIWZ (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 6 kwietnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/156/18 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 6 kwietnia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzebyUrsynowskiego Centrum Zabiegowego oraz pozostałych przychodni Zamawiającego” (Nr sprawy SPZOZ.U.156/2018) dokonał zmiany załącznika nr. 1 do SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji: SPZOZ/U/156/18 - Zał 1 po modyfikacji (XLS).

Aktualizacja: Środa, 28 marca 2018

Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/156/18 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/156/18
ogłoszenie
PDF 272.04 KB Pobierz
SPZOZ/U/156/18
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 986.39 KB Pobierz
SPZOZ/U/156/18
zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
PDF 789.09 KB Pobierz
SPZOZ/U/156/18
zapytania i odpowiedzi
PDF 460.93 KB Pobierz
SPZOZ/U/156/18
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 300.91 KB Pobierz
SPZOZ/U/156/18
zawiadomienie o wyborze wykonawców
PDF 304.14 KB Pobierz

Czwartek, 22 lutego 2018

SPZOZ-U-149-18 - dostawa materiałów i dzierżawa analiatora

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawę materiałów do badań parametrów fizykochemicznych moczu i badań cytometrycznych osadu moczu wraz z dzierżawą automatycznego analizatora (Nr sprawy SPZOZ.U.149/18)

Aktualizacja: Wtorek, 6 marca 2018

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/149/18 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 2 marca 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły oferty.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/149/18 (PDF).

Aktualizacja: Środa, 28 lutego 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/149/18 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/149/18
ogłoszenie
PDF 626.61 KB Pobierz
SPZOZ/U/149/18
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.61 MB Pobierz
SPZOZ/U/149/18
zapytania i odpowiedzi
PDF 326.92 KB Pobierz
SPZOZ/U/149/18
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 281.71 KB Pobierz
SPZOZ/U/149/18
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 561.36 KB Pobierz

Poniedziałek, 12 lutego 2018

SPZOZ-U-106-18 - dostosowanie dokumentacji medycznej w systemie Medicus

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostosowanie dokumentacji medycznej w systemie Medicus On Line” w celu spełnienia wymogu akredytacji Ursynowskiego Centrum Zabiegowego przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie, polegającego na zmodyfikowaniu dokumentacji Lekarskiej oraz Pielęgniarskiej do aktualnych wymagań prawnych EDM. (Nr sprawy SPZOZ.U.106/18)

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/106/18
ogłoszenie
PDF 131.56 KB Pobierz
SPZOZ/U/106/18
załącznik nr 1 formularz ofertowy
PDF 28.19 KB Pobierz

Czwartek, 25 stycznia 2018

SPZOZ-U-67-18 - dostawy odczynników

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora (Nr sprawy SPZOZ.U.67/18)

Aktualizacja: Poniedziałek, 5 lutego 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/67/18.

Aktualizacja: Piątek, 2 lutego 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły oferty.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/67/18 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 30 stycznia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/67/18 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/67/18
ogłoszenie
PDF 627.48 KB Pobierz
SPZOZ/U/67/18
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 1.62 MB Pobierz
SPZOZ/U/67/18
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 1.02 MB Pobierz
SPZOZ/U/67/18
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 727.38 KB Pobierz

Poniedziałek, 8 stycznia 2018

SPZOZ-U-17-18 - dostawy leków

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

dostawy leków (Nr sprawy SPZOZ.U.17/18)

Aktualizacja: Czwartek, 18 stycznia 2018

Zawiadomienie o złożeniu ofertTreść zawiadomienia: SPZOZ/U/17/18 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 15 stycznia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/17/18 (PDF).

Załączniki nr 1 i 6 do SIWZ po modyfikacji: SPZOZ/U/17/18 - SIWZ zał 1 i 6 po modyfikacji (ZIP).

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/17/18
ogłoszenie
PDF 328.81 KB Pobierz
SPZOZ/U/17/18
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 1.56 MB Pobierz
SPZOZ/U/17/18
zawiadomieni o złożeniu ofert
PDF 2.38 MB Pobierz

Piątek, 5 stycznia 2018

Roczny harmonogram realizacji zamówień publicznych na rok 2018 w SPZOZ Warszawa-Ursynów

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
POBIERZ
plan postępowań
PDF 64.39 KB Pobierz

Czwartek, 21 grudnia 2017

SPZOZ-U-894-17 - adaptacja lokalu użytkowego

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

adaptacja lokalu użytkowego U1 przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie na przychodnię lekarską (Nr sprawy SPZOZ.U.894/17)

Aktualizacja: Czwartek, 11 stycznia 2018

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/894/17.

Aktualizacja: Piątek, 5 stycznia 2018

Zawiadomienie na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/894/17

Aktualizacja: Wtorek, 2 stycznia 2018

Wpłynęły zapytania.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/894/17
Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji: SPZOZ/U/894/17

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/894/17
ogłoszenie
PDF 232.7 KB Pobierz
SPZOZ/U/894/17
ogłoszenie, SIWZ, dokumentacja projektowa
ZIP 45.88 MB Pobierz
SPZOZ/U/894/17
zapytania i odpowiedzi
PDF 297.81 KB Pobierz
SPZOZ/U/894/17
Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji
PDF 85.4 KB Pobierz
SPZOZ/U/894/17
zawiadomieni art. 86 ust.5
PDF 168.44 KB Pobierz
SPZOZ/U/894/17
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 160.38 KB Pobierz

Środa, 22 listopada 2017

SPZOZ-U-829-17 - usługi sprzątania

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa – Ursynów (Nr sprawy SPZOZ.U.829/17)

Aktualizacja: Piątek, 19 stycznia 2018

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/829/17

Aktualizacja: Środa, 27 grudnia 2017

Zawiadomienie o złożeniu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/829/17

Aktualizacja: Środa, 20 grudnia 2017

Zapytania i odpowiedzi.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/829/17
Załączniki po modyfikacji:
- Załącznik nr 2 SPZOZ/U/829/17
- Załącznik nr 7 SPZOZ/U/829/17
- Załącznik nr 8 SPZOZ/U/829/17

Aktualizacja: Poniedziałek, 4 grudnia 2017

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o wniesieniu odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/829/17
Treść odwołania: SPZOZ/U/829/17

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/829/17
ogłoszenie
PDF 108.55 KB Pobierz
SPZOZ/U/829/17
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 1.45 MB Pobierz
SPZOZ/U/829/17
zawiadomienie o odwołaniu
PDF 999.08 KB Pobierz
SPZOZ/U/829/17
odwołanie
PDF 3.68 MB Pobierz
SPZOZ/U/829/17
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 156.61 KB Pobierz
SPZOZ/U/829/17
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 223.5 KB Pobierz

Piątek, 22 września 2017

SPZOZ-U-624-17 - dostawa odczynników do badań z zakresu biochemii

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

dostawę odczynników do badań z zakresu biochemii wykonywanych na analizatorze VITROS 350 wraz ze świadczeniem usług serwisowych (Nr sprawy SPZOZ.U.624/17)

Aktualizacja: Czwartek, 12 października 2017

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/624/17.

Aktualizacja: Poniedziałek, 2 października 2017

Wpłynęły oferty.

Zawiadomienie o wpłynięciu ofert: SPZOZ/U/624/17

Aktualizacja: Czwartek, 28 września 2017

Wpłynęły zapytania.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/624/17

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/624/17
ogłoszenie
PDF 297.45 KB Pobierz
SPZOZ/U/624/17
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 660.28 KB Pobierz
SPZOZ/U/624/17
zapytania i odpowiedzi
PDF 538.66 KB Pobierz
SPZOZ/U/624/17
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 270.37 KB Pobierz
SPZOZ/U/624/17
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 750.41 KB Pobierz

Piątek, 15 września 2017

SPZOZ-U-606-17 - zakup aparatów EKG

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

zakup aparatów EKG. (Nr sprawy SPZOZ.U.606/17)

Aktualizacja: Wtorek, 3 października 2017

Wpłynęły oferty.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy: SPZOZ/U/606/17

Aktualizacja: Poniedziałek, 25 września 2017

Wpłynęły oferty.

Zawiadomienie o wpłynięciu ofert: SPZOZ/U/606/17

Aktualizacja: Czwartek, 21 września 2017

Wpłynęły zapytania.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/606/17

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/606/17
ogłoszenie
PDF 295.78 KB Pobierz
SPZOZ/U/606/17
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 776.03 KB Pobierz
SPZOZ/U/606/17
zapytania i odpowiedzi
PDF 544.22 KB Pobierz
SPZOZ/U/606/17
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 265.49 KB Pobierz
SPZOZ/U/606/17
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 731.03 KB Pobierz

Czwartek, 14 września 2017

SPZOZ-U-604-17 - zakup aparatury medycznej

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

zakup aparatury medycznej do pracowni endoskopii UCZ. (Nr sprawy SPZOZ.U.604/17)

Aktualizacja: Wtorek, 3 października 2017

Wpłynęły oferty.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy: SPZOZ/U/604/17

Aktualizacja: Poniedziałek, 25 września 2017

Zawiadomienie o otwarciu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/604/17

Aktualizacja: Piątek, 22 września 2017

Wpłynęły zapytania (2).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/604/17

Aktualizacja: Środa, 20 września 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/604/17

Wpłynęły zapytania.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/604/17

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/604/17
ogłoszenie
PDF 625.45 KB Pobierz
SPZOZ/U/604/17
ogłoszenie, SIWZ, po modyfikacji
ZIP 1.27 MB Pobierz
SPZOZ/U/604/17
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDF 231.69 KB Pobierz
SPZOZ/U/604/17
zapytania i odpowiedzi
PDF 380.12 KB Pobierz
SPZOZ/U/604/17
zapytania i odpowiedzi 2
PDF 282.48 KB Pobierz
SPZOZ/U/604/17
zawiadomienie o otwarciu ofert
PDF 150.06 KB Pobierz
SPZOZ/U/604/17
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 738.69 KB Pobierz

Piątek, 14 kwietnia 2017

SPZOZ-U-267-17 - dostawy implantów

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

sukcesywne dostawy implantów do zabiegów ortopedycznych wykonywanych w UCZ. (Nr sprawy SPZOZ.U.267/17)

Aktualizacja: Poniedziałek, 8 maja 2017

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/267/17.

Aktualizacja: Poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Zawiadomienie o złożeniu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/267/17

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/267/17
ogłoszenie
PDF 614.26 KB Pobierz
SPZOZ/U/267/17
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 1.36 MB Pobierz
SPZOZ/U/267/17
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 272.9 KB Pobierz
SPZOZ/U/267/17
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 738.1 KB Pobierz

Czwartek, 6 kwietnia 2017

SPZOZ-U-245-17 - zakup aparatu USG

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

zakup aparatu USG. (Nr sprawy SPZOZ.U.245/17)

Aktualizacja: Wtorek, 18 kwietnia 2017

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/245/17

Aktualizacja: Piątek, 14 kwietnia 2017

Zawiadomienie o złożeniu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/245/17

Aktualizacja: Wtorek, 11 kwietnia 2017

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/245/17

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/245/17
ogłoszenie
PDF 291.94 KB Pobierz
SPZOZ/U/245/17
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 645.98 KB Pobierz
SPZOZ/U/245/17
zapytania i odpowiedzi
PDF 564.13 KB Pobierz
SPZOZ/U/245/17
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 263.84 KB Pobierz
SPZOZ/U/245/17
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 725.99 KB Pobierz

Poniedziałek, 13 marca 2017

SPZOZ-U-236-17 - dostawy artykułów biurowych

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

dostawy artykułów biurowych. (Nr sprawy SPZOZ.U.236/17)

Aktualizacja: Wtorek, 25 kwietnia 2017

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/236/17.

Aktualizacja: Wtorek, 11 kwietnia 2017

Zawiadomienie o złożeniu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/236/17

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/236/17
ogłoszenie
PDF 617.7 KB Pobierz
SPZOZ/U/236/17
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 1.44 MB Pobierz
SPZOZ/U/236/17
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 143.08 KB Pobierz
SPZOZ/U/236/17
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 715.55 KB Pobierz

Poniedziałek, 13 marca 2017

SPZOZ-U-181-17 - zakup i sukcesywne dostawy szczepionek

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

zakup i sukcesywne dostawy szczepionek. (Nr sprawy SPZOZ.U.181/17)

Aktualizacja: Poniedziałek, 8 maja 2017

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/181/17.

Aktualizacja: Poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Zawiadomienie o złożeniu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/181/17

Aktualizacja: Piątek, 14 kwietnia 2017

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/181/17

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/181/17
ogłoszenie
PDF 134.29 KB Pobierz
SPZOZ/U/181/17
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 1004 KB Pobierz
SPZOZ/U/181/17
zapytania i odpowiedzi
PDF 546.4 KB Pobierz
SPZOZ/U/181/17
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 285.14 KB Pobierz
SPZOZ/U/181/17
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 746.46 KB Pobierz

Czwartek, 9 marca 2017

SPZOZ-U-173-17 - dostawy materiałów zużywalnych

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki. (Nr sprawy SPZOZ.U.173/17)

Aktualizacja: Czwartek, 30 marca 2017

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/173/17.

Aktualizacja: Poniedziałek, 20 marca 2017

Zawiadomienie o złożeniu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/173/17

Aktualizacja: Wtorek, 14 marca 2017

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/173/17

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/173/17
ogłoszenie
PDF 634.11 KB Pobierz
SPZOZ/U/173/17
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 1.46 MB Pobierz
SPZOZ/U/173/17
zapytania i odpowiedzi
PDF 530.41 KB Pobierz
SPZOZ/U/173/17
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 273.77 KB Pobierz
SPZOZ/U/173/17
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 238.36 KB Pobierz

Poniedziałek, 6 lutego 2017

SPZOZ-U-96-17 - sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku. (Nr sprawy SPZOZ.U.96/17)

Aktualizacja: Środa, 29 marca 2017

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/96/17.

Aktualizacja: Czwartek, 16 marca 2017

Zawiadomienie o złożeniu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/96/17.

Aktualizacja: Czwartek, 9 marca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „zakup materiałów medycznych jednorazowego użytku” (Nr sprawy SPZOZ.U.96/2017) w udzielonych odpowiedziach z dnia 07.03.2017r. na otrzymane od Wykonawców zapytania, błędnie została udzielona odpowiedź na zapytanie nr 22 dotycząca Pakietu 14, poz. 5. Zamawiający dokonał poprawienia omyłki.

Treść zapytań i odpowiedzi po poprawce omyłki: SPZOZ/U/96/17
Pliki po modyfikacji 2: SPZOZ/U/96/17

Aktualizacja: Wtorek, 7 marca 2017

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/96/17
Pliki po modyfikacji: SPZOZ/U/96/17

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/96/17
ogłoszenie
PDF 321.99 KB Pobierz
SPZOZ/U/96/17
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 864.29 KB Pobierz
SPZOZ/U/96/17
zapytania i odpowiedzi
PDF 370.74 KB Pobierz
SPZOZ/U/96/17
pliki po modyfikacji
ZIP 734.02 KB Pobierz
SPZOZ/U/96/17
zapytania i odpowiedzi - poprawienie omyłki
PDF 156.49 KB Pobierz
SPZOZ/U/96/17
pliki po modyfikacji 2
ZIP 503.74 KB Pobierz
SPZOZ/U/96/17
zawiadomienie o złożeniu ofert
PDF 326.58 KB Pobierz
SPZOZ/U/96/17
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 217.86 KB Pobierz

Wtorek, 17 stycznia 2017

SPZOZ-U-44-17 - dostawy odczynników

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora. (Nr sprawy SPZOZ.U.44/17)

Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/44/17.

Aktualizacja: Czwartek, 26 stycznia 2017

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż wpłynęły oferty.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/44/17.

Aktualizacja: Poniedziałek, 23 stycznia 2017

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/44/17.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/44/17
ogłoszenie
PDF 1.26 MB Pobierz
SPZOZ/U/44/17
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 2.59 MB Pobierz
SPZOZ/U/44/17
zapytania i odpowiedzi
PDF 303.18 KB Pobierz
SPZOZ/U/44/17
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 939.14 KB Pobierz
SPZOZ/U/44/17
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 242.67 KB Pobierz

Środa, 11 stycznia 2017

SPZOZ-U-32-17 - sukcesywne dostawy leków 3

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

sukcesywne dostawy leków 3. (Nr sprawy SPZOZ.U.32/17)

Aktualizacja: Poniedziałek, 30 stycznia 2017

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/32/17.

Aktualizacja: Czwartek, 19 stycznia 2017

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż wpłynęły oferty.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/32/17.

Aktualizacja: Poniedziałek, 16 stycznia 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: SPZOZ/U/32/17

Aktualizacja: Poniedziałek, 16 stycznia 2017

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/32/17.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/32/17
ogłoszenie
PDF 1019.72 KB Pobierz
SPZOZ/U/32/17
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 2.3 MB Pobierz
SPZOZ/U/32/17
zapytania i odpowiedzi
PDF 2.28 MB Pobierz
SPZOZ/U/32/17
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDF 955.97 KB Pobierz
SPZOZ/U/32/17
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 966.17 KB Pobierz
SPZOZ/U/32/17
zawiadomienie o wyborze
PDF 1.36 MB Pobierz

Poniedziałek, 9 stycznia 2017

Roczny harmonogram realizacji zamówień publicznych na rok 2017 w SPZOZ Warszawa-Ursynów

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
POBIERZ
plan postępowań
PDF 110.2 KB Pobierz

Piątek, 30 grudnia 2016

SPZOZ-U-881-16 - sukcesywne dostawy leków 2

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

sukcesywne dostawy leków 2. (Nr sprawy SPZOZ.U.881/16)

Aktualizacja: Poniedziałek, 23 stycznia 2017

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż postępowanie zostało unieważnione

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/881/16.

Aktualizacja: Wtorek, 10 stycznia 2017

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż wpłynęły oferty.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/881/16.

Aktualizacja: Czwartek, 5 stycznia 2017

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/881/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/881/16
ogłoszenie
PDF 1.27 MB Pobierz
SPZOZ/U/881/16
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 3.12 MB Pobierz
SPZOZ/U/881/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 2.27 MB Pobierz
SPZOZ/U/881/16
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 935.66 KB Pobierz
SPZOZ/U/881/16
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
PDF 2.28 MB Pobierz

Piątek, 30 grudnia 2016

SPZOZ-U-880-16 - sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych 2

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych 2. (Nr sprawy SPZOZ.U.880/16)

Aktualizacja: Czwartek, 12 stycznia 2017

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż wpłynęły oferty.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/880/16.

Aktualizacja: Poniedziałek, 9 stycznia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych 2” (Nr sprawy SPZOZ.U. 880/2016) wprowadzono modyfikację do SIWZ.
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert upływa z dniem 12.01.2017 r, godz. 08.30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2017 r., o godz. 08.45 w siedzibie Zamawiającego, w Warszawie przy ul. Zamiany 13, w sali konferencyjnej nr 5 (parter).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/880/16.

Aktualizacja: Poniedziałek, 9 stycznia 2017

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/880/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/880/16
ogłoszenie
PDF 1.27 MB Pobierz
SPZOZ/U/880/16
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 3.17 MB Pobierz
SPZOZ/U/880/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 2.32 MB Pobierz
SPZOZ/U/880/16
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDF 1.2 MB Pobierz
SPZOZ/U/880/16
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 948.68 KB Pobierz

Środa, 14 grudnia 2016

SPZOZ-U-852-16 - sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych. (Nr sprawy SPZOZ.U.852/16)

Aktualizacja: Czwartek, 22 grudnia 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż wpłynęły oferty.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/852/16.

Aktualizacja: Poniedziałek, 19 grudnia 2016

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/852/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/852/16
ogłoszenie
PDF 1.28 MB Pobierz
SPZOZ/U/852/16
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 3.18 MB Pobierz
SPZOZ/U/852/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 2.29 MB Pobierz
SPZOZ/U/852/16
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 939.19 KB Pobierz

Środa, 14 grudnia 2016

SPZOZ-U-849-16 - sukcesywne dostawy leków

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

sukcesywne dostawy leków. (Nr sprawy SPZOZ.U.849/16)

Aktualizacja: Wtorek, 27 grudnia 2016

Zawiadomienie o wpłynięciu ofert.

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/849/16

Aktualizacja: Wtorek, 20 grudnia 2016

Zmiana ogłoszenia 2.

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/849/16

Zmodyfikowany SIWZ 2

Treść SIWZ po modyfikacji 2: SPZOZ/U/849/16

Aktualizacja: Poniedziałek, 19 grudnia 2016

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert upływa z dniem 27.12.2016 r, godz. 08.30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2016 r., o godz. 08.45 w siedzibie Zamawiającego, w Warszawie przy ul. Zamiany 13, w sali konferencyjnej nr 5 (parter).

Wpłynęły zapytania do zamówienia cz.3.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/849/16

Aktualizacja: Poniedziałek, 19 grudnia 2016

Wpłynęły zapytania do zamówienia cz.2.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/849/16

Aktualizacja: Poniedziałek, 19 grudnia 2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: SPZOZ/U/849/16

Aktualizacja: Poniedziałek, 19 grudnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „sukcesywne dostawy leków” (Nr sprawy SPZOZ.U. 849/2016) wprowadzono modyfikację do SIWZ.

Aktualizacja: Poniedziałek, 19 grudnia 2016

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/849/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/849/16
ogłoszenie
PDF 1.28 MB Pobierz
SPZOZ/U/849/16
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 3.25 MB Pobierz
SPZOZ/U/849/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 2.29 MB Pobierz
SPZOZ/U/849/16
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDF 1.19 MB Pobierz
SPZOZ/U/849/16
zapytania i odpowiedzi 2
ZIP 252.42 KB Pobierz
SPZOZ/U/849/16
zapytania i odpowiedzi 3
ZIP 247.41 KB Pobierz
SPZOZ/U/849/16
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
PDF 227.19 KB Pobierz
SPZOZ/U/849/16
SIWZ po modyfikacji 2
PDF 341.6 KB Pobierz
SPZOZ/U/849/16
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 145.33 KB Pobierz

Czwartek, 8 grudnia 2016

SPZOZ-U-820-16 - najem lokalu użytkowego na aptekę

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

najem lokalu użytkowego usytuowanego w przychodni przy ul. Romera 4, z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną. (Nr sprawy SPZOZ.U.820/16)

Aktualizacja: Środa, 28 grudnia 2016

Rozstrzygnięcie konkursu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/820/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/820/16
ogłoszenie
PDF 811.27 KB Pobierz
SPZOZ/U/820/16
ogłoszenie, informator konkursowy
ZIP 832.34 KB Pobierz
SPZOZ/U/820/16
zawiadomienie o rozstrzygnięciu
PDF 151.3 KB Pobierz

Środa, 7 grudnia 2016

SPZOZ-U-821-16 - serwis klimatyzacji i wentylacji

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie usług serwisu wraz z czynnościami przeglądowymi w zakresie klimatyzacji i wentylacji. (Nr sprawy SPZOZ.U.821/16)

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/821/16
ogłoszenie
PDF 950.59 KB Pobierz
SPZOZ/U/821/16
ogłoszenie, załączniki
ZIP 994.49 KB Pobierz

Piątek, 2 grudnia 2016

SPZOZ-U-805-16 - usługi sprzątania

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa - Ursynów. (Nr sprawy SPZOZ.U.805/16)

Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 2.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/805/16.

Aktualizacja: Środa, 21 grudnia 2016

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/805/16.

Aktualizacja: Poniedziałek, 12 grudnia 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż wpłynęły oferty.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/805/16.

Aktualizacja: Piątek, 9 grudnia 2016

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/805/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/805/16
ogłoszenie
PDF 218.04 KB Pobierz
SPZOZ/U/805/16
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.11 MB Pobierz
SPZOZ/U/805/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 2.58 MB Pobierz
SPZOZ/U/805/16
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 946.35 KB Pobierz
SPZOZ/U/805/16
zawiadomienie o wyborze
PDF 946.35 KB Pobierz
SPZOZ/U/805/16
zawiadomienie o wyborze 2
PDF 937.1 KB Pobierz

Piątek, 18 listopada 2016

SPZOZ-U-764-16 - usługi sprzątania

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa - Ursynów. (Nr sprawy SPZOZ.U.764/16)

Aktualizacja: Poniedziałek, 5 grudnia 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż postępowanie zostało unieważnione.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/764/16.

Aktualizacja: Środa, 30 listopada 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż wpłynęły oferty.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/764/16.

Aktualizacja: Wtorek, 29 listopada 2016

Zmiana terminu składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 30.11.2016r, do godz. 8.30.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/764/16.

Aktualizacja: Piątek, 25 listopada 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa - Ursynów”, (Nr sprawy SPZOZ.U.764/2016) wprowadzono modyfikację do SIWZ.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/764/16.

Aktualizacja: Piątek, 25 listopada 2016

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/764/16.

Aktualizacja: Wtorek, 22 listopada 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „ usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa – Ursynów ” (Nr sprawy SPZOZ.U. 764/2016) wprowadzono modyfikację do SIWZ.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/764/16
ogłoszenie
PDF 1.27 MB Pobierz
SPZOZ/U/764/16
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 2.31 MB Pobierz
SPZOZ/U/764/16
modyfikacja do SIWZ
PDF 1.17 MB Pobierz
SPZOZ/U/764/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 2.64 MB Pobierz
SPZOZ/U/764/16
zawiadomienie o wpłynięciu ofert
PDF 158.28 KB Pobierz
SPZOZ/U/764/16
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
PDF 947.58 KB Pobierz

Czwartek, 20 października 2016

SPZOZ-U-699-16 - sprzedaż samochodu

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg na:

ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu OPEL COMBO. (Nr sprawy SPZOZ.U.699/16)

Aktualizacja: Poniedziałek, 14 listopada 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/699/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/699/16
ogłoszenie
PDF 1.37 MB Pobierz
SPZOZ/U/699/16
ogłoszenie, informator przetargowy, zdjęcia
ZIP 57.03 MB Pobierz
SPZOZ/U/699/16
zawiadomienie o wyborze oferty
PDF 586.95 KB Pobierz

Wtorek, 27 września 2016

SPZOZ-U-647-16 - dostawa odczynników do analizatora VITROS 350 wraz ze świadczeniem usług serwisowych

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

-dostawa odczynników do analizatora VITROS 350 wraz ze świadczeniem usług serwisowych (Nr sprawy SPZOZ.U.647/16)

Aktualizacja: Piątek, 7 września 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/647/16.

Aktualizacja: Czwartek, 6 września 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonano otwarcia ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/647/16.

Aktualizacja: Wtorek, 4 września 2016

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/647/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/647/16
ogłoszenie
PDF 296.96 KB Pobierz
SPZOZ/U/647/16
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 687.35 KB Pobierz
SPZOZ/U/647/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 190.7 KB Pobierz
SPZOZ/U/647/16
zawiadomienie o otwarciu ofert
PDF 157.02 KB Pobierz
SPZOZ/U/647/16
zawiadomienie o wyborze wykonawcy
PDF 235.22 KB Pobierz

Czwartek, 14 lipca 2016

SPZOZ-U-503-16 - zakup aparatu USG

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

zakup, dostawa, montaż aparatu USG oraz szkolenia dla pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego aparatu. (Nr sprawy SPZOZ.U.503/16)

Aktualizacja: Piątek, 29 lipca 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/503/16.

Aktualizacja: Wtorek, 19 lipca 2016

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/503/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/503/16
ogłoszenie
PDF 251.74 KB Pobierz
SPZOZ/U/503/16
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 704.46 KB Pobierz
SPZOZ/U/503/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 955.31 KB Pobierz
SPZOZ/U/503/16
zawiadomienie o wyborze
PDF 626.66 KB Pobierz

Poniedziałek, 20 czerwca 2016

SPZOZ-U-432-16 - ubezpieczenie SPZOZ Warszawa-Ursynów

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów. (Nr sprawy SPZOZ.U.432/16)

Aktualizacja: Środa, 6 lipca 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/432/16.

Aktualizacja: Piątek, 24 czerwca 2016

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/432/16.

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/432/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/432/16
ogłoszenie
PDF 1.22 MB Pobierz
SPZOZ/U/432/16
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 2.02 MB Pobierz
SPZOZ/U/432/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 954.27 KB Pobierz
SPZOZ/U/432/16
zawiadomienie o wyborze
PDF 630.22 KB Pobierz

Wtorek, 31 maja 2016

SPZOZ-U-373-16 - dostawy materiałów medycznych

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

dostawy materiałów medycznych do rekonstrukcji piersi. (Nr sprawy SPZOZ.U.373/16)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/373/16.

Aktualizacja: Środa, 8 czerwca 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/373/16.

Aktualizacja: Piątek, 3 czerwca 2016

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/373/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/373/16
ogłoszenie
PDF 1.23 MB Pobierz
SPZOZ/U/373/16
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 2.04 MB Pobierz
SPZOZ/U/373/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 223.32 KB Pobierz
SPZOZ/U/373/16
zawiadomienie o wyborze
PDF 293.59 KB Pobierz

Środa, 6 kwietnia 2016

SPZOZ-U-243-16 - dostawy artykułów biurowych

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

dostawy artykułów biurowych. (Nr sprawy SPZOZ.U.243/16)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/243/16.

Aktualizacja: Poniedziałek, 18 lutego 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/243/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/243/16
ogłoszenie
PDF 396.72 KB Pobierz
SPZOZ/U/243/16
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 1.2 MB Pobierz
SPZOZ/U/243/16
zawiadomienie o wyborze
PDF 215.51 KB Pobierz

Czwartek, 17 marca 2016

SPZOZ-U-192-16 - dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki. (Nr sprawy SPZOZ.U.192/16)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/192/16.

Aktualizacja: Wtorek, 22 marca 2016

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/192/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/192/16
ogłoszenie
PDF 131.84 KB Pobierz
SPZOZ/U/192/16
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 576.83 KB Pobierz
SPZOZ/U/196/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 282.45 KB Pobierz

Wtorek, 1 marca 2016

SPZOZ-U-147-16 - Zakup i sukcesywne dostawy szczepionek

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

Zakup i sukcesywne dostawy szczepionek. (Nr sprawy SPZOZ.U.147/16)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/147/16.

Aktualizacja: Piątek, 22 kwietnia 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/147/16.

Aktualizacja: poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Nastąpiła zmiana w pakiecie nr 1 i w wysokości wadium

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/147/16.

Aktualizacja: poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Zmiana terminu składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 15.04.2016r, do godz. 8.30.

Wpłynęły zapytania do zamówienia 2.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/147/16.

Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ: SPZOZ/U/147/16

Aktualizacja: Poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W związku z powyższym informujemy, że ulga przesunięciu termin składania ofert. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.04.2016r, do godz. 8.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2016r., o godz. 8.45 w siedzibie Zamawiającego, w Warszawie przy ul. Zamiany 13, w sali konferencyjnej nr 5 (parter).

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/147/16.

Aktualizacja: Czwartek, 31 marca 2016

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/147/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/147/16
ogłoszenie
PDF 159.13 KB Pobierz
SPZOZ/U/147/16
ogłoszenie, SIWZ
ZIP 1.31 MB Pobierz
SPZOZ/U/147/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 267.15 KB Pobierz
SPZOZ/U/147/16
zapytania i odpowiedzi 2
PDF 152.71 KB Pobierz
SPZOZ/U/147/16
poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ
PDF 51.67 KB Pobierz
SPZOZ/U/147/16
ogłoszenie dodatkowych informacji - zmiana w pakiecie nr 1 i w wysokości wadium
PDF 66.75 KB Pobierz
SPZOZ/U/147/16
zawiadomienie o wyborze
PDF 234.18 KB Pobierz

Śoda, 3 lutego 2016

SPZOZ-U-90-16 - dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na realizację dostaw materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Ursynowskiego Centrum Zabiegowego w Warszawie przy ul. Kajakowej 12. Zamówienie stanowi część zamówienia (części/pakiety unieważnione) które zostało przeprowadzone w formie przetargu nieograniczonego pod nr sprawy SPZOZ.U.831/2015. Zamówienie dotyczy:
a) Pakiet 1
b) Pakiet 3
c) Pakiet 21
d) Pakiet 23
e) Pakiet 29

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/90/16.

Aktualizacja: Piątek, 12 lutego 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/90/16.

Aktualizacja: Piątek, 5 lutego 2016

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/90/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/90/16
ogłoszenie
PDF 186.44 KB Pobierz
SPZOZ/U/90/16
ogłoszenie, załąćzniki
ZIP 90.2 KB Pobierz
SPZOZ/U/90/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 155.85 KB Pobierz
SPZOZ/U/90/16
zawiadomienie o wyborze
PDF 161.74 KB Pobierz

Piątek, 22 stycznia 2016

SPZOZ-U-46-16 - Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora. (Nr sprawy SPZOZ.U.46/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/46/16.

Aktualizacja: Środa, 3 lutego 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/46/16.

Aktualizacja: Piątek, 29 stycznia 2016

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/46/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/46/16
ogłoszenie
PDF 287.35 KB Pobierz
SPZOZ/U/46/16
ogłoszenie, SIWZ, załączniki po modyfikacji
ZIP 1.66 MB Pobierz
SPZOZ/U/46/16
zapytania i odpowiedzi
PDF 188.04 KB Pobierz
SPZOZ/U/46/16
zawiadomienie o wyborze
PDF 293.34 KB Pobierz

Poniedziałek, 18 stycznia 2016

SPZOZ-U-33-16 - Dostawy implantów do zabiegów ortopedycznych

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

sukcesywne dostawy implantów do zabiegów ortopedycznych wykonywanych w UCZ. (Nr sprawy SPZOZ.U.33/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/33/16.

Aktualizacja: Piątek, 29 stycznia 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/33/16.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/33/16
ogłoszenie
PDF 177.8 KB Pobierz
SPZOZ/U/33/16
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 603.72 KB Pobierz
SPZOZ/U/33/16
zawiadomienie o wyborze
PDF 154.51 KB Pobierz

poniedziałek, 17 grudnia 2015

SPZOZ-U-894-15 - Dostawy materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

Zakup i sukcesywne dostawy materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi (Nr sprawy SPZOZ.U.894/15)

Aktualizacja: Środa, 30 grudnia 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/894/15.

Aktualizacja: Czwartek, 24 grudnia 2015

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/894/15.

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/894/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/894/15
ogłoszenie
PDF 287.52 KB Pobierz
SPZOZ/U/894/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.5 MB Pobierz
SPZOZ/U/894/15
zapytania i odpowiedzi
PDF 281.37 KB Pobierz
SPZOZ/U/894/15
zawiadomienie o wyborze
PDF 269.92 KB Pobierz

poniedziałek, 24 listopada 2015

SPZOZ-U-831-15 - Zakup materiałów medycznych jednorazowego użytku

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

Zakup materiałów medycznych jednorazowego użytku (Nr sprawy SPZOZ.U.831/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/831/15.

Aktualizacja: Piątek, 22 stycznia 2016

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/831/15.

Aktualizacja: Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Nastąpiła modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/831/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/831/15
ogłoszenie
PDF 252.86 KB Pobierz
SPZOZ/U/831/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 785.13 KB Pobierz
SPZOZ/U/831/15
zapytania i odpowiedzi
PDF 457.63 KB Pobierz
SPZOZ/U/831/15
zawiadomienie o wyborze
PDF 242.52 KB Pobierz

Wtorek, 3 listopada 2015

SPZOZ-U-782-15 - sukcesywne dostawy leków

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

sukcesywne dostawy leków (Nr sprawy SPZOZ.U.782/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/782/15.

Aktualizacja: Środa, 25 listopada 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/782/15.

Aktualizacja: Poniedziałek, 16 listopada 2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: SPZOZ/U/782/15.

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/782/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/782/15
ogłoszenie
PDF 256.95 KB Pobierz
SPZOZ/U/782/15
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDF 156.41 KB Pobierz
SPZOZ/U/782/15
ogłoszenie, SIWZ mod, załączniki
ZIP 876.31 KB Pobierz
SPZOZ/U/782/15
zapytania i odpowiedzi
PDF 182.87 KB Pobierz
SPZOZ/U/782/15
zawiadomienie o wyborze
PDF 254.63 KB Pobierz

Poniedziałek, 2 listopada 2015

SPZOZ-U-781-15 - sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych (Nr sprawy SPZOZ.U.781/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/781/15.

Aktualizacja: Wtorek, 17 listopada 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/781/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/781/15
ogłoszenie
PDF 419.56 KB Pobierz
SPZOZ/U/781/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 924.19 KB Pobierz
SPZOZ/U/781/15
zawiadomienie o wyborze
PDF 114.9 KB Pobierz

Wtorek, 8 września 2015

SPZOZ-U-637-15 - dostawy odczynników do analizatora VITROS 350 wraz ze świadczeniem usług serwisowych

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

dostawy odczynników do analizatora VITROS 350 wraz ze świadczeniem usług serwisowych. (Nr sprawy SPZOZ.U.637/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/637/15.

Aktualizacja: Środa, 23 września 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/637/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/637/15
ogłoszenie
PDF 185.36 KB Pobierz
SPZOZ/U/637/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 620.14 KB Pobierz
SPZOZ/U/637/15
zawiadomienie o wyborze
PDF 290.85 KB Pobierz

Poniedziałek, 24 sierpnia 2015

SPZOZ-U-586-15 - usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych.

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. (Nr sprawy SPZOZ.U.586/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/586/15.

Aktualizacja: Środa, 26 sierpnia 2015

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/586/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/586/15
ogłoszenie
PDF 178.8 KB Pobierz
SPZOZ/U/586/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 528.65 KB Pobierz
SPZOZ/U/586/15
zapytania i odpowiedzi
PDF 116.72 KB Pobierz

Piątek, 31 lipca 2015

SPZOZ-U-546-15 - zakup urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

zakup urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji (Nr sprawy SPZOZ.U.546/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/546/15.

Aktualizacja: Wtorek, 11 sierpnia 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/546/15.

Aktualizacja: Piątek, 7 sierpnia 2015

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/546/15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Treść treść ogłoszenia: SPZOZ/U/546/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/546/15
ogłoszenie
PDF 308.49 KB Pobierz
SPZOZ/U/546/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 750.11 KB Pobierz
SPZOZ/U/546/15
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDF 201.42 KB Pobierz
SPZOZ/U/546/15
zapytania i odpowiedzi
PDF 282.75 KB Pobierz
SPZOZ/U/546/15
zawiadomienie
PDF 161.03 KB Pobierz

Środa, 13 maja 2015

SPZOZ-U-346-15 - usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa - Ursynów

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa - Ursynów (Nr sprawy SPZOZ.U.346/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/346/15.

Aktualizacja: Poniedziałek, 6 lipca 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/346/15.

Aktualizacja: Wtorek, 9 czerwca 2015

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/346/15.

Aktualizacja: Środa, 3 czerwca 2015

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/346/15.

Aktualizacja: Poniedziałek, 25 maja 2015

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pn. "usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa - Ursynów" wpłynęło odwołanie złożone do Krajowej Izby Odwoławczej.

Treść odwołania: SPZOZ/U/346/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/346/15
ogłoszenie
PDF 106.94 KB Pobierz
SPZOZ/U/346/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.46 MB Pobierz
SPZOZ/U/346/15
treść odwołanie KIO
PDF 2.29 MB Pobierz
SPZOZ/U/346/15
zapytania i odpowiedzi
PDF 706.02 KB Pobierz
SPZOZ/U/346/15
zapytania i odpowiedzi 2
PDF 235.25 KB Pobierz
SPZOZ/U/346/15
zawiadomienie o wyborze
PDF 310.22 KB Pobierz

Czwartek, 30 kwietnia 2015

SPZOZ-U-327-15 - dostawa tonerów i tuszy do drukarek oraz faksów

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

dostawa tonerów i tuszy do drukarek oraz faksów (Nr sprawy SPZOZ.U.327/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/327/15.

Aktualizacja: Środa, 3 czerwca 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/327/15.

Aktualizacja: Środa, 3 czerwca 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o uchyleniu czynności podjętej z naruszeniem przepisów ustawy i o jej powtórzeniu.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/327/15.

Aktualizacja: Piątek, 29 maja 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/327/15.

Aktualizacja: Wtorek, 5 maja 2015

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/327/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/327/15
ogłoszenie
PDF 182.36 KB Pobierz
SPZOZ/U/327/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 612.49 KB Pobierz
SPZOZ/U/327/15
zapytania i odpowiedzi
PDF 241.15 KB Pobierz
SPZOZ/U/327/15
zawiadomienie o wyborze
PDF 306.48 KB Pobierz
SPZOZ/U/327/15
zawiadomienie o uchyleniu
PDF 255.13 KB Pobierz
SPZOZ/U/327/15
zawiadomienie o wyborze 2
PDF 292.33 KB Pobierz

Czwartek, 9 kwietnia 2015

SPZOZ-U-281-15 - dostawy materiałów medycznych do rekonstrukcji piersi

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

dostawy materiałów medycznych do rekonstrukcji piersi (Nr sprawy SPZOZ.U.281/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/281/15.

Aktualizacja: Czwartek, 23 kwietnia 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/281/15.

Aktualizacja: Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/281/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/281/15
ogłoszenie
PDF 178.57 KB Pobierz
SPZOZ/U/281/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 606.92 KB Pobierz
SPZOZ/U/281/15
zapytania i odpowiedzi
PDF 157.65 KB Pobierz
SPZOZ/U/281/15
zawiadomienie o wyborze
PDF 155.96 KB Pobierz

Czwartek, 9 kwietnia 2015

SPZOZ-U-274-15 - dostawa artykułów biurowych

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

dostawa artykułów biurowych (Nr sprawy SPZOZ.U.274/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/274/15.

Aktualizacja: Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „dostawy artykułów biurowych” w pakiecie nr 2 (znak sprawy SPZOZ.U.274/2015) dokonano w dniu 20.04.2015 r. wyboru oferty najkorzystniejszej z naruszeniem przepisów prawa. W związku z powyższym informujemy, że powyższą czynność uchyla się i powtarza.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/274/15.

Aktualizacja: Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/274/15.

Aktualizacja: Środa, 15 kwietnia 2015

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/274/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/274/15
ogłoszenie
PDF 184.79 KB Pobierz
SPZOZ/U/274/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 604.96 KB Pobierz
SPZOZ/U/274/15
zapytania i odpowiedzi
PDF 263.46 KB Pobierz
SPZOZ/U/274/15
zawiadomienie o powtórzeniu
PDF 149.34 KB Pobierz

Wtorek, 31 marca 2015

SPZOZ-U-256-15 - zakup tomografu optycznego OCT

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

zakup tomografu optycznego OCT (Nr sprawy SPZOZ.U.256/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/256/15.

Aktualizacja: Środa, 8 kwietnia 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/256/15.

Aktualizacja: Środa, 2 kwietnia 2015

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/256/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/256/15
ogłoszenie
PDF 176.72 KB Pobierz
SPZOZ/U/256/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 602.08 KB Pobierz
SPZOZ/U/256/15
zapytania i odpowiedzi
PDF 160.9 KB Pobierz
SPZOZ/U/256/15
zawiadomienie o wyborze
PDF 277.36 KB Pobierz

Czwartek, 26 marca 2015

SPZOZ-U-244-15 - dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki (Nr sprawy SPZOZ.U.244/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/244/15.

Aktualizacja: Czwartek, 2 kwietnia 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/244/15.

Aktualizacja: Poniedziałek, 30 marca 2015

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/244/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/244/15
ogłoszenie
PDF 257.15 KB Pobierz
SPZOZ/U/244/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki (po modyfikacji)
ZIP 694.16 KB Pobierz
SPZOZ/U/244/15
zapytania i odpowiedzi
PDF 218.63 KB Pobierz
SPZOZ/U/244/15
zawiadomienie o wyborze
PDF 167.76 KB Pobierz

Środa, 11 marca 2015

SPZOZ-U-193-15 - Dostawa szczepionek

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza zamówienie na:

dostawę szczepionek (Nr sprawy SPZOZ.U.193/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/193/15.

Aktualizacja: Piątek, 17 kwietnia 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/193/15.

Aktualizacja: Wtorek, 14 kwietnia 2015

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/193/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/193/15
ogłoszenie
PDF 121.09 KB Pobierz
SPZOZ/U/193/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 605.84 KB Pobierz
SPZOZ/U/193/15
zapytania i odpowiedzi
PDF 153.77 KB Pobierz
SPZOZ/U/193/15
zawiadomienie o wyborze
PDF 294.92 KB Pobierz

Wtorek, 3 marca 2015

SPZOZ-U-176-15 - Dostawa sprzętu komputerowego 2

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę sprzętu komputerowego 2 (Nr sprawy SPZOZ.U.176/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/176/15.

Aktualizacja: Piątek, 13 marca 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/176/15.

Aktualizacja: Piątek, 6 marca 2015

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/176/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/176/15
ogłoszenie
PDF 185.45 KB Pobierz
SPZOZ/U/176/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.06 MB Pobierz
SPZOZ/U/176/15
zapytania i odpowiedzi
PDF 300.91 KB Pobierz
SPZOZ/U/176/15
zawiadomienie o wyborze
PDF 314.61 KB Pobierz

Poniedziałek, 23 luty 2015

SPZOZ-U-139-15 - Dostawa sprzętu komputerowego

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę sprzętu komputerowego (Nr sprawy SPZOZ.U.139/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/139/15.

Aktualizacja: Wtorek, 3 marca 2015

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „dostawa sprzętu komputerowego” (Nr sprawy SPZOZ.U.139/2015) zostało unieważnione z powodu nie otrzymania żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – podstawa prawna art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/139/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/139/15
ogłoszenie
PDF 350.2 KB Pobierz
SPZOZ/U/139/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 2.07 MB Pobierz
SPZOZ/U/139/15
zawiadomienie
PDF 139.04 KB Pobierz

Środa, 28 stycznia 2015

SPZOZ-U-77-15 - Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora (Nr sprawy SPZOZ.U.77/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/77/15.

Aktualizacja: Piątek, 6 lutego 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/77/15.

Aktualizacja: Poniedziałek, 2 lutego 2015

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/77/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/77/15
ogłoszenie
PDF 176.91 KB Pobierz
SPZOZ/U/77/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 808.11 KB Pobierz
SPZOZ/U/77/15
zapytania i odpowiedzi
PDF 150.06 KB Pobierz
SPZOZ/U/77/15
zawiadomienie o wyborze
PDF 321.44 KB Pobierz

Wtorek, 27 stycznia 2015

SPZOZ-U-71-15 - dostaw materiałów medycznych jednorazowego użytku

SPZOZ Warszawa-Ursynów zaprasza do składania ofert na realizację dostaw materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Ursynowskiego Centrum Zabiegowego w Warszawie przy ul. Kajakowej 12. Zamówienie jest niezrealizowaną częścią udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego nr sprawy SPZOZ.U.670/2014. Zamówienie dotyczy:
a) Pakiet 2
b) Pakiet 20
c) Pakiet 21
d) Pakiet 43

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/71/15.

Aktualizacja: Poniedziałek, 2 lutego 2015

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/71/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/71/15
ogłoszenie
PDF 175.39 KB Pobierz
SPZOZ/U/71/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 217.41 KB Pobierz
SPZOZ/U/71/15
zapytania i odpowiedzi
PDF 281.38 KB Pobierz

poniedziałek, 26 stycznia 2015

SPZOZ-U-67-15 - sukcesywne dostawy implantów do zabiegów ortopedycznych wykonywanych w UCZ

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

sukcesywne dostawy implantów do zabiegów ortopedycznych wykonywanych w UCZ (Nr sprawy SPZOZ.U.67/15)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/67/15.

Aktualizacja: Środa, 4 lutego 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/67/15.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/67/15
ogłoszenie
PDF 173 KB Pobierz
SPZOZ/U/67/15
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 601.75 KB Pobierz
SPZOZ/U/67/15
zawiadomienie o wyborze
PDF 319.56 KB Pobierz

Czwartek, 20 listopada 2014

SPZOZ-U-704-14 - zakup i sukcesywne dostawy materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

zakup i sukcesywne dostawy materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi (Nr sprawy SPZOZ.U.704/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/704/14.

Aktualizacja: Poniedziałek, 1 grudnia 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/704/14.

Aktualizacja: Czwartek, 27 listopada 2014

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/704/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/704/14
ogłoszenie
PDF 342.72 KB Pobierz
SPZOZ/U/704/14
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.45 MB Pobierz
SPZOZ/U/704/14
zapytania i odpowiedzi
PDF 278.08 KB Pobierz
SPZOZ/U/704/14
zawiadomienie o wyborze
PDF 161.13 KB Pobierz

Środa, 12 listopada 2014

SPZOZ-U-670-14 - zakup materiałów medycznych jednorazowego użytku

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

zakup materiałów medycznych jednorazowego użytku (Nr sprawy SPZOZ.U.670/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/670/14.

Aktualizacja: Wtorek, 30 grudnia 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/670/14.

Aktualizacja: Wtorek, 9 grudnia 2014

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/670/14.

Sprostowanie: SPZOZ/U/670/14.

Sprostowanie nr 2: SPZOZ/U/670/14.

Aktualizacja: Poniedziałek, 17 listopada 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o modyfikacji załącznika nr 1 w SIWZ.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/670/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/670/14
ogłoszenie
PDF 174.96 KB Pobierz
SPZOZ/U/670/14
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 817.01 KB Pobierz
SPZOZ/U/670/14
zawiadomienie o modyfikacji zał 1
PDF 226.9 KB Pobierz
SPZOZ/U/670/14
zapytania i odpowiedzi
PDF 447.06 KB Pobierz
SPZOZ/U/670/14
sprostowanie
PDF 163.62 KB Pobierz
SPZOZ/U/670/14
sprostowanie 2
PDF 174.33 KB Pobierz
SPZOZ/U/670/14
zawiadomienie o wyborze
PDF 396.04 KB Pobierz

Wtorek, 23 września 2014

SPZOZ-U-580-14 - sukcesywne dostawy leków

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

sukcesywne dostawy leków (Nr sprawy SPZOZ.U.580/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/580/14.

Aktualizacja: Poniedziałek, 6 października 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/580/14.

Aktualizacja: Wtorek, 30 września 2014

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi cz.2: SPZOZ/U/580/14.

Aktualny formularz asortymentowo cenowy: POBIERZ

Aktualizacja: Poniedziałek, 29 września 2014

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/580/14.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Treść treść ogłoszenia: SPZOZ/U/580/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/580/14
ogłoszenie
PDF 255.67 KB Pobierz
SPZOZ/U/580/14
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 755.97 KB Pobierz
SPZOZ/U/580/14
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDF 157.62 KB Pobierz
SPZOZ/U/580/14
zapytania i odpowiedzi
PDF 262.25 KB Pobierz
SPZOZ/U/580/14
zapytania i odpowiedzi cz.2
PDF 236.31 KB Pobierz
SPZOZ/U/580/14
aktualny formularz asortymentowo cenowy
XLS 64.5 KB Pobierz
SPZOZ/U/580/14
zawiadomienie o wyborze
PDF 167 KB Pobierz

Piątek, 19 września 2014

SPZOZ-U-576-14 - sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych (Nr sprawy SPZOZ.U.576/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/576/14.

Aktualizacja: Środa, 1 października 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/576/14.

Aktualizacja: Czwartek, 25 września 2014

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/576/14.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Treść treść ogłoszenia: SPZOZ/U/576/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/576/14
ogłoszenie
PDF 248.6 KB Pobierz
SPZOZ/U/576/14
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 796.82 KB Pobierz
SPZOZ/U/576/14
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDF 229.74 KB Pobierz
SPZOZ/U/576/14
zapytania i odpowiedzi
PDF 258.8 KB Pobierz
SPZOZ/U/576/14
zawiadomienie o wyborze
PDF 164.13 KB Pobierz

Czwartek, 18 września 2014

SPZOZ-U-571-14 - dostawa odczynników do analizatora VITROS 350 wraz ze świadczeniem usług serwisowych

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę odczynników do analizatora VITROS 350 wraz ze świadczeniem usług serwisowych (Nr sprawy SPZOZ.U.571/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/571/14.

Aktualizacja: Piątek, 26 września 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/571/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/571/14
ogłoszenie
PDF 252.5 KB Pobierz
SPZOZ/U/571/14
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 658.46 KB Pobierz
SPZOZ/U/571/14
zawiadomienie o wyborze
PDF 159.75 KB Pobierz

Wtorek, 19 sierpnia 2014

SPZOZ-U-511-14 - odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (Nr sprawy SPZOZ.U.511/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/511/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/511/14
ogłoszenie
PDF 300.28 KB Pobierz
SPZOZ/U/511/14
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.11 MB Pobierz

Czwartek, 24 lipca 2014

SPZOZ-U-453-14 - zakup aparatu USG

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

zakup aparatu USG (Nr sprawy SPZOZ.U.453/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/453/14.

Aktualizacja: Piątek, 1 sierpnia 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/453/14.

Aktualizacja: Wtorek, 29 lipca 2014

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/453/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/453/14
ogłoszenie
PDF 215.52 KB Pobierz
SPZOZ/U/453/14
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 428.01 KB Pobierz
SPZOZ/U/453/14
zapytania i odpowiedzi
PDF 394.97 KB Pobierz
SPZOZ/U/453/14
zawiadomienie o wyborze
PDF 382.16 KB Pobierz

Środa, 18 czerwca 2014

SPZOZ-U-386-14 - kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów (Nr sprawy SPZOZ.U.386/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/386/14.

Aktualizacja: Czwartek, 10 lipca 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/386/14.

Aktualizacja: Środa, 2 lipca 2014

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/386/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/386/14
ogłoszenie
PDF 211.48 KB Pobierz
SPZOZ/U/386/14
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 514.57 KB Pobierz
SPZOZ/U/386/14
zapytania i odpowiedzi
PDF 414.67 KB Pobierz
SPZOZ/U/386/14
zawiadomienie o wyborze
PDF 216.8 KB Pobierz

Środa, 19 marca 2014

SPZOZ-U-190-14 - kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do budynku użytkowego przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do budynku użytkowego przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie (Nr sprawy SPZOZ.U.190/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/190/14.

Aktualizacja: Piątek, 28 marca 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/190/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/190/14
ogłoszenie
PDF 208.15 KB Pobierz
SPZOZ/U/190/14
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 892.07 KB Pobierz
SPZOZ/U/190/14
zawiadomienie o wyborze
PDF 206.19 KB Pobierz

Piątek, 14 marca 2014

SPZOZ-U-179-14 - dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki (Nr sprawy SPZOZ.U.179/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/179/14.

Aktualizacja: Piątek, 11 kwietnia 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/179/14.

Aktualizacja: Czwartek, 20 marca 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o zmianach w ogłoszeniu.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/179/14.

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/179/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/179/14
ogłoszenie
PDF 210.73 KB Pobierz
SPZOZ/U/179/14
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.16 MB Pobierz
SPZOZ/U/179/14
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDF 195.59 KB Pobierz
SPZOZ/U/179/14
zawiadomienie o wyborze
PDF 208.43 KB Pobierz

Piątek, 14 marca 2014

SPZOZ-U-167-14 - zakup i sukcesywne dostawy szczepionek.

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

zakup i sukcesywne dostawy szczepionek. (Nr sprawy SPZOZ.U.167/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/167/14.

Aktualizacja: Czwartek, 8 maja 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr IV dokonano ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/167/14.

Aktualizacja: Piątek, 25 kwietnia 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/167/14.

Aktualizacja: Wtorek, 15 kwietnia 2014

Zmiana ogłoszenia.

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/167/14.

Aktualizacja: Czwartek, 10 kwietnia 2014

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/167/14.

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o wprowadzonych modyfikacjach do SIWZ.

Treść SIWZ po modyfikacji: SPZOZ/U/167/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/167/14
ogłoszenie
PDF 147.23 KB Pobierz
SPZOZ/U/167/14
ogłoszenie, SIWZ po modyfikacji, załączniki po modyfikacji
ZIP 872.19 KB Pobierz
SPZOZ/U/167/14
zmiana ogłoszenia
PDF 66.6 KB Pobierz
SPZOZ/U/167/14
zawiadomienie
PDF 196.41 KB Pobierz
SPZOZ/U/167/14
zawiadomienie ponowne
PDF 181.62 KB Pobierz

Sroda, 12 marca 2014

SPZOZ-U-173-14 - dostawa artykułów biurowych

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawa artykułów biurowych (Nr sprawy SPZOZ.U.173/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/173/14.

Aktualizacja: Piątek, 28 marca 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/173/14.

Aktualizacja: Środa, 19 marca 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o zmianach w ogłoszeniu.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/173/14.

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o wprowadzonych modyfikacjach do SIWZ.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/173/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/173/14
ogłoszenie
PDF 212.8 KB Pobierz
SPZOZ/U/173/14
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.26 MB Pobierz
SPZOZ/U/173/14
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDF 192.09 KB Pobierz
SPZOZ/U/173/14
modyfikacja SIWZ
PDF 208.8 KB Pobierz
SPZOZ/U/173/14
zawiadomienie o wyborze
PDF 214.8 KB Pobierz

Sroda, 5 lutego 2014

SPZOZ-U-151-14 - Kompleksowe usługi pralnicze

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe usługi pralnicze. (Nr sprawy SPZOZ.U.151/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/151/14.

Aktualizacja: Wtorek, 18 marca 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/151/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/151/14
ogłoszenie
PDF 212.08 KB Pobierz
SPZOZ/U/151/14
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1017.23 KB Pobierz
SPZOZ/U/151/14
zawiadomienie o wyborze
PDF 206.97 KB Pobierz

Sroda, 5 lutego 2014

SPZOZ-U-73-14 - Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do budynku użytkowego przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie. (Nr sprawy SPZOZ.U.73/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/73/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/73/14
ogłoszenie
PDF 207.6 KB Pobierz
SPZOZ/U/73/14
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 893.52 KB Pobierz

Piątek, 24 stycznia 2014

SPZOZ-U-53-14 - Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora.

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora. (Nr sprawy SPZOZ.U.53/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/53/14.

Aktualizacja: Wtorek, 4 luty 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/53/14.

Aktualizacja: Piątek, 31 stycznia 2014

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/53/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/53/14
ogłoszenie
PDF 211.75 KB Pobierz
SPZOZ/U/53/14
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 1.33 MB Pobierz
SPZOZ/U/53/14
zapytania i odpowiedzi
PDF 189.12 KB Pobierz
SPZOZ/U/53/14
zawiadomienie o wyborze
PDF 204.23 KB Pobierz

Wtorek, 21 stycznia 2014

SPZOZ-U-44-14 - dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz dzierżawa automatycznego analizatora do koagulologii

SPZOZ Warszawa-Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz dzierżawa automatycznego analizatora do koagulologii (Nr sprawy SPZOZ.U.44/14)

Treść ogłoszenia: SPZOZ/U/44/14.

Aktualizacja: Czwartek, 30 stycznia 2013

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/44/14.

Aktualizacja: Piątek, 24 stycznia 2014

Wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/44/14.

Do pobrania:

NazwaTypRozmiar
SPZOZ/U/44/14
ogłoszenie
PDF 210.17 KB Pobierz
SPZOZ/U/44/14
ogłoszenie, SIWZ, załączniki
ZIP 967.27 KB Pobierz
SPZOZ/U/44/14
zapytania i odpowiedzi
PDF 181.04 KB Pobierz
SPZOZ/U/44/14
zawiadomienie o wyborze
PDF 204.31 KB Pobierz