Szkoła Rodzenia - bezpłatna na Ursynowie

Serdecznie zapraszamy Panie wraz z osobą towarzyszącą na zajęcia do Ursynowskiej Szkoły Narodzin realizowane przez SPZOZ Warszawa-Ursynów w przychodni przy ul. Na Uboczu 5.

Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat porodu i pielęgnacji noworodka pozwoli na przygotowanie się do porodu, macierzyństwa i ojcostwa, da większe poczucie bezpieczeństwa i pomoże wzmocnić wiarę w Wasze siły i możliwości. Sprawi, że nową rolę podejmiecie bez stresu i lęku.

Zajęcia w szkole rodzenia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną SPZOZ Warszawa-Ursynów: ginekologów-położników, pediatrów, położne, psychologów i fizjoterapeutów.

Dla Pań spełniających przynajmniej jeden warunek:

  • posiadających meldunek stały lub czasowy w Warszawie
  • przebywających w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę,
  • rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym organie podatkowym na terenie m.st. Warszawy
kurs w 100% finansowany jest ze środków m. st. Warszawy.