SPZOZ ikona
Portal Pacjenta ikona Portal Pacjenta Laboratorium ikona Laboratorium UCZ Szpital ikona UCZ Szpital Tłumacz Migowy Tłumacz Migowy
contrast icon font size icon
Szkoła Rodzenia logo

Program edukacji przedporodowej "Szkoła Rodzenia"

Program skierowany jest dla Pań spełniających przynajmniej jeden warunek:

 • posiadających meldunek stały lub czasowy w Warszawie,
 • przebywających w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę,
 • rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym organie podatkowym na terenie m.st. Warszawy.

Cele szczegółowe programu:

 • przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu ciąży, porodu, połogu
  i podstawowych problemów dotyczących opieki nad noworodkiem i laktacji,
 • promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny,
 • informacja o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie ciąży,
 • wsparcie psychiczne i stymulacja do prozdrowotnych zachowań,
 • informacja o dostępnych formach prawnej i finansowej pomocy matce, dziecku
  i rodzinie oraz podstawowych normach prawa rodzinnego i opiekuńczego.

 

Serdecznie zapraszamy Panie wraz z osobą towarzyszącą na zajęcia do Ursynowskiej Szkoły Narodzin realizowane przez SPZOZ Warszawa-Ursynów w przychodni przy ul. Na Uboczu 5.

Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat porodu i pielęgnacji noworodka pozwoli na przygotowanie się do porodu, macierzyństwa i ojcostwa, da większe poczucie bezpieczeństwa i pomoże wzmocnić wiarę w Wasze siły i możliwości. Sprawi, że nową rolę podejmiecie bez stresu i lęku.

Zajęcia w szkole rodzenia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną SPZOZ Warszawa-Ursynów: ginekologów-położników, pediatrów, położne, psychologów
i fizjoterapeutów.

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 12.06.2023

Informacje i zapisy:

Grażyna Szymańska – położna

tel.: 669 526 879

e-mail: zdrowie@zozursynow.pl

Program finansowany ze środków budżetowych m.st. Warszawy.