SPZOZ ikona
Portal Pacjenta ikona Portal PacjentaZaloguj się Laboratorium ikona Laboratorium UCZ Szpital ikona UCZ Szpital Tłumacz Migowy Tłumacz Migowyonline
contrast icon font size icon
Rada społeczna logo

Rada Społeczna

Rada Społeczna działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje pierwsze posiedzenie podmiot tworzący – Miasto Stołeczne Warszawa. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Zarząd Podmiotu oraz przedstawiciele Związków Zawodowych.

Rada Społeczna jest organem:
– inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego
– doradczym kierownika podmiotu leczniczego.

Wszystkie ważne decyzje kierownik podmiotu leczniczego, przedstawia do opinii Radzie Społecznej, uzyskując akceptację lub nie w postaci uchwały. W przypadku naszego Zakładu, niektórzy jej członkowie pełnią funkcję już kilka kadencji (kadencja trwa 4 lata). Daje to pozytywne efekty dla dobra naszych Pacjentów i Pracowników. Członkowie Rady znają specyfikę i uwarunkowania Zakładu oraz wymogi Pacjentów, którymi się opiekujemy.


SKŁAD RADY SPOŁECZNEJ

 

Maciej Wyszyński
Przewodniczący

Wykształcenie wyższe, magister ekonomii, studia podyplomowe UW, SGH dyplom MBA. Wieloletni praktyk w finansach i bankowości, aktualnie nadzorujący kontrole w zakresie AML. Od 2006 roku radny w Radzie m.st. Warszawy, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetu i Finansów, Ochrony Środowiska, Sportu, Rekreacji i Turystyki. Pierwszy przewodniczący, a obecnie wiceprzewodniczący Komitetu Audytu w m.st. Warszawa. Żonaty, troje dzieci – mieszkaniec Ursynowa, pasjonat podróży motocyklowych, żeglarstwa i ekologii.

 

Zbigniew Cierpisz
Przedstawiciel Wojewody

Z wykształcenia jest lekarzem medycyny, specjalistą ginekologiem położnikiem. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Jest także menadżerem prowadzącym z powodzeniem od 1991 roku własną firmę rodzinną. Ukończył również dwuletnie studia podyplomowe w zakresie „Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki w Opiece Zdrowotnej” w Szkole Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz studia podyplomowe „Zarządzanie Spółkami w Polsce we Współczesnym otoczeniu Prawno-Finansowym” w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.
Działalność samorządowa:
W kadencji samorządowej 2002–2006 pełnił funkcję Radnego Dzielnicy Praga Północ. W Radzie Dzielnicy Pragi Północ był wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy. W Radzie Dzielnicy pracował w Komisji Zdrowia, Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej.

Od 2010 r. radny m.st. Warszawy. Tak jak w poprzedniej kadencji zasiada w Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom, Komisji Zdrowia oraz w Komisji Budżetu i Finansów. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia.
W 2017 r. został powołany na stanowisko zastępcy burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, a następnie zastępcy burmistrza Dzielnicy Rembertów  m. st. Warszawa.

 

Karolina Mioduszewska
Członkini

Mieszkanka Ursynowa, samorządowiec. Członek Rady Społecznej SPZOZ Warszawa – Ursynów nieprzerwanie od 2008 roku. Zaangażowana w proces powstawania szpitala jednodniowego, rozbudowy specjalistycznej przychodni zdrowia przy ul. Kajakowej oraz powstania przychodni POZ przy ul. Kłobuckiej, a także pomysłodawczyni przeniesienia Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu do przychodni POZ przy ul. Samsonowskiej. Radna Dzielnicy Ursynów ostatnich czterech kadencji – obecnie przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Pomysłodawczyni wielu projektów z budżetu obywatelskiego dla Dzielnicy Ursynów. Miłośniczka przyrody, propagująca aktywny wypoczynek.

 

 

Michał Czaykowski
Członek

Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, dr nauk prawnych, członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, ratownik WOPR. Były prokurator w Warszawie.
Ukończył w Szkole Głównej Handlowej podyplomowe europejskie studia w zakresie finansowania inwestycji samorządu terytorialnego oraz studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował  jako szef Gabinetu Ministra Sportu i Turystyki, doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nauczyciel akademicki.
Od lat związany z samorządem terytorialnym, m.in. w latach 2010 – 2018 był radnym Rady m.st. Warszawy, m.in. przewodniczył Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Ładu Przestrzennego.
W składzie Rady Społecznej SPZOZ Warszawa – Ursynów od 2016 roku.

 

Ewa Janczar
Członkini

dr nauk technicznych, absolwentka Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada ukończone, w Szkole Głównej Handlowej, studia podyplomowe z zarządzania projektami i certyfikat zarządzania projektami w metodyce zwinnej – Agile oraz ukończone, na Politechnice Warszawskiej, studia podyplomowe z szacowania wartości nieruchomości. Uczestniczka wielu szkoleń w tym m.in. z: zarządzania zespołem rozproszonym, umów IT, zachowania ciągłości działania systemów informatycznych, negocjacji i mediacji. Posiada uprawnienia do zarządzania majątkiem publicznym potwierdzone zdanym egzaminem państwowym na członków rad nadzorczych. Ukończyła, w Akademia Sztuki Wojennej, Wyższy Kurs Obronny w zakresie obronności i bezpieczeństwa RP.
W pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z cyfryzacją, interoperacyjnością

i harmonizacją, zarządzeniem danymi oraz wykorzystywaniem nowych technologii w takich obszarach jak administracja publiczna, geodezja, planowanie przestrzenne, kultura, zdrowie, edukacja. Od ponad 20 lat zajmuje się transformacją cyfrową czyli budowaniem równowagi między informacją, potrzebami biznesowymi, a systemami IT.
Liczba zrealizowanych kontraktów sięgnęła 250, ich łączna wartości przekroczyła 0,5 mld zł. Aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację projektów z obszaru IT. Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami odpowiedzialnymi za wdrożenia i rozwój systemów informatycznych, infrastruktury teleinformatycznej oraz opracowanie, wdrożenie, ewaluację strategii i polityk transformacji cyfrowej.
Zajmuje się  mentoringiem zmian cyfrowych. Zarządza trudnymi i zagrożonymi projektami.
Prelegent konferencji naukowych i branżowych, publikuje w wydawnictwach naukowych, współpracuje z Politechniką Warszawską jako wykładowca.
Członek zespołu ds. Spraw Społeczeństwa Informacyjnego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.
Wice Prezydent The Council of European Municpailties and Regions (CEMR), członkini Zarządu Związku Powiatów Polskich, Radna m.st. Warszawy. Od ponad 20 lat związana z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Obecnie pracuje jako członek Zarządu ds. cyfryzacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.
W roku 2019 została wyróżniona wpisaniem na listę 100 Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce (SPRUC), która wyróżnia osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kompetencji cyfrowych w danym roku. Współtwórczyni platformy WrotaMazowsza.pl, oraz towarzyszących jej systemów back-office, za które została nagrodzona przez Komisję Europejską w konkursie „Sharing & Reuse Awards 2019” w kategorii „Udostępniane usługi informatyczne mające największy wpływ na obywateli lub firmy”.

 

Agnieszka Wyrwał
Członkini

Przedsiębiorca, projektantka mody, warszawianka od pokoleń, od lat aktywna społecznie, obecnie radna i przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, a prywatnie mamą dwójki dzieci. Ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, energią oraz zaangażowaniem stara się zmieniać polską politykę, aby była bliższa codziennym sprawom. Współorganizuje i wspiera projekty związane z kulturą, zdrowiem, poprawą bezpieczeństwa oraz jakości życia seniorów, kobiet, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy wykluczonych społecznie.

 

Piotr Nojszewski
Członek

Urodzony w Warszawie. Absolwent siedleckiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Ukończył również:
– Studia podyplomowe na Wojskowej Akademii Technicznej.
– Kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
Karierę zawodową realizuje w sektorze prywatnym w zakresie usług polegających na koordynacji i zarządzaniu procesami inwestycyjnymi mającymi na celu rozwój oraz unowocześnienie procesów. Współpracuje z jednostkami ochrony zdrowia w zakresie dostosowywania do innowacyjnej i nowatorskiej działalności związanej z najnowszymi kierunkami badań i wdrożeń naukowych jak sale operacyjne, roboty ortopedyczne, neurochirurgiczne oraz inne działania mające na celu zapewnienie najnowocześniejszej bazy do działalności medycznej, naukowej i badawczej jednostek.
Zarządza procesami inwestycyjnym oraz tworzy ulepszone procesy inwestycyjne z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i oprogramowania w celu modelowania informacji budowlanych BIM, w fazach Building Information Modeling, Building Information Model i Building Information Management.
Koordynuje uczestników projektu inwestycyjnego aktywnie współpracujących przy rozwiązywaniu problemów projektu, budowy i przyszłego utrzymania, z wykorzystaniem jednego źródła informacji, to jest akumulacyjnego modelu informacji budowlanych (BIM), składającego się z modeli architektonicznych, budowlanych, konstrukcyjnych i mechanicznych.
Prowadzi doradztwo w zakresie realizacji inwestycji przy procedurach związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem środków z funduszy krajowych i unijnych.