Kontynuacja procesu informatyzacji placówek, wprowadzenie nowych usług oraz udogodnień, takich jak integracja wymiany danych czy uruchomienie portalu to tylko część zmian, jakie czekają SPZOZ. Projekt otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości prawie 1,2 mln zł, a realizacja przedsięwzięcia będzie kosztowała blisko 1,4 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali we wrześniu br. wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz dyrektor SPZOZ Warszawa-Ursynów Grażyna Napierska.

Dzięki inwestycji uruchomiony zostanie elektroniczny obieg dokumentów oraz system umożliwiający całodobową i całoroczną bezobsługową rejestrację medyczną. Dodatkowym udogodnieniem będzie usługa SMS – pacjenci będą powiadamiani o terminach wizyt, co znacznie usprawni obsługę medyczną.

Projekt pn. "Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów poprzez uruchomienie portalu wraz z e-usługami" będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Należy podkreślić, że informatyzacja SPZOZ Warszawa-Ursynów rozpoczęła się już w 2005 r., kiedy to ZOZ, jako jeden z pierwszych w Polsce, pozyskał na ten cel środki unijne.


Informacje zródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu