Dodatkowe informacje

 • Zasady rejestracji dzieci chorych na wizyty lekarskie

  • Rejestracja czynna jest w godzinach 7:15-20:00.
   W celu zapewnienia dostępności wszystkim Pacjentom w sytuacji nagłego zachorowania, w godzinach 8:00-13:00 oraz 14:00-19:00 wszystkie chore dzieci są przyjmowane w kolejności przyjścia.
   W godzinach 13:00-14:00 oraz 19:00-20:00 przyjmowane są dzieci zapisane.
   Zapisać się można w dniu lub w przeddzień wizyty – zapisy prowadzone są na podstawie zgłoszeń osobistych, telefonicznych oraz poprzez e-rejestrację.
   W godzinach 18:00-8:00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta wszystkie dzieci przyjmowane są w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w przychodni przy ul. Romera 4.
 • Wzory dokumentów

 • Prawa pacjenta

  • Informacje o prawach pacjenta zamieszczone są w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6. listopada .2008 r. ( Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn.zm.)
 • Dokumentacja medyczna

  • Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:
   • - do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
   • - poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
   • - poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.


   CENNIK
   • Sporządzenie kserokopii jednej strony: 0,35 zł brutto.
   • Przygotowanie odpisu dokumentacji medycznej - jedna strona: 9,90 zł brutto.
   • Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych: 1,98 zł brutto.
 • Cennik usług medycznych

Przychodnie