Piątek, 3 grudnia 2021

SPZOZ-U-905-21 ambulatoryjne porady lekarza w poradni reumatologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza w poradni reumatologicznej

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Magdalena Marek tel: 22 643-74-44 wew. 26, w godzinach 08.00-15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul.Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 10 grudnia 2021r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2021r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 29 listopada 2021

SPZOZ-U-868-21 opieka serwisowa nad systemem informatycznym PACS INFINITT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

opiekę serwisową nad systemem informatycznym PACS INFINITT

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Magdalena Marek tel: 22 643-74-44 wew. 26, w godzinach 08.00-15.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 3-12-2021 do godziny 9.00 w następujący sposób:
1. w wersji papierowej dostarczone do siedziby Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesłane na adres zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 24 listopada 2021

SPZOZ-U-871-21 przegląd techniczny rozdzielni gazów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego rozdzielni gazów medycznych (tlen, podtlenek azotu, dwutlenek węgla) firmy Dräger oraz pomp próżniowych zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.12.2021r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 24 listopada 2021

SPZOZ-U-869-21 zakup sprzętu komputerowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup sprzętu komputerowego

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Magdalena Marek tel: 22 643-74-44 wew. 26, w godzinach 08.00-15.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 2.12.2021 do godziny 9.00 w następujący sposób:
1. w wersji papierowej dostarczone do siedziby Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesłane na adres zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 24 listopada 2021

SPZOZ-U-868-21 opieka serwisowa nad systemem informatycznym PACS INFINITT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

opiekę serwisową nad systemem informatycznym PACS INFINITT

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Magdalena Marek tel: 22 643-74-44 wew. 26, w godzinach 08.00-15.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29-11-2021 do godziny 9.00 w następujący sposób:
1. w wersji papierowej dostarczone do siedziby Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesłane na adres zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 19 listopada 2021

SPZOZ-U-860-21 Wykonanie usługi opieki serwisowej systemu SIMPLE.ERP dla SPZOZ Warszawa – Ursynów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie usługi opieki serwisowej systemu SIMPLE.ERP dla SPZOZ Warszawa – Ursynów.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Magdalena Marek tel: 22 643-74-44 wew. 26, w godzinach 10.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.11.2021r., do godziny 13.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora,
2. poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Aktualizacja: Poniedziałek, 22 listopada 2021

Zawiadomienie.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/860/21 - zawiadomienie.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz
ogłoszenie
Zawiadomienie
PDF Pobierz

Środa, 24 listopada 2021

SPZOZ-U-857-21 nadzór w zakresie dostosowania procedur medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego p.n.

"nadzór w zakresie dostosowania procedur medycznych do obowiązujących standardów".

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Magdalena Marek tel: 22 643-74-44 wew. 26, w godzinach 08.00-15.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29-11-2021 do godziny 9.00 w następujący sposób:
1. w wersji papierowej dostarczone do siedziby Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesłane na adres zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 19 listopada 2021

SPZOZ-U-856-21 Remont pomieszczeń w przychodni Samsonowska 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

remont pomieszczeń w przychodni przy ul. Samsonowskiej 1 w Warszawie.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24-11-2021 do godziny 11.00 w następujący sposób:

- w wersji papierowej dostarczone do siedziby Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora lub
- za pośrednictwem poczty elektronicznej, opatrzone podpisem elektronicznym, przesłane na adres zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 5 listopada 2021

SPZOZ-U-799-21 świadczenie usług obejmujących konserwację węzłów cieplnych oraz instalacji centralnego ogrzewania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług obejmujących konserwację węzłów cieplnych oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przychodni przy ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5 i ul. Zamiany 13 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.11.2021r., do godziny 8.30 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 28 październik 2021

SPZOZ-U-789-21 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie anestezjologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie anestezjologii.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Dorota Wąsik, tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 5 listopada 2021 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 26 październik 2021

SPZOZ-U-784-21 świadczenie usług pocztowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert dotyczących:

świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041).

Do porozumiewania się z potencjalnym Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym zapytaniem cenowym upoważniona jest: Małgorzata Kacprzak; tel. 22 648-04-71, 511-433-254

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa do dnia 05.11.2021r. do godz.9.00, pokój nr 1 ( sekretariat )
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla SPZOZ Warszawa-Ursynów"

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 29 październik 2021

SPZOZ-U-783-21 dostawy materiałów ortopedycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

dostawy materiałów ortopedycznych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Magdalena Marek tel. 22 641-29-94 wew. 26, w godzinach 08.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do 5.11.2021 r., do godziny 9:00, w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul.Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2)pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 15 październik 2021

SPZOZ-U-755-21 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty psychiatry

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty psychiatry w poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych zachowań

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 5 listopada 2021r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2021r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 7 październik 2021

SPZOZ-U-710-21 zakup i wymianę akumulatorów w kardiomonitorach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

zakup i wymianę akumulatorów w kardiomonitorach zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.10.2021r. do godziny 10.00 w formie elektronicznej na adres: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 6 października 2021

SPZOZ-U-687-21 przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Zakładu za 2021 i 2022 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Zakładu za 2021 i 2022 rok

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 30 wrzesień 2021

SPZOZ-U-692-21 wykonanie przeglądu technicznego wraz z wymianą filtrów i złoża osuszaczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego wraz z wymianą filtrów i złoża osuszaczy BA-DME012 DDS, firmy Parker (jeden raz w roku). Urzadzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.10.2021r. do godziny 10.00 w formie elektronicznej na adres: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Aktualizacja: Piątek, 15 październik 2021

Protokół wybór wykonawcy.

Treść protokołu: SPZOZ/U/692/21 - protokół wybór wykonawcy.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 27 września 2021

SPZOZ-U-680-21 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie ortopedii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie ortopedii.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Dorota Wąsik, tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 4 października 2021 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 października 2021 r. o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 27 września 2021

SPZOZ-U-679-21 Kierownik Przychodni / Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

1. Pełniący obowiązki Kierownika Przychodni / Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w okresie 05.10.2021 – 31.10.2021 (max 60 godzin)

2. Kierownik Przychodni / Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w okresie 01.11.2021 – 31.12.2022 ( min 1830 godzin )

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 4 października 2021r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 października 2021r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 22 wrzesień 2021

SPZOZ-U-658-21 edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej pomiędzy 18. a 19. rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

"Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej pomiędzy 18. a 19. rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego" finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Katarzyna Łuczyniec tel: 693-718-206 w godz. 8:00-15:00

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.09.2021r. do godziny 09.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: k.luczyniec@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 20 wrzesień 2021

SPZOZ-U-650-21 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 1 października 2021r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 października 2021r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Piątek, 17 wrzesień 2021

SPZOZ-U-649-21 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 27 września 2021r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2021r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 13 wrzesień 2021

SPZOZ-U-640-21 naprawa lub zakup głowicy do fakoemulsyfikatora Stellaris

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

naprawę lub zakup głowicy do fakoemulsyfikatora Stellaris producent Bausch & Lomb Incorporated USA.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.09.2021r. do godziny 10.00 w formie elektronicznej na adres: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 8 wrzesień 2021

SPZOZ-U-626-21 porady lekarskie w poradni medycyny pracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich w poradni medycyny pracy

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 16 września 2021 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2021r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Piątek, 27 sierpnia 2021

SPZOZ-U-607-21 przegląd techniczny Sprężarka model BOGE C7

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego wraz z wymianą materiałów zużywalnych niżej wymienionych urządzeń:
1) Sprężarka model BOGE C7 nr 5041870, nr 5041869, nr 5041871.
Urzadzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Aktualizacja: Poniedziałek, 13 wrzesień 2021

Protokół wybór wykonawcy.

Treść protokołu: SPZOZ/U/607/21 - protokół wybór wykonawcy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.09.2021r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. poczta elektroniczna: k.poncyliusz @zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 27 sierpnia 2021

SPZOZ-U-596-21 wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, w budynku Ursynowskiego Centrum Zabiegowego przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Aktualizacja: Środa, 29 wrzesień 2021

Protokół wybór wykonawcy.

Treść protokołu: SPZOZ/U/596/21 - protokół wybór wykonawcy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.09.2021r., do godziny 8.30 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 6 sierpnia 2021

SPZOZ-U-549-21 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 13 sierpnia 2021r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2021r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Piątek, 6 sierpnia 2021

SPZOZ-U-547-21 świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:


świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 13 sierpnia 2021r do godziny 8:45.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 28 lipca 2021

SPZOZ-U-527-21 zakup aparatu do radialnej terapii falą uderzeniową

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:


zakup aparatu do radialnej terapii falą uderzeniową IMPACTIS M+ wraz z dodatkową głowicą do medycyny estetycznej

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Magdalena Marek tel. 22 641-29-94 wew. 26, w godzinach 08.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 02.08.2021r., do godziny 9.00 w następujący sposób:

a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
b. poczta elektroniczna: magda.marek@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Oferentów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Oferentów
PDF Pobierz

Środa, 7 lipca 2021

SPZOZ-U-462-21 świadczenie usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:


świadczenie usług zdrowotnych w zakresie:

1. badań histopatologicznych
2. oceny bioptatu z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej
3. oceny bioptatu z biopsji aspiracyjnej gruboigłowej
4. barwień immunohistochemicznych 
5. barwień histochemicznych
6. barwienia metodą FISH
7. badania śródoperacyjne INTRA

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularz ofertowy, specyfikację cenową i wzór umowy w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 21 lipca 2021r do godziny 8:30.

Aktualizacja: Środa, 4 sierpień 2021

Zawiadomienie o wyborze oferenta.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/462/21 - zawiadomienie (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 20 lipca 2021

Wpłynęły zapytania do ogłoszenia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/462/21 - zapytania i odpowiedzi (PDF).

Przesunięcie terminu składania ofert
Udzielający Zamówienia informuje o zmianie terminu składania ofert do dnia 26 lipca 2021r do godziny 8:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2021r o godz. 8:35 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 7 lipca 2021

SPZOZ-U-461-21 świadczenie usług zdrowotnych - cytologia z opisem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:


świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań cytologii ginekologicznej wraz z opisem

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel.22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 21 lipca 2021r do godziny 8:30.

Aktualizacja: Wtorek, 3 sierpień 2021

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/461/21 - zawiadomienie (PDF).

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 6 lipca 2021

SPZOZ-U-458-21 świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:


świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 14 lipca 2021r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 5 lipca 2021

SPZOZ-U-454-21 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych metodą Dopplera

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:


świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych metodą Dopplera

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 14 lipca 2021r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 1 lipca 2021

SPZOZ-U-419-21 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:


odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z placówek SPZOZ Warszawa- Ursynów

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Magdalena Marek tel. 22 641-29-94 wew. 26, w godzinach 08.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 7.07.2021r., do godziny 9.00 w następujący sposób:

a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
b. poczta elektroniczna: magda.marek@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Oferentów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Oferentów
PDF Pobierz

Wtorek, 22 czerwca 2021

SPZOZ-U-410-21 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie endoskopii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:


świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie endoskopii

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Piątek, 11 czerwiec 2021

Lekarz Psychiatra

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza nabór na:


Lekarza Psychiatrę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: kadry@zozursynow.pl do 30 czerwca 2021 r. (kontakt tel.: 725 705 905)

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 27 maja 2021

SPZOZ-U-355-21 zakup kamery laparoskopowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup kamery laparoskopowej

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 02.06.2021r. do g odziny 10.00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Wykaz załączników do oferty:
- załącznik nr 1- formularz ofertowyo – cenowy.
- załącznik nr 2- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna
- Załącznik nr 3- umowa projekt
- załącznik nr 4-klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Oferentów.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 20 maja 2021

Specjalista do spraw środków trwałych i WNIP

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza nabór na:


Specjalistę do spraw środków trwałych i WNIP

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: kadry@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 20 maja 2021

Specjalista Zamówień Publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza nabór na:


Specjalistę Zamówień Publicznych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: kadry@zozursynow.pl
Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Piątek, 14 maja 2021

SPZOZ-U-323-21 zakup i dostawa 2 sztuk komputerów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup i dostawa 2 sztuk komputerów.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Magdaleną Marek tel: 22 641-29-94 wew. 26, w godzinach 8.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.05.2021r. w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) fax na numer 22 641-52-14
3) poczta elektroniczna: magda.marek@zozursynow.pl

Wykaz załączników do oferty: - załącznik nr 1- formularz ofertowy,
- załącznik nr 2- formularz asortymentowo- cenowy,
- załącznik nr 3- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Oferentów.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 6 maja 2021

SPZOZ-U-313-21 naprawę głowicy do fakoemulsyfikatora

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

naprawę głowic do fakoemulsyfikatora Stellaris producent Bausch & Lomb Incorporated USA – BL 3170 nr: 68811, 05209 lub zakup w tej samej ilości głowic regenerowanych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.05.2021r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 29 kwiecień 2021

SPZOZ-U-296-21 Wynajem ubrań wielorazowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

„Wynajem ubrań wielorazowych wraz z kompleksową usługą pralniczą, dezynfekcją i transportem przez okres 12 miesięcy”.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w godzinach 10.00 – 14.00 w kwestiach formalnych:
Małgorzata Kacprzak tel. 511 433 254 .W kwestiach merytorycznych: Maria Wilczyńska tel.504 056 117

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.05.2021r., do godziny 9.30 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiajacego; tj. 02-786 Warszaw, ul. Zamiany 13, poój nr 1 sekretariat Dyrektora.
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : małgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

UWAGA! W temacie e-maila prosimy o zawarcie poniższego tytułu oraz numeru sprawy „Oferta na wynajem ubrań wielorazowych SPZOZ U/296/2021”.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 29 kwietnia 2021

SPZOZ-U-278-21 porady lekarza w poradni ginekologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza w poradni ginekologicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 6 maja 2021r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2021r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 14 kwietnia 2021

SPZOZ-U-253-21 wykonywanie badań EEG dla dzieci wraz z opisem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

wykonywanie badań EEG dla dzieci wraz z opisem

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 22 kwietnia 2021r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 6 kwiecień 2021

SPZOZ-U-231-21 Wynajem ubrań wielorazowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

„Wynajem ubrań wielorazowych wraz z kompleksową usługą pralniczą, dezynfekcją i transportem przez okres 12 miesięcy”.

Aktualizacja: Środa, 28 kwietnia 2021

Zawiadomienie o unieważnieniu.

SPZOZ/U/231/21 (PDF).

Aktualizacja: Wtorek, 13 kwietnia 2021

Odpowiedzi na pytania po modyfikacji.

SPZOZ/U/231/21 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Odpowiedzi na pytania.

SPZOZ/U/231/21 (PDF).

Zainteresowanych prosimy o kontakt w godzinach 10.00 – 14.00 w kwestiach formalnych:
Małgorzata Kacprzak tel. 511 433 254 .W kwestiach merytorycznych: Maria Wilczyńska tel.504 056 117

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.04.2021r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiajacego; tj. 02-786 Warszaw, ul. Zamiany 13, poój nr 1 sekretariat Dyrektora.
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : małgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

UWAGA! W temacie e-maila prosimy o zawarcie poniższego tytułu oraz numeru sprawy „Oferta na wynajem ubrań wielorazowych SPZOZ U/231/2021”.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 29 marzec 2021

SPZOZ-U-200-21 wykonywanie badań EEG dla dzieci wraz z opisem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

wykonywanie badań EEG dla dzieci wraz z opisem

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 7 kwietnia 2021r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2021r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 29 marzec 2021

SPZOZ-U-199-21 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań elektrokardiograficznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań elektrokardiograficznych (ECHO SERCA) wraz z opisem w poradni kardiologicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 9 kwietnia 2021r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2021r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 25 marzec 2021

SPZOZ-U-198-21 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ortopedii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie ortopedii, asysty do zabiegów, dyżurów lekarskich

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 2 kwietnia 2021r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2021r o godz. 9:15 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 25 marzec 2021

SPZOZ-U-197-21 porady lekarza w poradni ortopedycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza w poradni ortopedycznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 2 kwietnia 2021r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2020r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 25 marca 2021

SPZOZ-U-196-21 realizacja programu promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizacje programu promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń".

Aktualizacja: Czwartek, 8 kwietnia 2021

Protokół z wyboru ofert.

SPZOZ/U/196/21 (PDF).

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu (specyfikacja istotnych warunków), pobrać obowiązujący formularz ofertowy oraz projekt umowy:
- osobiście w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, pok. Nr 24, tel. 22 641 -29- 94 wew. 23;
- ze strony internetowej Zakładu www.zozursynow.pl - > Pobierz.

Oferty należy składać do dnia 02.04.2021 roku do godz. 13.00 w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, Sekretariat Dyrektora, pok. Nr 1.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 24 marca 2021

SPZOZ-U-188-21 dostawa zestawów zabiegowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawę zestawów zabiegowych do: zabiegów na ręce, przepukliny, żylaków, laparoskopii oraz wkucia PP.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Kierownik Działu Administracji Alicja Florkowska tel: 22 641-29-94 wew. 34, w godzinach 8.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.03.2021r., w następujący sposób:
1. Poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl z dopiskiem w tytule maila: "Nr sprawy SPZOZ.U. 188/2021".

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 23 marzec 2021

SPZOZ-U-187-21 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie chirurgii ogólnej, asysty do zabiegów, dyżurów lekarskich

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 2 kwietnia 2021r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2021r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 23 marzec 2021

SPZOZ-U-186-21 porady lekarskie ortopedy traumatologa narządu ruchu w poradni preluksacyjnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich ortopedy traumatologa narządu ruchu w poradni preluksacyjnej z umiejętnością wykonywania badań USG dla dzieci wraz z opisem na potrzeby poradni preluksacyjnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 31 marca 2021r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2021r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 22 marzec 2021

SPZOZ-U-181-21 kompleksowe usługi pralnicze

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

kompleksowe usługi pralnicze.

Kontakt: Jacek Kozerski tel: 022 643-74-44 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 26.03.2021 r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 19 marzec 2021

SPZOZ-U-176-21 realizacja prac remontowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizację prac remontowych w zakresie wymiany poziomu wodnego w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Paweł Kurek tel.: 781-601-600 w godz. 8:00 – 14:00.

Oferty należy składać w terminie do 23.03.2021r., do godz. 11:00, w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) faxem na numer 22 641-52-14
3) pocztą elektroniczną: zamówienia@zozursynow.pl

Aktualizacja: Wtorek, 23 marzec 2021

Protokół z wyboru ofert.

SPZOZ/U/176/21 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 9 marzec 2021

SPZOZ-U-145-21 przegląd techniczny budynków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynków przy ul. Zamiany 13, ul. Romera 4, Apteka ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5 i ul. Kajakowej 12 – UCZ i przychodnia, o ogólnej powierzchni użytkowej 10.495,07 m².

Aktualizacja: Czwartek, 18 marzec 2021

Protokół z wyboru ofert.

SPZOZ/U/145/21 (PDF).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.03.2021r., do godziny 8.30 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 5 marzec 2021

SPZOZ-U-142-21 naprawa endoskopów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

naprawę endoskopów CF-H 170L nr. 2722691, nr. 2722717 Olympus.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14.

OOferty należy składać w terminie do dnia 09.03.2021r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 2 marzec 2021

SPZOZ-U-135-21 przegląd techniczny zestawu RTG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego zestawu RTG do zdjęć kostnych i płucnych firmy SHIMADZU zainstalowanego w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie

Aktualizacja: Poniedziałek, 15 marzec 2021

Protokół z wyboru ofert.

SPZOZ/U/135/21 (PDF).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.03.2021. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 24 lutego 2021

SPZOZ-U-125-21 świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 5 marca 2021r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2021r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 23 lutego 2021

SPZOZ-U-120-21 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EMG wraz z opisem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EMG wraz z opisem

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 1 marca 2021r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2021r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 18 lutego 2021

SPZOZ-U-42-21 Świadczenie usługi przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usługi przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS)

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Jacek Kozerski tel. 506-591-050 w godz. 8:00-14:30.

Oferty należy składać w terminie do 22.02.2021 do godz. 13.00:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) poczta elektroniczna : zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 17 lutego 2021

SPZOZ-U-110-21 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań elektrokardiograficznych prób wysiłkowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań elektrokardiograficznych prób wysiłkowych na bieżni ruchomej wraz z opisem w poradni kardiologicznej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 25 lutego 2021r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 16 lutego 2021

SPZOZ-U-106-21 dostawa odzieży ochronnej dla pracowników medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawę odzieży ochronnej dla pracowników medycznych SPZOZ Warszawa- Ursynów.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Magdaleną Marek tel: 22 641-29-94 wew. 26, w godzinach 8.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.02.2021r , do godziny 10:00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) fax na numer 22 641-52-14
3) poczta elektroniczna : magda.marek@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 10 lutego 2021

SPZOZ-U-95-21 dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów przeznaczonych do wykonywania oznaczeń parametrów z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.02.2021r , do godziny 10:00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) fax na numer 22 641-52-14
3) poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 1 lutego 2021

SPZOZ-U-69-21 sukcesywne dostawy odczynników

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy odczynników do barwienia preparatów hematologicznych i odczynników do pracowni analityki ogólnej dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 04.02.2021r , do godziny 9,00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) fax na numer 22 641-52-14
3) poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 2 lutego 2021

SPZOZ-U-65-21 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad w dziedzinie kardiologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad w dziedzinie kardiologii z umiejętnością wykonywania i opisu:
1) echokardiografii (ECHO SERCA)
2) echokardiografii obciążeniowej – wysiłkowej (STRES ECHO)
3) elektrokardiografii metodą Holtera (Holter EKG)
4) elektrokardiografii metodą Holtera (Holter RR).


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 9 lutego 2021r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 21 stycznia 2021

SPZOZ-U-59-21 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza w poradni okulistycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza w poradni okulistycznej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 5 lutego 2021r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 12 stycznia 2021

SPZOZ-U-25-21 dostawy mikrokuwet do oznaczania glukozy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy mikrokuwet do oznaczania glukozy z palca przy użyciu glukometrów Hemo Cue oraz na roztwory wodne glukotrol Normal (kontrola) dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.01.2021r , do godziny 10,00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) fax na numer 22 641-52-14
3) poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 7 stycznia 2021

SPZOZ-U-7-21 przegląd techniczny urządzeń

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych urządzeń: agregat prądotwórczy XD 150P2 oraz zasilacz UPS AEG40kWA. Urzadzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.01.2021r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 15.12.2020r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
2) poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Poniedzialek, 21 grudnia 2020

SPZOZ-U-840-20 naprawa głowic do fakoemulsyfikatora

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

naprawę głowic do fakoemulsyfikatora Stellaris producent Bausch & Lomb Incorporated USA – BL3170 nr: 55060, 36912 i 47928, lub zakup regenerowanej..

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wanda Doktorska tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.12.2020r. Do godziny 10.00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.: 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) poczta elektroniczne: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie, formularz
PDF Pobierz

Piątek, 4 grudnia 2020

SPZOZ-U-907-20 dostarczanie paliwa gazowego - gazu ziemnego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, do instalacji znajdującej się w budynku w Warszawie, ul. Kajakowa 12. Paliwo gazowe wykorzystywane będzie w obiekcie do celów: przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Jacek Kozerski tel: 506-591-050 w godz. 8:00 – 15:00.

Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do 18.12.2020 r., do godz. 13:00, w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) fax na numer 22 641-52-14
2) poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Aktualizacja: Piątek, 11 grudnia 2020

Zapytania i odpowiedzi.

SPZOZ/U/907/20 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Formularz ofertowy
formularz ofertowy
PDF Pobierz
Zapytania i odpowiedzi
zapytania i odpowiedzi
PDF Pobierz

Czwartek, 17 grudnia 2020

SPZOZ-U-831-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 30 grudnia 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2020r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 17 grudnia 2020

SPZOZ-U-830-20 świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 30 grudnia 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2020r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 16 grudzień 2020

SPZOZ-U-827-20 dostawy tonerów i tuszy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawy tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek oraz faksów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Jacek Kozerski tel.: 506-591-050 w godz. 8:00 – 14:00.

Oferty należy składać w terminie do 22.12.2020 r., do godz. 11:00, w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2) pocztą elektroniczną: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 8 grudzień 2020

SPZOZ-U-812-20 naprawę głowicy do fakoemulsyfikatora

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

naprawę głowicy do fakoemulsyfikatora Stellaris producent Bausch & Lomb Incorporated USA – BL 3170 nr: 60657, lub zakup regenerowanej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.12.2020r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 15.12.2020r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
2) poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 7 grudzień 2020

SPZOZ-U-799-20 świadczenie usług pocztowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Małgorzata Kacprzak; tel. 22 648-04-71, 511-433-254.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.12.2020r. do godz.9.00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „ Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla SPZOZ Warszawa-Ursynów"

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 2 grudzień 2020

SPZOZ-U-791-20 przegląd techniczny mammografu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego mammografu model Diamond firmy GE Healtcare zainstalowanego w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.12.2020r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 2 grudnia 2020

SPZOZ-U-789-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty neurologa w poradni neurologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty neurologa w poradni neurologicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 10 grudnia 2020r do godziny 8:30..

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2020r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 2 grudnia 2020

SPZOZ-U-788-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni diabetologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni diabetologicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 9 grudnia 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2020r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 1 grudnia 2020

SPZOZ-U-783-20 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie asysty do zabiegów i dyżurów lekarskich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie asysty do zabiegówi dyżurów lekarskich.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 8 grudnia 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2020r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 30 listopada 2020

SPZOZ-U-777-20 świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 2 grudnia 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 23 listopada 2020

SPZOZ-U-764-20 legalizacja wag lekarskich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie legalizacji wag lekarskich.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.11.2020r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 20 listopada 2020

SPZOZ-U-760-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 27 listopada 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Piątek, 20 listopada 2020

SPZOZ-U-757-20 wykonanie usługi opieki serwisowej systemu SIMPLE.ERP

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie usługi opieki serwisowej systemu SIMPLE.ERP dla SPZOZ Warszawa – Ursynów.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Jacek Kozerski tel: +48 506 591 050, w godzinach 10.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.11.2020 r., do godziny 13.00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 20 listopada 2020

SPZOZ-U-753-20 dostawy szczepionek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizację dostaw szczepionek na potrzeby placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4, Zamiany 13, Kajakowej 12, Kłobuckiej 14 i Samsonowskiej 1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Paweł Kurek – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 0-22-641-29-94 wew. 29, faks. 0-22-641-52-14

Oferty należy składać w terminie do 04.12.2020 r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) faxem na numer 22 641-52-14 3) poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 18 listopada 2020

SPZOZ-U-755-20 świadczenie usług zdrowotnych lekarza specjalisty okulistyki w Ursynowskim Centrum Zabiegowym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych lekarza specjalisty okulistyki w Ursynowskim Centrum Zabiegowym

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 27 listopada 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 18 listopada 2020

SPZOZ-U-754-20 świadczenie usług zdrowotnych ambulatoryjnych - okulista

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty okulisty w poradni okulistycznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 27 listopada 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 16 listopada 2020

SPZOZ-U-749-20 przegląd techniczny rozdzielni gazów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego rozdzielni gazów medycznych (tlen, podtlenek azotu, dwutlenek węgla) firmy Dräger oraz pomp próżniowych zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.11.2020r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 16 listopada 2020

SPZOZ-U-745-20 wykonanie przeglądu technicznego urządzeń w UCZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego wraz z wymianą materiałów zużywalnych niżej wymienionych urządzeń:

- procesor OLYMPUS nr 7780879 – 1 szt.,
- monitor NDS OLYMPUS nr 17282061 – 1 szt.,
- tester szczelności – pompa powietrza nr MU- 17751927 – 1 szt.,
- szafa na endoskopy OLYMPUS nr NG417011 – 1 szt.,
- pompa płucząca OFP-2 OLYMPUS nr 21736297.

Urzadzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.11.2020r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 9 listopada 2020

SPZOZ-U-728-20 świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 18 listopada 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 3 listopada 2020

SPZOZ-U-721-20 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie asysty do zabiegów i dyżurów lekarskich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie asysty do zabiegów i dyżurów lekarskich

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 13 listopada 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 3 listopada 2020

SPZOZ-U-720-20 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie chirurgii, asysty do zabiegów, dyżurów lekarskich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie chirurgii, asysty do zabiegów, dyżurów lekarskich

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 9 listopada 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 28 października 2020

SPZOZ-U-707-20 naprawa głowicy do fakoemulsyfikatora

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na:

naprawę głowicy do fakoemulsyfikatora Stellaris producent Bausch & Lomb Incorporated USA – BL 3170 nr: 36834.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.11.2020r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora.
2. poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 26 października 2020

SPZOZ-U-701-20 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 4 listopada 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 26 października 2020

SPZOZ-U-700-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich specjalisty rehabilitacji medycznej w poradni rehabilitacji dla dzieci

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich specjalisty rehabilitacji medycznej w poradni rehabilitacji dla dzieci

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 3 listopada 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 26 października 2020

SPZOZ-U-699-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty okulisty

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty okulisty w poradni okulistycznej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 3 listopada 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 26 października 2020

SPZOZ-U-698-20 świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 3 listopada 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 20 października 2020

SPZOZ-U-685-20 realizacja dostawy szczepionek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na:

realizację dostaw szczepionek na potrzeby placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4, Zamiany 13, Kajakowej 12, Kłobuckiej 14 i Samsonowskiej 1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Paweł Kurek – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 22-641-29-94 wew. 29, faks. 22-641-52-14

Oferty należy składać w terminie do 30.10.2020 r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2. faxem na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 15 października 2020

SPZOZ-U-680-20 realizacja programu polityki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

realizacja programu polityki zdrowotnej pn. ”Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego” zwanego dalej „Programem” dla 250 uczniów w szkołach na terenie Dzielnicy Warszawa Ursynów tj w :
Liceum Ogólnokształcącym Nr LXX ul. Dembowskiego 1
Liceum Ogólnokształcącym Nr LXIII ul. Hirszfelda 11

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, pobrać obowiązujący formularz oferty oraz projekt umowy:
- osobiście w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, pok. Nr 24, tel. 22 641 -29- 94 wew. 23;
- ze strony internetowej Zakładu www.zozursynow.pl.

Oferty należy składać do 23.10.2020r do godz. 13.00 w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, Sekretariat Dyrektora, pok. Nr 1.

Aktualizacja: Poniedziałek, 26 października 2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/680/20 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz
rozstrzygnięcie konkursu
rozstrzygnięcie konkursu
PDF Pobierz

Środa, 14 października 2020

SPZOZ-U-679-20 świadczenie usług zdrowotnych - urolog

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty urologa w poradni urologicznej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 22 października 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 14 października 2020

SPZOZ-U-678-20 świadczenie usług zdrowotnych - chirurgia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni chirurgicznej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 21 października 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 14 października 2020

SPZOZ-U-677-20 świadczenie usług zdrowotnych - położniczo-ginekologiczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni położniczo-ginekologicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 21 października 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Piątek, 2 październik 2020

SPZOZ-U-645-20 dostawy szczepionek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na:

realizację dostaw szczepionek na potrzeby placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4, Zamiany 13, Kajakowej 12, Kłobuckiej 14 i Samsonowskiej 1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Paweł Kurek – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 0-22-641-29-94 wew. 29, faks. 0-22-641-52-14

Oferty należy składać w terminie do 12.10.2020 r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora.
2. fax na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 29 września 2020

SPZOZ-U-638-20 dostawy szczepionek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na:

realizację dostaw szczepionek na potrzeby placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4, Zamiany 13, Kajakowej 12, Kłobuckiej 14 i Samsonowskiej 1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Jacek Kozerski – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 0-22-641-29-94 wew. 29, faks. 0-22-641-52-14

Oferty należy składać w terminie do 05.10.2020 r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora.
2. fax na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 28 września 2020

SPZOZ-U-636-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni diabetologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza ogłasza konkurs na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni diabetologicznej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 5 października 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 28 września 2020

SPZOZ-U-635-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza ogłasza konkurs na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 5 października 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 23 września 2020

SPZOZ-U-624-20 świadczenia zdrowotne w zakresie usług położnej środowiskowo - rodzinnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenia zdrowotne w zakresie usług położnej środowiskowo - rodzinnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 29 września 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2020r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 23 września 2020

SPZOZ-U-623-20 dostawy szczepionek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na:

realizację dostaw szczepionek na potrzeby placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4, Zamiany 13, Kajakowej 12, Kłobuckiej 14 i Samsonowskiej 1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Paweł Kurek – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 22-641-29-94 wew. 29, faks. 22-641-52-14

Oferty należy składać w terminie do 02.10.2020 r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora.
2. fax na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 16 września 2020

SPZOZ-U-605-20 dla techników radiologów - w zakresie wykonywania badań RTG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert dla:

techników radiologów - w zakresie wykonywania badań RTG

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 22 września 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 16 września 2020

SPZOZ-U-604-20 świadczenie usług zdrowotnych POZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 22 września 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 15 września 2020

SPZOZ-U-597-20 dostawy szczepionek na potrzeby placówek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizację dostaw szczepionek na potrzeby placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4, Zamiany 13, Kajakowej 12, Kłobuckiej 14 i Samsonowskiej 1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Paweł Kurek – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 0- 22-641-29-94 wew. 29, faks. 0-22-641-52-14

Oferty należy składać w terminie do 22.09.2020 r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora.
2. fax na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 15 września 2020

SPZOZ-U-595-20 wykonanie usługi obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie usługi obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Jackiem Kozerskim nr tel. 22 641-67-59 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.09.2020 r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora.
2. fax na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 9 września 2020

SPZOZ-U-590-20 usługi serwisowe pogwarancyjnych urządzeń RTG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych urządzeń RTG.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.09.2020r. do godziny 10.00 w następujący sposób::
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora.
2. pocztą elektroniczną: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 8 września 2020

SPZOZ-U-582-20 świadczenie usług zdrowotnych POZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 15 września 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 8 września 2020

SPZOZ-U-581-20 dostawy materiałów dezynfekcyjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawę materiałów dezynfekcyjnych dla Urynowskiego Centrum Zabiegowego w Warszawie ul. Kajakowa12.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.09.2020r , do godziny 8.30 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora.
2. fax na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 7 września 2020

SPZOZ-U-565-20 dostawy szczepionek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na:

realizację dostaw szczepionek na potrzeby placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4, Zamiany 13, Kajakowej 12, Kłobuckiej 14 i Samsonowskiej 1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Paweł Kurek – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 22-641-29-94 wew. 29, faks. 22-641-52-14

Oferty należy składać w terminie do 14.09.2020 r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora.
2. fax na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 1 września 2020

SPZOZ-U-530-20 dzierżawa butli i sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na:

dzierżawę, napełnianie i sukcesywne dostawy butli z gazami medycznymi dla Ursynowskiego Centrum Zabiegowego w Warszawie przy ul. Kajakowej 12.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Magdaleną Marek tel: 22 641-29-94 wew. 26, w godzinach 8.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 7.09.2020r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora.
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : magda.marek@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 27 sierpień 2020

SPZOZ-U-544-20 ocena i opis badań MRTG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie oceny i opisu badań MRTG

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2020r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 20 sierpień 2020

SPZOZ-U-540-20 serwis pogwarancyjnych urządzeń RTG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych urządzeń RTG

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.08.2020r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. poczta elektroniczna: : k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 20 sierpień 2020

SPZOZ-U-539-20 serwis pogwarancyjnych urządzeń RTG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych urządzeń RTG

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.08.2020r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. poczta elektroniczna: : k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 6 sierpień 2020

SPZOZ-U-510-20 porady lekarza specjalisty neurologa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni neurologicznej

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 14 sierpnia 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2020r o godz. 9:15 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 6 sierpień 2020

SPZOZ-U-509-20 asysta do zabiegów operacyjnych i stacjonarnych dyżurów lekarskich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie asysty do zabiegów operacyjnych i stacjonarnych dyżurów lekarskich

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 14 sierpnia 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2019r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 6 sierpień 2020

SPZOZ-U-508-20 porady lekarza specjalisty okulisty

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty okulisty w poradni okulistycznej

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 14 sierpnia 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2020r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 5 sierpień 2020

SPZOZ-U-504-20 wykonanie przeglądu technicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

„wykonanie przeglądu technicznego wraz z wymianą filtrów osuszaczy BADME012 DDS, firmy Parker (jeden raz w roku). Urzadzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.”.

Aktualizacja: Piątek, 7 sierpień 2020

Specyfikacja techniczno-asortymentowa

SPZOZ/U/504/20 (ODS).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.08.2020r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 24 lipca 2020

SPZOZ-U-480-20 udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pomocy psychologicznej podczas sesji psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pomocy psychologicznej podczas sesji psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularz ofertowy, specyfikację cenową i wzór umowy w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel.22 641-67-59 wew. 22.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 31 lipca 2020r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 16 lipca 2020

SPZOZ-U-450-20 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

„odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z placówek SPZOZ Warszawa- Ursynów”.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Magdalena Marek tel. 22 641-29-94 wew. 26, w godzinach 08.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.07.2020r., do godziny 9.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. poczta elektroniczna: magda.marek@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 9 lipca 2020

SPZOZ-U-419-20 wsparcie informatyczno-techniczne systemu SIMPLE.ERP

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia informatyczno-technicznego systemu SIMPLE.ERP dla SPZOZ Warszawa – Ursynów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w godzinach 10.00 – 14.00:
Jacek Kozerski tel: 22 643-74-44 wew. 45.

Oferta winna zawierać wszelkie informację ujęte w załącznik 1 do ogłoszenia. Ofertę należy składać w terminie do dnia 10.07.2020 r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 6 lipca 2020

SPZOZ-U-418-20 realizacja dostaw posiłków dla pacjentów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawy posiłków dla pacjentów zakwalifikowanych do pobytu w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w godzinach 10.00 – 14.00:
Jacek Kozerski tel: 22 643-74-44 wew. 45.

Oferta winna zawierać wszelkie informację ujęte w załącznik 1 do ogłoszenia. Ofertę należy składać w terminie do dnia 10.07.2020 r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 3 lipca 2020

SPZOZ-U-411-20 Wynajem ubrań wielorazowych wraz z kompleksową usługą

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

Wynajem ubrań wielorazowych na blok operacyjny wraz z kompleksową usługą pralniczą, dezynfekcją i transportem przez okres 12 miesięcy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w godzinach 10.00 – 14.00 w kwestach formalnych:
Alicja Florkowska lub Małgorzata Kacprzak tel. 511 433 254.
W kwestach merytorycznych: Maria Wilczyńska tel. 504 056 117

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.07.2020r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
- poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl
UWAGA! W temacie e-maila prosimy o zawarcie poniższego tytułu oraz numeru sprawy "Oferta na wynajem ubrań wielorazowych SPZOZ U.411.2020".

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 2 lipca 2020

SPZOZ-U-414-20 wykonanie przeglądu technicznego wraz z wymianą materiałów zużywalnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego wraz z wymianą materiałów zużywalnych niżej wymienionych urządzeń:
1) Sprężarka model BOGE C7 nr 5041870, nr 5041869, nr 5041871.
Urzadzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.07.2020r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2) poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 23 czerwiec 2020

SPZOZ-U-392-20 świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 30 czerwca 2020r do godziny 8:45.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2020r o godz. 9:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 23 czerwiec 2020

SPZOZ-U-391-20 edukacja przedporodowa w ramach programu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie edukacji przedporodowej w ramach programu

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 29 czerwca 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2020r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 25 maja 2020

SPZOZ-U-330-20 nadzór, ocena i opis badań RTG, USG, TK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie:
1. wykonywania, nadzoru, oceny i opisu badań tomografii komputerowej
2. wykonywania, oceny i opisu badań USG
3. opisu badań RTG

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 1 czerwca 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 czerwca 2020r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Piątek, 22 maja 2020

SPZOZ-U-327-20 porady lekarza w poradni ortopedycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza w poradni ortopedycznej

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 29 maja 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2020r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 2 czerwiec 2020

SPZOZ-U-326-20 zakup drobnego sprzętu medycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup drobnego sprzętu medycznego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Krzysztof Poncyliusz tel. 509-778-525, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.06.2020r., do godziny 11.00 w następujący sposób:

1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
2. poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 21 maja 2020

SPZOZ-U-324-20 usługi zdrowotne w zakresie endoskopii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie endoskopii.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 28 maja 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2020r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Piątek, 22 maja 2020

SPZOZ-U-323-20 najem powierzchni użytkowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

najem powierzchni użytkowych (gabinetów) usytuowanych w przychodniach Zakładu przy ul. Romera 4, Na Uboczu 5 i Kajakowej 12 w Warszawie z przeznaczeniem na usługi stomatologiczne. Łączna powierzchnia najmu wynosi 88,95 m², w tym:
- gabinet w przychodni przy ul. Romera 4 – 49,45 m²;
- gabinet w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 – 17,1 m²;
- gabinet w przychodni przy ul. Kajakowej 12 – 22,40 m².

Aktualizacja: Poniedziałek, 15 czerwiec 2020

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej

SPZOZ/U/323/20 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 22 maja 2020

Modyfikacja formularz ofertowy "dodaje się lokale użytkowe przy ul. Na Uboczu 5 i ul. Kajakowej 12"

SPZOZ/U/323/20 (DOC).

Modyfikacja w Informator konkursowy dla Oferentów pkt. 4 ust. 1) pomyłka w wysokości wadium winno być 13.600,00 zł

SPZOZ/U/323/20 (DOCX).

Dodatkowe informacje dotyczące warunków konkursu ofert można uzyskać pod nr tel. 641-67-59 wew 29, od poniedziałku do piątku w godz.800-1400. oraz w tych samych dniach i godzinach w siedzibie Zakładu pok.20.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 08.06.2020r. o godz. 9.00 w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 – sala konferencyjna.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 21 maja 2020

SPZOZ-U-322-20 dostawy szybkich testów diagnostycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy szybkich testów diagnostycznych dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Aktualizacja: Czwartek, 28 maja 2020

Protokół z przebiegu postępowania w trybie zapytania ofertowego

SPZOZ/U/322/20 (PDF).

Aktualizacja: Piątek, 22 maja 2020

Zapytania ofertowe i odpowiedzi

SPZOZ/U/322/20 (PDF).

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.05.2020r , do godziny 9,00 w następujący sposób:

1. osobiście / kurierem w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - Pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
ogłoszenie
załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 19 maja 2020

SPZOZ-U-305-20 usługi w sieci telekomunikacyjnej GSM

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na realizację zadania dotyczącego:

a) Świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS
b) Świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS z zakresu mobilnej transmisji danych.
c) Dostawy aparatów telefonicznych komórkowych.

Aktualizacja: Czwartek, 21 maja 2020

Zmodyfikowane ogłoszenie w pkt. 1.1: dodano treść "Zamawiający wymaga, aby świadczone usługi realizowane były na terenie Polski i w Roamingu."

SPZOZ/U/305/20 (PDF).

Poprawiony załącznik nr 2(2).

SPZOZ/U/305/20 (DOC).

Aktualizacja: Środa, 20 maja 2020

Poprawiony załącznik nr 2.

SPZOZ/U/305/20 (DOC).

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Paweł Kurek tel: 22 641-29-94 wew. 29 w godz. 9:00 – 15:00.

Oferty należy składać w terminie do 26.05.2020r., do godz. 9:00, w następujący sposób:

1. osobiście / kurierem w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - Pokój nr 1 sekretariat Dyrektora lub
2. pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
ogłoszenie
załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 14 maja 2020

SPZOZ-U-301-20 ortopedia, asysta do zabiegów, dyżurów lekarskich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie ortopedii, asysty do zabiegów, dyżurów lekarskich

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 21 maja 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2020r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 14 maja 2020

SPZOZ-U-300-20 porady lekarza w poradni urologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza w poradni urologicznej

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 21 maja 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2020r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 7 maja 2020

SPZOZ-U-288-20 lekarz specjalista w poradni onkologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni onkologicznej.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 14 maja 2020r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja 2020r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 24 kwietnia 2020

SPZOZ-U-271-20 dostawy implantów do zabiegów ortopedycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy implantów do zabiegów ortopedycznych wykonywanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w Warszawie przy ul. Kajakowej 12.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Jacek Kozerski tel.: 506-591-050 w godz. 8:00 – 14:00. – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 0-22-641-29-94 wew. 29, faks. 0-22-641-52-14

Oferty należy składać w terminie do 30.04.2020 r., do godz. 13:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
ogłoszenie
załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 18 marca 2020

SPZOZ-U-201-20 dostawy leków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizację dostaw leków na potrzeby placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4, Zamiany 13, Kajakowa 12, Samsonowska 1, Kłobucka 14. Zamówienie jest nieudzieloną częścią zamówienia przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – numer sprawy SPZOZ.U.147/2020.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Paweł Kurek – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 0-22-641-29-94 wew. 29, faks. 0-22-641-52-14

Oferty należy składać w terminie do 27.03.2020 r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
ogłoszenie
załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 17 marca 2020

SPZOZ-U-199-20 przegląd techniczny budynków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynków przy ul. Zamiany 13, ul. Romera 4, Apteka ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5 i ul. Kajakowej 12 – UCZ i przychodnia, o ogólnej powierzchni użytkowej 10.495,07 m².

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.03.2020r., do godziny 8.30 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Piątek, 15 marca 2020

SPZOZ-U-197-20 dostawy materiałów dezynfekcyjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizację dostaw materiałów dezynfekcyjnych na potrzeby placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4, Zamiany 13, Kajakowa 12, Samsonowska 1, Kłobucka 14. Zamówienie jest nieudzieloną częścią zamówienia przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – numer sprawy SPZOZ.U.143/2020.

Aktualizacja: Piątek, 20 marca 2020

Zapytania i odpowiedzi.

SPZOZ/U/197/20 (PDF).

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Paweł Kurek – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 0-22-641-29-94 wew. 29, faks. 0-22-641-52-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.03.2020r., do godziny 9.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
ogłoszenie
ogłoszenie
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 9 marca 2020

SPZOZ-U-172-20 głowica do fakoemulsyfikatora

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

naprawę czterech głowic do fakoemulsyfikatora Stellaris producent Bausch & Lomb Incorporated USA – BL3170 nr 12182; 11961; 62400; 30167, zainstalowanej w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz: 509-778-525 w godz. 9-14.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.03.2020r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 4 marca 2020

SPZOZ-U-162-20 dostawa klisz rentgenowskich i odczynników chemicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawę klisz rentgenowskich i odczynników chemicznych dla Działu Diagnostyki Obrazowej w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254, w godzinach 10.00 – 14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 10.03.2020r., do godziny 8.30 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 21 luty 2020

SPZOZ-U-134-20 odpłatne korzystanie z usługi transmisji danych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na:

odpłatne korzystanie z usługi transmisji danych „punkt-punkt” za pośrednictwem sieci Operatora.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z: Jacek Kozerski tel: 022 643-74-44 wew. 45, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 02.03.2020r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
ogłoszenie
załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 18 luty 2020

SPZOZ-U-125-20 wykonywanie, ocena i opis badań prób wysiłkowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań prób wysiłkowych na bieżni ruchomej w pracowni prób wysiłkowych.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 25 lutego 2020r do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2020r o godz. 11:30 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 18 luty 2020

SPZOZ-U-124-20 porady lekarza specjalisty w poradni kardiologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni kardiologicznej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 25 lutego 2020r do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2020r o godz. 11:15 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 6 luty 2020

SPZOZ-U-89-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie tomografii komputerowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, nadzoru, oceny i opisu badań tomografii komputerowej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 6 luty 2020

SPZOZ-U-88-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie USG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych dla dzieci

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 3 luty 2020

SPZOZ-U-82-20 dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów przeznaczonych do wykonywania oznaczeń parametrów z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 06.02.2020r , do godziny 10:00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
ogłoszenie
załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 3 luty 2020

SPZOZ-U-81-20 dostawy odczynników do barwienia preparatów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy odczynników do barwienia preparatów hematologicznych i odczynników do pracowni analityki ogólnej dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 06.02.2020r , do godziny 9,00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
ogłoszenie
załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 30 styczeń 2020

SPZOZ-U-77-20 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie okulistyki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie okulistyki

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 30 styczeń 2020

SPZOZ-U-76-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni ortopedycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni ortopedycznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 30 styczeń 2020

SPZOZ-U-75-20 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie ortopedii oraz urologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie:
1. ortopedii
2. urologii

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 28 styczeń 2020

SPZOZ-U-70-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni położniczo-ginekologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni położniczo-ginekologicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 28 styczeń 2020

SPZOZ-U-69-20 świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 28 styczeń 2020

SPZOZ-U-68-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 28 styczeń 2020

SPZOZ-U-67-20 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie chirurgii ogólnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie chirurgii ogólnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 27 styczeń 2020

SPZOZ-U-59-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EEG wraz z opisem w poradni neurologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EEG wraz z opisem w poradni neurologicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 27 styczeń 2020

SPZOZ-U-58-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni neurologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni neurologicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 21 styczeń 2020

SPZOZ-U-42-20 dostawy materiałów systemu próżniowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup i sukcesywne dostawy materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Aktualizacja: Poniedziałek, 27 styczeń 2020

Zapytania i odpowiedzi.

SPZOZ/U/42/20 (PDF).

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Jacek Kozerski tel: 022 643-74-44 wew. 45, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 28.01.2020 r , w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14 3. poczta elektroniczna : zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
ogłoszenie
załączniki
ZIP Pobierz
zapytania i odpowiedzi
zapytania i odpowiedzi
PDF Pobierz

Wtorek, 21 styczeń 2020

SPZOZ-U-41-20 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie gastroenterologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie gastroenterologii

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 21 styczeń 2020

SPZOZ-U-40-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni diabetologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni diabetologicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 20 styczeń 2020

SPZOZ-U-34-20 wykonanie przeglądu technicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych urządzeń: agregat prądotwórczy XD 150P2 oraz zasilacz UPS AEG40kWA Urzadzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14
Oferty należy składać w terminie do dnia 28.01.2020r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
ogłoszenie
załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 14 styczeń 2020

SPZOZ-U-24-20 dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 17.01.2020r , do godziny 8.30 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
ogłoszenie
załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 10 stycznia 2020

SPZOZ-U-17-20 najem powierzchni użytkowych (gabinetów)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

najem powierzchni użytkowych (gabinetów) usytuowanych w przychodniach Zakładu przy ul. Romera 4 i Kajakowej 12 w Warszawie, z przeznaczeniem na usługi nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Dla zainteresowanych Oferentów informator konkursowy oraz komplet dokumentów jest do odbioru w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 pokój nr 20, codziennie w godz. 8:00 – 14:00 oraz dostępny jest na stronie internetowej Zakładu www.zozursynow.pl.

Aktualizacja: Poniedziałek, 27 stycznia 2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

SPZOZ/U/17/20 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
ogłoszenie
załączniki
ZIP Pobierz
zawiadomienie
zawiadomienie
PDF Pobierz

Wtorek, 14 styczeń 2020

SPZOZ-U-14-20 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 30 grudnia 2019

SPZOZ-U-1006-19 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie gastroenterologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie gastroenterologii

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 12 grudnia 2019

SPZOZ-U-962-19 asysta do zabiegów operacyjnych i stacjonarnych dyżurów lekarskich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie asysty do zabiegów operacyjnych i stacjonarnych dyżurów lekarskich.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 10 grudnia 2019

SPZOZ-U-959-19 porady lekarskie w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24,
w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00,
numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 4 grudnia 2019

SPZOZ-U-946-19 świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

dotyczących świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów

Do porozumiewania się z potencjalnym Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym zapytaniem cenowym upoważniona jest:
- Małgorzata Kacprzak; tel. 22 648-04-71, 511-433-254

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa do dnia 11 grudnia 2019r. do godz. 9:00 , pokój nr 1 ( sekretariat )

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 27 listopada 2019

SPZOZ-U-928-19 porady lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 5 grudnia 2019r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Piątek, 22 listopada 2019

SPZOZ-U-920-19 asysta do zabiegów operacyjnych i stacjonarnych dyżurów lekarskich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie asysty do zabiegów operacyjnych i stacjonarnych dyżurów lekarskich.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 28 listopada 2019r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 20 listopada 2019

SPZOZ-U-907-19 dostarczanie paliwa gazowego - gazu ziemnego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, do instalacji znajdującej się w budynku szpitalnym w Warszawie, ul. Kajakowa 12.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Jacek Kozerski tel.: 506-591-050 w godz. 8:00 – 15:00.

Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do 28.11.2019r., do godz. 13:00, w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2) fax na numer 22 641-52-14
3) pocztą elektroniczną: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 19 listopada 2019

SPZOZ-U-900-19 dostawy tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek oraz faksów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawy tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek oraz faksów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Jacek Kozerski tel.: 506-591-050 w godz. 8:00 – 14:00.

Oferty należy składać w terminie do 25.11.2019 r., do godz. 11:00, w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2) pocztą elektroniczną: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
załączniki
PDF Pobierz

Środa, 6 listopada 2019

SPZOZ-U-860-19 najem lokalu użytkowego usytuowanego w przychodni przy ul. Romera 4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

najem lokalu użytkowego usytuowanego w przychodni przy ul. Romera 4, o pow. 110,71m2 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną. Pomieszczenie usytuowane jest na parterze w patio przychodni.

Dla zainteresowanych Oferentów informator konkursowy oraz komplet dokumentów jest do odbioru w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 pokój nr 19, codziennie w godz. 8oo – 14oo oraz dostępny jest na stronie internetowej Zakładu www.zozursynow.pl.

Termin składania ofert konkursowych upływa dnia: 20.11.2019r o godz. 8.30.
Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 20.11.2019r. o godz. 9.00 w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 – sala konferencyjna.
Dodatkowe informacje dotyczące warunków konkursu ofert można uzyskać pod nr tel. 641-67-59 wew 45, od poniedziałku do piątku w godz.800-1400. oraz w tych samych dniach i godzinach w siedzibie Zakładu pok.19.

Aktualizacja: Piątek, 6 grudnia 2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

SPZOZ/U/860/19 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ/U/860/19
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ/U/860/19
załączniki
ZIP Pobierz
SPZOZ/U/860/19
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
PDF Pobierz

Wtorek, 29 października 2019

SPZOZ-U-845-19 porady lekarskie medycyna pracy i medycyna sportowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w poradni:
-medycyny pracy
-medycyny sportowej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 5 listopada 2019r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 29 października 2019

SPZOZ-U-844-19 ambulatoryjne porady lekarskie w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 6 listopada 2019r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada 2019r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 29 października 2019

SPZOZ-U-843-19 lekarze podstawowej opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

na świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 6 listopada 2019r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 30 października 2019

SPZOZ-U-840-19 wykonanie przeglądu technicznego rozdzielni gazów medycznych .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego rozdzielni gazów medycznych (tlen, podtlenek azotu, dwutlenek węgla) firmy Dräger zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.11.2019r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
załączniki
PDF Pobierz

Wtorek, 29 października 2019

SPZOZ-U-831-19 przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za 2019 i 2020 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Zakładu za 2019 i 2020 rok.

w kwestiach przedmiotu zamówienia – Magdalena Strzeżek, tel: 22 643-74-44 wew. 28, w godzinach 10.00 – 14.00.- w kwestiach proceduralnych - Jacek Kozerski tel: 22 643-74-44 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.11.2019 r., do godziny 14.00 w następujący sposób:
1. w wersji papierowej dostarczone do siedziby Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
lub
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej:
- opatrzone podpisem elektronicznym, przesłane na adres zamowienia@zozursynow.pl
lub
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan formularza oferty w formie PDF z podpisem osoby upoważnionej) na adres: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Załączniki
załączniki
PDF Pobierz

Poniedziałek, 21 października 2019

SPZOZ-U-820-19 wykonywanie, ocena i opis badań ultrasonograficznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 28 października 2019r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2019r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 21 października 2019

SPZOZ-U-819-19 lekarz specjalista okulistyki medycyny pracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich specjalisty okulistyki w poradni medycyny pracy

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 28 października 2019r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2019r o godz. 9:15 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 21 października 2019

SPZOZ-U-818-19 lekarz specjalista okulistyki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

na świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty okulistyki

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 28 października 2019r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 21 października 2019

SPZOZ-U-813-19 dostawy szczepionek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na:

realizację dostaw szczepionek na potrzeby placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4, Zamiany 13, Kajakowej 12, Kłobuckiej 14 i Samsonowskiej 1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Paweł Kurek – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 0-22-641-29-94 wew. 29, faks. 0-22-641-52-14

Oferty należy składać w terminie do 23.10.2019 r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2. faxem na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
Ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
Formularz ofertowy
Zał. 1 - formularz ofertowy
PDF Pobierz
Wzór umowy
Zał. 2 - wzór umowy
PDF Pobierz

Środa, 17 październik 2019

SPZOZ-U-799-19 zakup i dostawa tonerów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup i dostawę tonerów dla potrzeb SPZOZ Warszawa-Ursynów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Magdaleną Marek, nr tel. 22 641 67 59 wew. 26 , w godzinach 8.00-13.00

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.10.2019r., do godziny 9.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 7 października 2019

SPZOZ-U-776-19 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

na świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 15 października 2019r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 7 października 2019

SPZOZ-U-775-19 lekarz specjalista w poradni alergologicznej dla dzieci

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty w poradni alergologicznej dla dzieci.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 14 października 2019r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2019r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 7 października 2019

SPZOZ-U-774-19 lekarz specjalista dermatologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty dermatologii.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 14 października 2019r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 18 wrzesień 2019

SPZOZ-U-730-19 naprawa głowicy do fakoemulsyfikatora

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

naprawę głowicy do fakoemulsyfikatora Stellaris producent Bausch & Lomb Incorporated USA – BL3170 nr 36834 , zainstalowanej w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz: 509-778-525 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.09.2019r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : k.poncyliusz @zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 17 września 2019

SPZOZ-U-727-19 zakup, dostawa i montaż lampy szczelinowej wraz z tonometrem aplanacyjnym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup, dostawę i montaż lampy szczelinowej wraz z tonometrem aplanacyjnym i stolikiem elektrycznym dla Przychodni przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Alicją Florkowską bądź Magdą Marek, nr tel. 22 641-67-59 wew. 26 lub 34, w godzinach 9.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.09.2019r., do godziny 9.00 w następujący sposób:
a) poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Aktualizacja: Piątek, 20 września 2019

Zapytania i odpowiedzi.

SPZOZ/U/727/19 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz
zapytania i odpowiedzi
zapytania i odpowiedzi
PDF Pobierz

Poniedziałek, 9 wrzesień 2019

SPZOZ-U-713-19 zakup i dostawę stolików medycznych

Aktualizacja: Czwartek, 12 wrzesień 2019

Zapytania i odpowiedzi.

SPZOZ/U/713/19 (PDF).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup i dostawę stolików medycznych dla Przychodni przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Alicją Florkowską bądź Magdą Marek, nr tel. 22 641-67-59 wew. 26 lub 34, w godzinach 8.00 – 13.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.09.2019r., do godziny 9.00 w następujący sposób:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
b) poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz
zapytania i odpowiedzi
zapytania i odpowiedzi
PDF Pobierz

Czwartek, 29 sierpnia 2019

SPZOZ-U-688-19 zakup, dostawa i montaż stołu zabiegowego kolumnowego

Aktualizacja: Poniedziałek, 2 wrzesień 2019

Zapytania i odpowiedzi.

SPZOZ/U/688/19 (PDF).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup, dostawę i montaż stołu zabiegowego kolumnowego dla Ursynowskiego Centrum Zabiegowego przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Alicją Florkowską bądź Magdą Marek, nr tel. 22 641-67-59 wew. 26 lub 34, w godzinach 9.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.08.2019r., do godziny 9.00 w następujący sposób:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
b) poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz
zapytania i odpowiedzi
zapytania i odpowiedzi
PDF Pobierz

Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

SPZOZ-U-683-19 zakup, dostawa i montaż mobilnych parawanów harmonijkowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup, dostawę i montaż mobilnych parawanów harmonijkowych dla Przychodni przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Alicją Florkowską bądź Magdą Marek, nr tel. 22 641-67-59 wew. 26 lub 34, w godzinach 9.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.08.2019r., do godziny 9.00 w następujący sposób:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
b) poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 13 sierpnia 2019

SPZOZ-U-662-19 usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych.

Aktualizacja: Piątek, 23 sierpnia 2019

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

SPZOZ/U/662/19 (PDF).

Aktualizacja: Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o zmianie wzoru umowy.

SPZOZ/U/662/19 (ODT).

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Jackiem Kozerskim nr tel. 22 641-67-59 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.08.2019r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
b) fax na numer 22 641-52-14
c) poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz
nowy wzór umowy
nowy wzór umowy
ODT Pobierz
unieważnienie
unieważnienie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 12 sierpnia 2019

SPZOZ-U-660-19 wykonanie oznakowania / informacji dla pacjentów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie oznakowania / informacji dla pacjentów w Przychodni przy ul. Kajakowa 12 w Warszawie

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Pawłem Kurek, nr tel. 781-601-600, w godzinach 9.00 – 15.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.08.2019r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
b) fax na numer 22 641-52-14
c) poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
zaproszenie
zaproszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 5 sierpnia 2019

SPZOZ-U-650-19 zakup i dostawa szafek kartotekowych metalowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

zakup i dostawę szafek kartotekowych metalowych dla Przychodni przy ul. Kajakowa 12 w Warszawie

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Alicją Florkowską bądź Magdą Marek, nr tel. 22 641-67-59 wew. 26 lub 34, w godzinach 9.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.08.2019r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
b) fax na numer 22 641-52-14
c) poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
ogłoszenie
załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 5 sierpnia 2019

SPZOZ-U-649-19 zakup, dostawa i montaż mebli tapicerowanych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

zakup, dostawę i montaż mebli tapicerowanych dla Przychodni przy ul. Kajakowa 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Alicją Florkowską bądź Magdą Marek, nr tel. 22 641-67-59 wew. 26 lub 34, w godzinach 9.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.08.2019r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
b) poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
ogłoszenie
załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 2 sierpnia 2019

SPZOZ-U-646-19 zakup, dostawę i montaż szafek metalowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

zakup, dostawę i montaż szafek metalowych dla Przychodni przy ul. Kajakowa 12 w Warszawie

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Alicją Florkowską bądź Magdą Marek, nr tel. 22 641-67-59 wew. 26 lub 34, w godzinach 9.00 – 14.00.

W postępowaniu SPZOZ-U-646/2019 na zakup, dostawę i montaż szafek metalowych dla Przychodni przy ul. Kajakowa 12 w Warszawie zmianie uległ załącznik nr 1.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
ogłoszenie
załączniki
ZIP Pobierz

Piątek, 19 lipca 2019

SPZOZ-U-611-19 świadczenie usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie reumatologii

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 26 lipca 2019r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 18 lipca 2019

SPZOZ-U-603-19 świadczenie usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie asysty do zabiegów operacyjnych i stacjonarnych dyżurów lekarskich

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 25 lipca 2019r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 11 lipca 2019

SPZOZ-U-585-19 przegląd techniczny wraz z wymianą filtrów osuszaczy BA-DME012 DDS, firmy Parker

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego wraz z wymianą filtrów osuszaczy BA-DME012 DDS, firmy Parker (jeden raz w roku).

Urządzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę w ramach prowadzonej działalności, pozwalajacą na wykonanie zamówienia oraz dostęp do dokumentacji na podstawie której wykona zlecone prace. Posiadana wiedza musi być udokumentowana poprzez posiadanie certyfikatu / zaświadczenia odbytych szkoleń, wydanego przez autoryzowanego przedstawiciela tj. wytwórcę, importera bądź dystrybutora sprzętu co do którego Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie. Zamawiający wymaga aby powyższy certyfikat / zaświadczenia odbytych szkoleń dołączone były wraz z formularzem asortymentowo – cenowym.

Wybór Wykonacy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.07.2019r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 10 lipca 2019

SPZOZ-U-583-19 świadczenie usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnych porad lekarza specjalisty kardiologa w poradni kardiologicznej

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 17 lipca 2019r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 10 lipca 2019

SPZOZ-U-582-19 naprawa głowicy do fakoemulsyfikatora

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

naprawę głowicy do fakoemulsyfikatora Stellaris producent Bausch & Lomb Incorporated USA – BL3170 nr 12246 , zainstalowanej w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.07.2019r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: biuro@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 27 czerwiec 2019

SPZOZ-U-545-19 świadczenie usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich specjalisty w poradni medycyny pracy

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 3 lipca 2019r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2019r o godz. 9:15 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedzialek, 24 czerwca 2019

SPZOZ-U-529-19 dzierżawa automatycznego analizatora hematologicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

dzierżawę automatycznego analizatora hematologicznego wraz z sukcesywnymi dostawami odczynników, materiałów kontrolnych przeznaczonych do wykonywania oznaczeń parametrów z zakresu hematologii dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Do oferty należy załączyć:
- formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia;
- formularz dzierżawy analizatora opracowany zgodnie z wytycznymi ujętymi w załączniku nr 1.
- formularz asortymentowo - cenowy zawierający szczegółową wycenę wszystkich elementów zamówienia, niezbędnych do wykonania badań w ilości 62 tysiące.

Zaineresowanych prosimy o kontakt: Jacek Kozerski tel: 506 591 050, w godzinach 10.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.07.2019r, godz. 13.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Poniedzialek, 3 czerwca 2019

SPZOZ-U-486-19 naprawa głowicy do fakoemulsyfikatora Stellaris producent Bausch & Lomb

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

naprawę głowicy do fakoemulsyfikatora Stellaris producent Bausch & Lomb Incorporated USA – BL3170 nr 624002, zainstalowanej w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.06.2019r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: biuro@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 20 maj 2019

SPZOZ-U-470-19 świadczenie usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 30 maja 2019r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 20 maj 2019

SPZOZ-U-469-19 świadczenie usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 29 maja 2019r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 16 maja 2019

Miasto st. Warszawa w 2019 r. i 2020 r. finansuje ponadpodstawowe programy psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób z syndromem DDA

W ramach umowy z Miastem st. Warszawa w latach 2019 - 2020 w Poradni realizowany jest ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu.

Usługi terapeutyczne w ramach ponadpodstawowych programów terapeutycznych w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
od Alkoholu finansowane są przez Miasto st. Warszawa.


Miasto st. Warszawa w 2019 r. i 2020 r. finansuje ponadpodstawowe programy psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób z syndromem DDA w ramach :
"Ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych będących mieszkańcami m. st. Warszawy".

W ramach umowy z Miastem st. Warszawa w latach 2019 - 2020 w Poradni realizowany jest ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu:
Program dla osób uzależnionych:
sesje psychoterapii indywidualnej
sesje psychoterapii grupowej:
• grupa wzmacniania umiejętności służących zdrowieniu odbywa się przez 5 miesięcy 1 raz w tygodniu i trwa 2 godziny
• grupa rozwoju osobistego dla uzależnionych odbywa się przez 7 miesięcy 1 raz w tygodniu i trwa 2 godziny maraton "Oswoić złość"

W ramach umowy z Miastem st. Warszawa w latach 2019 - 2020 w Poradni realizowany jest ponadpodstawowy program terapeutyczny dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu:
Program dla osób współuzależnionych:
sesje psychoterapii indywidualnej
maraton "Jesteś tego warta"

Program dla osób, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym:
sesje psychoterapii indywidualnej
sesje psychoterapii grupowej:
• grupa DDA odbywa się przez 7 miesięcy 1 raz w tygodniu i trwa 3 godziny maraton "WzmocniONE"

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 6 maja 2019

SPZOZ-U-388-19 aktualizacja 250 szt. licencji produktu ESET Secure Enterprise - AV Level

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

aktualizację 250 szt. licencji produktu ESET Secure Enterprise - AV Level (trzyletnia subskrypcja)

Kontakt: Jacek Kozerski tel: 22 643-74-44 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferta winna zawierać wszelkie informację ujęte w załącznik 1 do ogłoszenia.
Ofertę należy składać w terminie do dnia 10.05.2019 r., do godziny 11.00 w następujący sposób:

1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-388-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-388-19 - załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 24 kwietnia 2019

SPZOZ-U-362-19 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich specjalisty otolaryngologa w poradni medycyny pracy

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 2 maja 2019r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-362-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 24 kwietnia 2019

SPZOZ-U-361-19 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie otolaryngologii

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 2 maja 2019r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-361-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 24 kwietnia 2019

SPZOZ-U-360-19 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

wiadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 7 maja 2019r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-360-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 24 kwietnia 2019

SPZOZ-U-359-19 świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 2 maja 2019r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-359-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 23 kwietnia 2019

SPZOZ-U-355-19 dostawa i wymiana mat podłogowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawę i wymianę mat podłogowych w niżej wymienionych placówkach Zakładu:

- Przychodnia w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5,
- Przychodnia w Warszawie przy ul. Romera 4,
- Przychodnia w Warszawie przy ul. Kajakowej 12,
- Przychodnia w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 14,
- Przychodnia w Warszawie przy ul. Zamiany 13.

Termin realizacji 36 miesięcy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godz: 10.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.04.2019r , do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Środa, 17 kwietnia 2019

SPZOZ-U-347-19 realizacja dostaw posiłków dla pacjentów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizację dostaw posiłków dla pacjentów zakwalifikowanych do pobytu w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12.

Kontakt: Jacek Kozerski tel: 022 643-74-44 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferta winna zawierać wszelkie informację ujęte w załącznik 1 do ogłoszenia. Ofertę należy składać w terminie do dnia 26.04.2019 r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 022 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Poniedziałek, 15 kwietnia 2019

SPZOZ-U-342-19 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie:

1. asysty do zabiegów operacyjnych
2. stacjonarnych dyżurów lekarskich

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 23 kwietnia 2019r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-342-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 15 kwietnia 2019

SPZOZ-U-341-19 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 23 kwietnia 2019r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-341-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 28 marca 2019

SPZOZ-U-283-19 wykonanie rocznego przeglądu technicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynków przy ul. Zamiany 13, ul. Romera 4, Apteka ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5 i ul. Kajakowej 12, o ogólnej powierzchni użytkowej 8.959,88 m².

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 04.04.04.2019r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-283-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 28 marca 2019

SPZOZ-U-271-19 wykonanie przeglądu technicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego urządzeń do sterylizacji firmy GETINGE zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.04.04.2019r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Czwrtek, 21 marca 2019

SPZOZ-U-252-19 kompleksowe usługi pralnicze.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

kompleksowe usługi pralnicze

Kontakt: Jacek Kozerski tel: 022 643-74-44 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty na usługi pralnicze z dołączonym formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik 1 do projektu umowy) oraz dokumentami potwierdzającymi, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 26.03.2019 r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 022 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Czwartek, 7 marca 2019

SPZOZ-U-224-19 realizacja dostaw materiałów dezynfekcyjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizację dostaw materiałów dezynfekcyjnych na potrzeby placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4, Zamiany 13, Kajakowa 12.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Paweł Kurek – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 0-22-641-29-94 wew. 29, faks. 0-22-641-52-14

Oferty należy składać w terminie do 14.03.2019 r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2. faxem na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Poniedziałek, 4 marca 2019

Realizacja zadań w zakresei programu promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizacja zadań w zakresei programu promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń"

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać obowiązujące druki w pokoju nr 16, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00, numer tel. 22 641-29-94 wew.27.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "Konkurs Ofert :na realizację zadań w zakresie programu promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń" w siedzibie udzielającego Zamówienia w sekretariacie pokój nr 1 do dnia 11 marca 2019r. do godz. 11:00

Do pobrania:

NazwaTyp
ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 26 lutego 2019

SPZOZ-U-188-19 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 7 marca 2019r do godziny 8:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-188-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 25 lutego 2019

SPZOZ-U-186-19 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 6 marca 2019r do godziny 8:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-186-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 25 lutego 2019

SPZOZ-U-184-19 zakup drobnego sprzętu medycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup drobnego sprzętu medycznego

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Alicją Florkowską bądź Magdą Marek, nr tel. 22 641-67-59 wew. 26 lub 34, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.03.2019r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-184-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-184-19 - załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 27 lutego 2019

SPZOZ-U-179-19 dzierżawę, napełnianie i sukcesywne dostawy butli z gazami medycznymi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dzierżawę, napełnianie i sukcesywne dostawy butli z gazami medycznymi dla
Ursynowskiego Centrum Zabiegowego w Warszawie przy ul. Kajakowej 12.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Magdaleną Marek tel: 22 641-29-94 wew. 26, w godzinach 8.00-13.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.03.2019r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: magda.marek@zozursynow.pl

Aktualizacja: Środa, 6 marca 2019

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o zmianie ilości w załączniku nr 1 - formularzu asortymentowo-cenowym na gazy medyczne 2019-2021r., w rubryce: Dzierżawa butli aluminiowych z zintegrowanym zaworem * na 24 miesiące- ilość 8 szt.

Załącznik nr 1: SPZOZ/U/179/19 (XLS).

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-179-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-179-19 - załączniki
ogłoszenie + załączniki
ZIP Pobierz
SPZOZ-U-179-19 - załącznik nr 1
załącznik nr 1
XLS Pobierz

Wtorek, 19 luty 2019

SPZOZ-U-159-19 wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych zainstalowanych w przychodniach przy ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5, ul. Zamiany 13 oraz w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.02.2019r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Środa, 6 luty 2019

SPZOZ-U-121-19 wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych zainstalowanych w przychodniach przy ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5, ul. Zamiany 13 oraz w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.02.2019r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: biuro@zozursynow.pl

Środa, 6 luty 2019

SPZOZ-U-120-19 świadczenie usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

wykonywanie badań densytometrycznych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 14 lutego 2019r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-120-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 5 luty 2019

SPZOZ-U-119-19 świadczenie usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie chirurgii ogólnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 12 lutego 2019r do godziny 8:45.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-119-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 4 luty 2019

SPZOZ-U-112-19 dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów przeznaczonych do wykonywania oznaczeń parametrów z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00 - 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.02.2019r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-112-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-112-19 - załączniki
załączniki
ZIP Pobierz
SPZOZ-U-112-19 - odpowiedź na zapytanie ofertowe
odpowiedź na zapytanie ofertowe
PDF Pobierz

Poniedziałek, 4 luty 2019

SPZOZ-U-110-19 naprawa głowicy do fakoemulsyfikatora

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

naprawę głowicy do fakoemulsyfikatora Stellaris producent Bausch & Lomb Incorporated USA – nr BL31170 39682, zainstalowanej w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14 .

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.02.2019r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : biuro@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-110-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Piątek, 1 lutego 2019

SPZOZ-U-93-19 wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 oraz w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14 .

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.02.2019r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : biuro@zozursynow.pl

Środa, 30 stycznia 2019

SPZOZ-U-98-19 sukcesywne dostawy do barwienia preparatów hematologicznych i odczynników

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy do barwienia preparatów hematologicznych i odczynników do pracowni analityki ogólnej dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00 - 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.02.2019r , do godziny 10,00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-98-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-81-19 - załączniki
ogłoszenie + załączniki
ZIP Pobierz

Środa, 23 stycznia 2019

SPZOZ-U-81-19 usługi przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usługi przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do adresatów posiadających telefony komórkowe, dostarczenie aplikacji pozwalającej na realizację tej usługi

Osoba do kontaktu: Jacek Kozerski tel. 506-591-050 w godz. 8:00-14:30.

Oferty należy składać w terminie do 29.01.2019 do godz. 11.00, w następujący sposób:

1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-81-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-81-19 - zał. nr 1 formularz ofertowy
Zał. nr 1 formularz ofertowy
PDF Pobierz

Czwartek, 17 stycznia 2019

SPZOZ-U-56-19 świadczenie usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 24 stycznia 2019r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-56-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 10 stycznia 2019

SPZOZ-U-32-19 zakup i sukcesywne dostawy materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup i sukcesywne dostawy materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Jacek Kozerski tel: 022 643-74-44 wew. 45, w godzinach 10.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.01.2019r. w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-32-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-32-19 - załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 10 stycznia 2019

SPZOZ-U-31-19 wymiana komputera wraz z wykonaniem kalibracji - fakoemulsyfikator

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wymianę komputera wraz z wykonaniem kalibracji i testowania w aparacie Stellaris (fakoemulsyfikator) producent Bausch & Lomb Incorporated USA, zainstalowanego w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.01.2019r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-31-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Piątek, 4 stycznia 2019

SPZOZ-U-1-19 wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Dräger

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Dräger zainstalowanej w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.01.2019r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Aktualizacja: Czwartek, 10 stycznia 2019

Wpłynęły zapytania do ogłoszenia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/1/19 (PDF).

Czwartek, 3 stycznia 2019

SPZOZ-U-7-19 naprawa urządzeń medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

naprawę niżej wymienionych urządzeń medycznych, zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie:

1) pilot przewodowy do stołu operacyjnego Alvo Sonata
opis uszkodzenia: wymiana obudowy i klawiatury,

2) stół operacyjny Alvo Sonata nr 10/011:
opis uszkodzenia: duży luz w osi wzdłużnej i poprzecznej blatu.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zamawiający wymaga zainstalowania oryginalnych części.
Zamawiający wymaga minimalny okres gwarancji – 6 miesięcy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.01.2019r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-7-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 2 stycznia 2019

SPZOZ-U-5-19 przegląd techniczny agregatu prądotwórczego, zasilacza UPS

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych urządzeń (jeden raz w roku):

- agregat prądotwórczy XD 150P2 – 1 szt.,
- zasilacz UPS AEG40kWA – 1 szt.

Urzadzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.01.2019r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-5-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-5-19 - wzór umowy
wzór umowy
PDF Pobierz

Środa, 2 stycznia 2019

SPZOZ-U-4-19 świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie anestezjologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie anestezjologii

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 9 stycznia 2019r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 stycznia 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-4-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 2 stycznia 2019

SPZOZ-U-2-19 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 8 stycznia 2019r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 stycznia 2019r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-2-19 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Piątek, 14 grudnia 2018

SPZOZ-U-896-18 usługi serwisu systemu wentylacji i klimatyzacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie usług serwisu wraz z czynnościami przeglądowymi w zakresie:
A: wentylacja mechaniczna
B: instalacja klimatyzacji (chłodzenia powietrza obiegowego)
C: klimatyzacja typu Split
D: instalacja nawilżania powietrza nawiewnego
E: instalacja ciepła technologicznego
F: instalacja C.O. i C.W.U.
w budynku Ursynowskiego Centrum Zabiegowego UCZ oraz przychodni mieszczących się w Warszawie przy ul. Kajakowa 12.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Pawłem Kurkiem nr tel. 22 641-67-59 wew. 29, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.12.2018 r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
b. fax na numer 22 641-52-14
c. poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-896-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-896-18 - załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 10 grudnia 2018

SPZOZ-U-880-18 świadczenie usług zdrowotnych - dermatolog

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich dermatologa w poradni dermatologicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 17 grudnia 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-880-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 6 grudnia 2018

SPZOZ-U-866-18 świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529).

Do porozumiewania się z potencjalnym Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym zapytaniem cenowym upoważniona jest: Małgorzata Kacprzak; tel. 22 648-04-71, 511-433-254

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa do dnia 11 grudnia 2018r. do godz. 8.45, pokój nr 1 ( sekretariat )

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej "Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla SPZOZ Warszawa-Ursynów"

Aktualizacja: Piątek, 7 grudnia 2018

Wpłynęły zapytania do ogłoszenia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/866/18 (PDF).

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-866-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-866-18 - formularz ofertowy
formularz ofertowy
PDF Pobierz
SPZOZ-U-866-18 - formularz
formularz
XLSx Pobierz
SPZOZ-U-866-18 - zapytania i odpowiedzi
zapytania i odpowiedzi
PDF Pobierz

Środa, 5 grudnia 2018

SPZOZ-U-865-18 świadczenia usług zdrowotnych - RTG MRTG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie oceny i opisu badań:

1. RTG
2. MRTG

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 12 grudnia 2018r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-865-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 3 grudnia 2018

SPZOZ-U-857-18 kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, do instalacji znajdującej się w budynku szpitalnym w Warszawie, ul. Kajakowa 12. Paliwo gazowe wykorzystywane będzie w obiekcie do celów: przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Jacek Kozerski tel: 506-591-050 w godz. 8:00 – 15:00.

Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do 07.12.2018r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-857-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-857-18 - formularz oferty
formularz oferty
PDF Pobierz

Czwartek, 29 listopada 2018

SPZOZ-U-854-18 świadczenie uslug zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów oglasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich alergologa w poradni alergologicznej dorosłych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 10 grudnia 2018r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-854-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 26 listopada 2018

SPZOZ-U-842-18 świadczenie uslug zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów oglasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 3 grudnia 2018r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-842-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 22 listopada 2018

SPZOZ-U-840-18 naprawa gowic do fakoemulsyfikatora

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

naprawę dwóch głowic do fakoemulsyfikatora Stellaris producent Bausch & Lomb Incorporated USA – nr 12182 i nr 36834, zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Opis uszkodzenia: uszkodzenie silikonowej osłony przewodu przy połączeniu z głowicą.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zamawiający wymaga zainstalowania oryginalnych części.
Zamawiający wymaga minimalny okres gwarancji – 6 miesięcy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.11.2018r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-840-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 19 listopada 2018

SPZOZ-U-838-18 wynajem dystrybutorów do uzdatniania wody.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wynajem 7 szt., dystrybutorów do uzdatniania wody w placówkach Zakładu przy ul. Zamiany 13, ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5, ul. Kłobuckiej 14 i ul. Kajakowej 12, na okres 36 miesięcy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.11.2018r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-838-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 15 listopada 2018

SPZOZ-U-828-18 wykonanie przeglądu technicznego 3 szt. diatermi firmy ERBE.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego 3 szt., diatermi firmy ERBE zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.11.2018r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-828-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-828-18 - załącznik nr 1
formularz asortymentowo-cenowy
PDF Pobierz

Poniedziałek, 12 listopada 2018

SPZOZ-U-818-18 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 22 listopada 2018r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-818-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 12 listopada 2018

SPZOZ-U-817-18 świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie:

1. chirurgii ogólnej w poradni chirurgicznej dorosłych
2. rehabilitacji medycznej w poradni rehabilitacji dorosłych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 21 listopada 2018r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-817-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Środa, 7 listopada 2018

SPZOZ-U-807-18 świadczenie serwisu pogwarancyjnego systemy informatycznego Medicus On-Line.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizację usługi związanej ze świadczeniem serwisu pogwarancyjnego systemy informatycznego Medicus On-Line.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Paweł Kurek tel.: 781-601-600 w godz. 8:00 – 14:00.

Oferty należy składać w terminie do 13.11.2018r., do godz. 11:00, w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2) faxem na numer 22 641-52-14
3) pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-807-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-807-18 - załącznik nr 1
załącznik nr 1
PDF Pobierz

Poniedziałek, 5 listopada 2018

SPZOZ-U-792-18 świadczenie usług zdrowotnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych metodą Dopplera.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 15 listopada 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-792-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 5 listopada 2018

SPZOZ-U-791-18 świadczenie usług zdrowotnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie oceny i opisu badań elektrokardiograficznych metodą Holtera EKG i Holtera ciśnieniowego ( RR ).

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 14 listopada 2018r do godziny 8:30.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-791-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Poniedziałek, 5 listopada 2018

SPZOZ-U-790-18 wykonanie przeglądu technicznego mammografu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego mammografu model Diamond firmy GE Healtcare zainstalowanego w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.11.2018r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-790-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-790-18 - formularz
formularz asortymentowo-cenowy
PDF Pobierz
SPZOZ-U-790-18 - wzór umowy
wzór umowy
PDF Pobierz

Poniedziałek, 5 listopada 2018

SPZOZ-U-787-18 dostawy implantów do zabiegów ortopedycznych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawy implantów do zabiegów ortopedycznych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Jacek Kozerski tel.: 506-591-050 w godz. 8:00 – 14:00.

Oferty należy składać w terminie do 12.11.2018 r., do godz. 11:00, w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2) pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-787-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-787-18 - załączniki
Załączniki
ZIP Pobierz

Wtorek, 30 października 2018

SPZOZ-U-782-18 świadczenie usług zdrowotnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisu badań ultrasonograficznych ginekologiczno - położniczych.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 8 listopada 2018r do godziny 8:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-782-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 30 października 2018

SPZOZ-U-775-18 dostawy tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek oraz faksów.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawy tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek oraz faksów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Jacek Kozerski tel.: 506-591-050 w godz. 8:00 – 14:00.

Oferty należy składać w terminie do 05.11.2018 r., do godz. 11:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-775-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-775-18 - Załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Poniedziałek, 29 października 2018

Wykaz nieruchomości do wynajęcia / wydzierżawienia na Romera 4

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia / wydzierżawienia w przychodni ul. Romera 4

Termin składania ofert: 14.11.2018r. godz. 8.30

Do pobrania:

NazwaTyp
Wykaz nieruchomości
wykaz nieruchomości
PDF Pobierz

Piątek, 26 października 2018

SPZOZ-U-773-18 świadczenie usług zdrowotnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 5 listopada 2018r do godziny 8:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-773-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Wtorek, 23 października 2018

SPZOZ-U-667-18 usługi serwisowe systemu ArPacs

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie usług serwisowych polegających na:
a) zdalnych czynnościach archiwizacyjnych dla systemu RIS i PACS wymaganych dla utrzymania bezpieczeństwa wyrobu medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,
b) przeglądach i konserwacji serwera obsługującego powyższy system w miejscu instalacji u Zamawiającego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Jackiem Kozerskim nr tel. 22 641-67-59 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.10.2018r. do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-667-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-667-18 - Załącznik nr 1
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
PDF Pobierz
SPZOZ-U-667-18 - wzór umowy
wzór umowy
PDF Pobierz
SPZOZ-U-667-18 - Wzór umowy - Załącznik nr 1
Wzór umowyzałącznik nr 1
PDF Pobierz

Wtorek, 16 października 2018

SPZOZ-U-750-18 przegląd techniczny rozdzielni gazów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego rozdzielni gazów medycznych (tlen, podtlenek azotu, dwutlenek węgla) firmy Dräger zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.10.2018r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-750-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-750-18 - Załącznik nr 1
załącznik nr 1
PDF Pobierz
SPZOZ-U-750-18 - wzór umowy
wzór umowy
PDF Pobierz

Poniedziałek, 8 października 2018

SPZOZ-U-727-18 świadczenie usług zdrowotnych - otolaryngologia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie otolaryngologii

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 15 października 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-727-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz

Czwartek, 27 września 2018

SPZOZ-U-703-18 zakup narzędzi okulistycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na:

zakup narzędzi okulistycznych dla potrzeb Ursynowskiego Centrum Zabiegowego ul. Kajakowa 12

Termin realizacji zamówienia: do 22 października 2018 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach:

- formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 1- pakiet nr 1
- formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 2- pakiet nr 2
- formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 3- pakiet nr 3
- formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 4- pakiet nr 4

Kryterium wyboru oferty będzie kryterium: najkorzystniejsza cena za realizację zamówienia w każdym z pakietów.
Dopuszczone jest składanie ofert częściowych tj. osobno na każdy pakiet.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Magdaleną Marek tel: 22 641-29-94 wew. 26, w godzinach 8.00 – 13.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.10.2018r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: magda.marek@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-703-18 - ogłoszenie
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-703-18 - załączniki
załączniki
ZIP Pobierz

Czwartek, 27 września 2018

SPZOZ-U-700-18 świadczenie usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert:

1. na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie okulistyki 2. na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie okulistyki

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o NFZ.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 4 października 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 października 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy.
Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-153 i art 153 ust 1-2 ustawy o NFZ do Dyrektora SPZOZ Warszawa – Ursynów.
Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-700-18
Treść ogłoszenia
PDF Pobierz

Środa, 26 września 2018

Wykaz nieruchomości do wynajęcia / wydzierżawienia na Romera

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia / wydzierżawienia w przychodni ul. Romera 4

Do pobrania:

NazwaTyp
Wykaz nieruchomości
wykaz nieruchomości
PDF Pobierz

Środa, 26 września 2018

SPZOZ-U-686-18 - wynajem powierzchni na automaty vendingowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, zaprasza do składania ofert na:

wynajem powierzchni na automaty vendingowe z napojami i artykułami spożywczymi w placówkach Zakładu przy ul. Zamiany 13, ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5 i ul. Kajakowej 12, na okres 12 miesięcy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.10.2018r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

NazwaTyp
SPZOZ-U-686-18 - Treść ogłoszenia
ogłoszenie
PDF Pobierz
SPZOZ-U-686-18 - Wzór umowy
wzór umowy
PDF Pobierz

SPZOZ-U-696-18 - wykonanie usługi obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi

25 września 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, zaprasza do składania ofert na:

na wykonanie usługi obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Jackiem Kozerskim nr tel. 22 641-67-59 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.09.2018r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
b. fax na numer 22 641-52-14
c. poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załącznik 1 formularz (DOC)SPZOZ-U-684-18 - świadczenie usług zdrowotnych

24 września 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie ambulatoryjnych specjalistycznych lekarskich usług zdrowotnych w zakresie psychiatrii w poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu i innych zachowań

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 2 października 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2018r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-683-18 - świadczenie usług zdrowotnych

24 września 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie ambulatoryjnych specjalistycznych lekarskich usług zdrowotnych w zakresie psychiatrii w poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodzin

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 2 października 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-669-18 - naprawa optyki laparoskopowej

13 września 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, zaprasza do składania ofert na:

naprawę optyki laparoskopowej Panoviev śr. 10 mm, kąt patrzenia 0 stopni , z uniwersalnym okularem, długość robocza 300 mm firmy Wolf.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia18.09.2018r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-664-18 - wynajem powierzchni na automaty vendingowe

11 września 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, zaprasza do składania ofert na:

wynajem powierzchni na automaty vendingowe z napojami i artykułami spożywczymi w placówkach Zakładu przy ul. Zamiany 13, ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5 i ul. Kajakowej 12, na okres 12 miesięcy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.09.2018r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Wzór umowy (PDF)SPZOZ-U-652-18 - świadczenie usług zdrowotnych

5 września 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 12 września 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2018r o godz. 9:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-651-18 - świadczenie usług zdrowotnych

5 września 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie:
ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 12 września 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2018r o godz. 9:30 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-650-18 - świadczenie usług zdrowotnych

5 września 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych specjalistycznych porad lekarskich z zakresu psychiatrii w poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodzin

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 12 września 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2018r o godz. 9:15 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-649-18 - świadczenie usług zdrowotnych

4 września 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie chirurgii ogólnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 12 września 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2018r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-648-18 - świadczenie usług zdrowotnych

4 września 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie:
1. ortopedii i traumatologii narządu ruchu
2. onkologii

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 12 września 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-642-18 - wynajem powierzchni użytkowej

3 września 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, poszukuje najemcy na powierzchnię użytkową usytuowaną w przychodni Zakładu przy ul. Romera 4 w Warszawie. Lokal przeznaczony do najmu obecnie jest zaadoptowany pod usługi związane prowadzeniem działalności w zakresie groty / jaskini solnej. Grota funkcjonuje od 2006r., składa się z dwóch pomieszczeń – recepcji i jaskini o łącznej powierzchni 39m2. Przedmiotem najmu jest powierzchnia użytkowa oraz wyposażenie stałe umożliwiające rozpoczęcie działalności od zaraz. Zakład dopuszcza możliwość najmu na działalność inną niż grota / jaskinia solna, z tym że koszty adaptacji lokalu w takim przypadku leżą po stronie najemcy.

Oferent w ofercie prócz oferowanej stawki czynszu winien określić jaką działalność zamierza prowadzić w trakcie trwania umowy.

Okres najmu - 3 lata.

Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest p. Paweł Kurek, tel. 781-601-600 bądź 22 641-67-59 wew 29.

Przed złożeniem oferty zapraszamy wszystkich zainteresowany do przeprowadzenia wizji lokalu. W tym celu należy umówić się z osobą upoważnioną do kontaktów jw.

Termin składania ofert upływa dnia: 24.09.2018r godz. 8.30.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora.

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Zał 1 Wykaz (PDF)
- Zał 2 Zestawienie świadczeń dodatkowych (PDF)SPZOZ-U-629-18 - wynajem powierzchni na automaty vendingowe

28 sierpnia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, zaprasza do składania ofert na:

wynajem powierzchni na automaty vendingowe z napojami i artykułami spożywczymi w placówkach Zakładu przy ul. Zamiany 13, ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5 i ul. Kajakowej 12, na okres 12 miesięcy.

Montaż automatów w ciągu siedmiu dni od daty podpisania umowy.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.09.2018r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Wzór umowy (PDF)SPZOZ-U-632-18 - świadczenie usług zdrowotnych

28 sierpnia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 5 września 2018r do godziny 8:30.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-617-18 - usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

22 sierpnia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, zaprasza do składania ofert na:

wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.08.2018r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Jackiem Kozerskim nr tel. 22 641-67-59 wew. 45, w godzinach 10.00–14.00.

Aktualizacja: Piątek, 24 sierpnia 2018 Wpłynęły zapytania.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/617/18.
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)SPZOZ-U-602-18 - najem powierzchni użytkowej

10 sierpnia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, poszukuje najemcy na powierzchnię użytkową usytuowaną w przychodni Zakładu przy ul. Romera 4 w Warszawie.Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora.
Termin składania ofert upływa dnia: 27.08.2018r godz. 8.30.

Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest p. Paweł Kurek, tel. 781-601-600 bądź 22 641-67-59 wew 29.

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)SPZOZ-U-606-18 - świadczenie usług zdrowotnych

10 sierpnia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 22 sierpnia 2018r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-569-18 - świadczenie usług zdrowotnych

1 sierpnia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie asysty do zabiegów operacyjnych.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 8 sierpnia 2018r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2018r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-559-18 - najem powierzchni użytkowej

1 sierpnia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poszukuje najemcy na:

powierzchnię użytkową usytuowaną w przychodni Zakładu przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest p. Paweł Kurek, tel. 786-601-600 bądź 22 641-67-59 wew. 29.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 - sekretariat Dyrektora.
Termin składania ofert upływa dnia: 17.08.2018r., godz. 8.30

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)SPZOZ-U-569-18 - świadczenie usług zdrowotnych

30 lipca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie asysty do zabiegów operacyjnych.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 8 sierpnia 2018r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2018r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-567-18 - świadczenie usług zdrowotnych

30 lipca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych piersi wraz z opisem.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 6 sierpnia 2018r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 sierpnia 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-565-18 - świadczenie usług zdrowotnych

30 lipca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie neurologii dziecięcej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 8 sierpnia 2018r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-551-18 - dostawa sondy sektorowej

20 lipca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawę sondy sektorowej PST-30BT, współpracującej z aparatem USG model SSA-660A produkcji TOSHIBA MEDICAL SYSTEM, dla potrzeb poradni kardiologicznej w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.07.2018r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-532-18 - zapewnienie wsparcia informatycznego

11 lipca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia informatyczno-technicznego systemu SIMPLE.ERP dla SPZOZ Warszawa – Ursynów.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Jacek Kozerski tel: 022 643-74-44 wew. 45, w godzinach 10.00-14.00

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.07.2018r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora,
2. poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)
- ogłoszenie, załączniki (ZIP)SPZOZ-U-517-18 - naprawa sprzętu medycznego

4 lipca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

naprawę głowicy model BL3170 do fakoemulsyfikatora Stellaris producent Bausch & Lomb Incorporated USA, zainstalowanej w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-509-18 - świadczenie usług zdrowotnych

3 lipca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych piersi wraz z opisem

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 10 lipca 2018r do godziny 8:30.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-508-18 - świadczenie usług zdrowotnych

3 lipca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie asysty do zabiegów operacyjnych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 9 lipca 2018r do godziny 8:30.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-497-18 - świadczenie usług zdrowotnych

29 czerwca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w poradni:
1. medycyny sportowej
2. medycyny pracy


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 5 lipca 2018r do godziny 8:30.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-480-18 - dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

26 czerwca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na:

realizację dostaw materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4, Zamiany 13, Kajakowa 12, Kłobucka 14.

Zamówienie jest nieudzieloną częścią zamówienia przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – numer sprawy SPZOZ.U.156/2018. Zamówienie dotyczy: Pakiet 18, Pakiet 22.

Udzielone odpowiedzi na zapytania w postępowaniu prowadzonym pod numerem SPZOZ.U.156/2018 są obowiązujące w stosunku do niniejszego ogłoszenia. Zapytania wraz z odpowiedziami dostępne są na stronie Zamawiającego www.zozursynow.pl.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Paweł Kurek – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 0-22-641-29-94 wew. 29, faks. 0-22-641-52-14

Oferty należy składać w terminie do 29.06.2018 r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2. faxem na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF)
- Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy (XLS)
- Załacznik nr 3 - wzór umowy(PDF)SPZOZ-U-479-18 - wiadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych RTG

26 czerwca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych niżej wymienionych urządzeń RTG:
- skaner model CR 975 nr seryjny 1137
- sikaner model CR 850 nr seryjny 14019
- drukarka DV8900 nr seryjny 890007048
- stacja Mammo Dell Precision T1700 - Kod serwisowy: 96MRV42 - Kod usług ekspresowych: 19992089666

zainstalowanych w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.07.2018r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2. faxem na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: w.doktorska@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy (PDF)
- Załacznik nr 2 - wzór umowy(PDF)SPZOZ-U-462-18 - świadczenie usług zdrowotnych w zakresie oceny i opisu badań RTG

18 czerwca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie oceny i opisu badań RTG

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 25 czerwca 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2018r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-461-18 - świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy POZ

18 czerwca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs na:

świadczenie usług zdrowotnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 25 czerwca 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-458-18 - naprawa głowic do fakoemulsyfikatora

14 czerwca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

naprawę trzech głowic model BL3170 do fakoemulsyfikatora Stellaris producent Bausch & Lomb Incorporated USA, zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie

Opis uszkodzenia: uszkodzenie silikonowej osłony przewodu przy połączeniu z głowicą, trudności w kalibracji fakoemulsyfikatora

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zamawiający wymaga zainstalowania oryginalnych części.
Zamawiający wymaga minimalny okres gwarancji – 6 miesięcy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.06.2018r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-455-18 - świadczenie usług zdrowotnych

12 czerwca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w poradni:
1. medycyny sportowej
2. medycyny pracy


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 22 czerwca 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-444-18 - świadczenie usług zdrowotnych - ginekologia i położnictwo

6 czerwca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 13 czerwca 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-428-18 - świadczenie usług zdrowotnych

4 czerwca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie anestezjologii.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 4 czerwca 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Aktualizacja: Środa, 6 czerwca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów informuje, że w prowadzonym postępowaniu konkursowym z dnia 4 czerwca 2018 na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie anestezjologii, numer sprawy SPZOZ.U 428/18 wystąpił błąd w podanym terminie składania ofert.:SPZOZ/U/428/18 - treść zawiadomienia..

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-405-18 - wykonanie przeglądu technicznego - osuszacze, sprężarki

28 maja 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych urządzeń zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul.Kajakowej 12 w Warszawie:
1) sprężarka model BOGE C7 – 3 szt.,
2) osuszacze BA-DME012 DDS typy: KO13AC x 2; KO13HC x 2; KO17AA x 4; adsorbent – 2 szt.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.06.2018r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2. faxem na numer 22 641-52-14 3. pocztą elektroniczną: w.doktorska@zozursynow.pl

- Szczegółowa treść ogłoszenia (PDF)
- Załączniki (ZIP)SPZOZ-U-406-18 - dostawy materiałów medycznych

24 maja 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizację dostaw materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4, Zamiany 13, Kajakowa 12, Kłobucka 14.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Paweł Kurek – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 0-22-641-29-94 wew. 29, faks. 0-22-641-52-14

Oferty należy składać w terminie do 30.05.2018 r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2. faxem na numer 22 641-52-14 3. pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

- Szczegółowa treść ogłoszenia (PDF)
- Załączniki (ZIP)SPZOZ-U-402-18 - dostawa szybkich testów diagnostycznych

22 maja 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawę szybkich testów diagnostycznych dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Aktualizacja: Piątek, 25 maja 2018

Wpłynęło zapytanie:SPZOZ/U/402/18 - treść zapytania i odpowiedź..

Aktualizacja: Czwartek, 24 maja 2018

Wpłynęły zapytania:SPZOZ/U/204/18 - treść zapytań i odpowiedzi..

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.05.2018r , do godziny 10,00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14 3. poczta elektroniczna: malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

- Szczegółowa treść ogłoszenia (PDF)
- Załączniki (ZIP)
- Treść zapytania i odpowiedź (PDF)


SPZOZ-U-383-18 - świadczenie usług telekomunikacyjnych GSM

11 maja 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

Świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS z zakresu:
- przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej operatora lub sieci innych operatorów współpracujących,
- wykonywania i odbierania połączeń głosowych,
- transmisji danych,
- wysyłania i odbierania krótkich wiadomości tekstowych (SMS),
- wysyłania i odbierania wiadomości multimedialnych (MMS),
- poczty głosowej.
b) Świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS z zakresu mobilnej transmisji danych.
c) Dostawy aparatów telefonicznych komórkowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Paweł Kurek tel: 22 641-29-94 wew. 29 w godz. 9:00 – 15:00.

Oferty należy składać w terminie do 16.05.2018r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

- Szczegółowa treść ogłoszenia (PDF)
- Zał. 1 Formularz ofertowy (PDF)
- Zał. 2 Formularz asortymentowo-cenowy (PDF)SPZOZ-U-366-18 - pomiar instalacji elektrycznej

9 maja 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w przychodni przy ul. Na Uboczu 5, ul. Romera 4, ul. Kajakowej 12, ul. Zamiany 13 i Aptece przy ul. Romera 4 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.05.2018r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Wykaz gniazd elektrycznych (PDF)
- Wzór umowy (PDF)SPZOZ-U-352-18 - świadczenie usług zdrowotnych

26 kwietnia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie neurologii.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 7 maja 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2018r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-337-18 - świadczenie usług zdrowotnych

24 kwietnia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 7 maja 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-328-18 - dostawy posiłków

20 kwietnia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizację dostaw posiłków dla pacjentów zakwalifikowanych do pobytu w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12.

Realizacja zamówienia - 12 miesięcy, od 01.05.2018r. do 30.04.2019r.

Oferty na realizacji dostaw posiłków z dołączonym formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik 1 do projektu umowy) należy składać w terminie do dnia 26.04.2018 r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 022 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)SPZOZ-U-316-18 - świadczenie usług zdrowotnych

19 kwietnia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie stacjonarnych dyżurów lekarskich i asysty do zabiegów operacyjnych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 26 kwietnia 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-290-18 - świadczenie usług zdrowotnych

10 kwietnia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 18 kwietnia 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-268-18 - świadczenie usług zdrowotnych

4 kwietnia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie:
1. badań histopatologicznych
2. oceny bioptatu z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej
3. oceny bioptatu z biopsji aspiracyjnej gruboigłowej
4. barwień immunohistochemicznych
5. barwień histochemicznych
6. barwienia metodą FISH
7. badania śródoperacyjne INTRA


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularz ofertowy, specyfikację cenową i wzór umowy w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel.22 641-67-59 wew. 22.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 12 kwietnia 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Aktualizacja: Poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Rozstrzygnięto konkurs:SPZOZ/U/268/18 - treść zawiadomienia..

Aktualizacja: Środa, 11 kwietnia 2018

Wpłynęły zapytania:SPZOZ/U/268/18 - treść zapytań i odpowiedzi..

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-244-18 - wybór wykonawcy

4 kwietnia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zawiadamia o wyborze wykonawcy.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-267-18 - przegląd techniczny urządzeń do sterylizacji

3 kwietnia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego urządzeń do sterylizacji firmy GETINGE zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.04.2018r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Zał.1 Formularz asortymentowo-cenowy (PDF)
- Zał.2 Wzór umowy (PDF)SPZOZ-U-234-18 - świadczenie usług zdrowotnych

22 marca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 29 marca 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-224-18 - świadczenie usług zdrowotnych

22 marca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich chirurga dziecięcego w poradni preluksacyjnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 29 marca 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-204-18 - obsługa serwisowa aparatów medycznych

13 marca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego aparatów medycznych zainstalowanych w przychodniach przy ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5, ul. Kajakowej 12, ul. Zamiany 13 oraz w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa aparatów medycznych. Przedmiot zamówienia stanowi 32 Pakiety opisane w załączniku nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18 do ogłoszenia. Obsługa serwisowa obejmuje okresową obsługę techniczną – przeglądy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.03.2018r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Aktualizacja: Wtorek, 20 marca 2018

Wpłynęły zapytania do SIWZ:SPZOZ/U/204/18 - treść zapytań i odpowiedzi..

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załączniki (ZIP)SPZOZ-U-201-18 - na świadczenie usług zdrowotnych - okulistyka

12 marca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie okulistyki

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 19 marca 2018r do godziny 8:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-180-18 - dostawa optyki Panoview typ 8974.402

5 marca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

dostawę optyki Panoview typ 8974.402, średnica 2,7 mm, kąt patrzenia 30°, producent Richard Wolf GmbH.

W ramach dostawy, Zamawiający może przekazać optykę, która obecnie jest uszkodzona mechanicznie, we wnętrzu układu optycznego widoczne są liczne odłamki ukruszonej soczewki pryzmatycznej oraz pęknięcie na jednej z soczewek.

Dostarczona optyka powinna być objęta 24 – miesięczną gwarancją.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.03.2018r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-159-18 - zakup drukarek z tonerami

2 marca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

zakup drukarek z tonerami

Termin realizacji zamówienia: do 15 marca 2018 roku.

Kryterium wyboru oferty będzie kryterium: najkorzystniejsza cena za realizację całości zamówienia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Magdaleną Marek tel: 22 641-29-94 wew. 26, w godzinach 8.00 – 13.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.03.2018r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: magda.marek@zozursynow.pl

Aktualizacja: Wtorek, 6 marca 2018

Wpłynęły zapytania:SPZOZ/U/159/18 - treść zapytań i odpowiedzi..

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załącznik 1 - formularz asortymentowo-cenowy (PDF)
- Załącznik 2 - Wzór umowy (PDF)SPZOZ-U-148-18 - dostawa klisz rentgenowskich i odczynników

22 lutego 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert ofert na:

dostawę klisz rentgenowskich i odczynników chemicznych dla Działu Diagnostyki Obrazowej w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.03.2018r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)SPZOZ-U-146-18 - świadczenie usług zdrowotnych

21 lutego 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert ofert na:

1. świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich ortopedy traumatologa narządu ruchu w poradni preluksacyjnej
2. świadczenie usług zdrowotnych wykonywania badań USG dla dzieci wraz z opisem na potrzeby poradni preluksacyjnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 28 lutego 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-135-18 - przegląd techniczny aparatów medycznych

20 lutego 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego aparatów medycznych zainstalowanych w przychodniach przy ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5, ul. Kajakowej 12, ul. Zamiany 13 oraz w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.02.2018r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Aktualizacja: Piątek, 2 marca 2018

Wpłynęły zapytania:SPZOZ/U/135/18 - treść zapytań i odpowiedzi..

Aktualizacja: Wtorek, 27 lutego 2018

SPZOZ Warszawa informuje, że w związku z licznymi zapytaniami w niniejszym postępowaniu przedłuża termin składania ofert.
Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/135/18 - zawiadomienie.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)
- Zapytania i odpowiedzi (PDF)


SPZOZ-U-84-18 - leki i materiały dezynfekcyjne

2 lutego 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na realizację dostaw leków i materiałów dezynfekcyjnych.

Oferty należy składać w terminie do 09.02.2018r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2. faxem na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Paweł Kurek – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 0-22-641-29-94 wew. 29, faks. 0-22-641-52-14.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)


SPZOZ-U-125-18 - świadczenie usług zdrowotnych

19 lutego 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert ofert na:

1. na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie:
1) ortopedii i traumatologii narządu ruchu
2) chirurgii ogólnej
2. na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 26 lutego 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-109-18 - świadczenie usług zdrowotnych

13 lutego 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie:
1. ambulatoryjnych porad w dziedzinie kardiologii z umiejętnością wykonywania i opisu
1) echokardiografii (ECHO SERCA)
2) echokardiografii obciążeniowej – wysiłkowej (STRES ECHO)
3) elektrokardiografii metodą Holtera (Holter EKG)
2. wykonywania badań elektrokardiograficznych prób wysiłkowych na bieżni ruchomej wraz z opisem w poradni kardiologicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 21 lutego 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-92-18 - świadczenie usług zdrowotnych

8 lutego 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EEG dla dzieci wraz z opisem.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel.22 641-67-59 wew. 22.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 15 lutego 2018r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze. Aktualizacja: Środa, 21 lutego 2018

Dokonano wyboru wykonawcy.
Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/884/18 - zawiadomienie o wyborze wykonawcy.- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-93-18 - przegląd techniczny zestawu RTG

8 lutego 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego zestawu RTG do zdjęć kostnych i płucnych firmy SHIMADZU zainstalowanego w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.02.2018r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2. faxem na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: w.doktorska@zozursynow.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Aktualizacja: Wtorek, 13 lutego 2018

Wpłynęły zapytania do ogłoszenia:SPZOZ/U/93/18 - treść zapytań..

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)


SPZOZ-U-84-18 - leki i materiały dezynfekcyjne

2 lutego 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na realizację dostaw leków i materiałów dezynfekcyjnych.

Oferty należy składać w terminie do 09.02.2018r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2. faxem na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: zamowienia@zozursynow.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Paweł Kurek – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 0-22-641-29-94 wew. 29, faks. 0-22-641-52-14.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)


SPZOZ-U-69-18 - sukcesywne dostawy odczynników

25 stycznia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych ,kalibratorów przeznaczonych do wykonywania oznaczeń parametrów z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 31.01.2018r , w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Aktualizacja: Wtorek, 30 stycznia 2018

Wpłynęły zapytania (2) do ogłoszenia:SPZOZ/U/69/18 - treść zapytań (2)..

Aktualizacja: Poniedziałek, 29 stycznia 2018

Wpłynęły zapytania do ogłoszenia:SPZOZ/U/69/18 - treść zapytań..

Do pobrania:
- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załączniki(ZIP)


SPZOZ-U-66-18 - przeglądy techniczne

25 stycznia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądów technicznych aparatów medycznych zainstalowanych w przychodniach przy ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5, ul. Kajakowej 12, ul. Zamiany 13 oraz w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14.
Oferty należy składać w terminie do dnia 02.02.2018r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Aktualizacja: Wtorek, 30 stycznia 2018

Wpłynęły zapytania do ogłoszenia:SPZOZ/U/66/18 - treść zapytań..
Załączniki: Załączniki 1, 3, 4, 5 (ZIP)

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załączniki(ZIP)


SPZOZ-U-54-18 - świadczenie usług zdrowotnych

18 stycznia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie stacjonarnych dyżurów lekarskich i asysty do zabiegów operacyjnych.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 25 stycznia 2018r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-50-18 - świadczenie usług zdrowotnych

18 stycznia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie gastroenterologii.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 25 stycznia 2018r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2018r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-32-18 - świadczenie usług zdrowotnych

15 stycznia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań cytologicznych wraz z opisem.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel.22 641-67-59 wew. 22.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 22 stycznia 2018r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2018r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Aktualizacja: Poniedziałek, 5 lutego 2018

Dokonano wyboru wykonawcy.
Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/884/18 - zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Aktualizacja: Środa, 17 stycznia 2018

Wpłynęły zapytania do ogłoszenia:SPZOZ/U/32/18 - zapytania i odpowiedzi.. Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-30-18 - świadczenie usług zdrowotnych

15 stycznia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 24 stycznia 2018r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2018r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)SPZOZ-U-18-18 - dostawy materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi

8 stycznia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynówzaprasza do składania ofert na:

zakup i sukcesywne dostawy materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Jacek Kozerski tel: 022 643-74-44 wew. 45, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 18.01.2018r , w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : zamowienia@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załączniki(ZIP)


SPZOZ-U-16-18 - dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego

8 stycznia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynówzaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 15.01.2018r , do godziny 10,00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Aktualizacja: Środa, 10 maja 2018

Wpłynęły zapytania do ogłoszenia:SPZOZ/U/16/18 - zapytania i odpowiedzi..


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załączniki (form. asort-cen, umowa, form. ofertowy) (ZIP)


SPZOZ-U-15-18 - dostawy mikrokuwet do oznaczania glukozy z palca

8 stycznia 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynówzaprasza do składania ofert na:

sukcesywne dostawy mikrokuwet do oznaczania glukozy z palca przy użyciu glukometrów Hemo Cue oraz na roztwory wodne glukotrol Normal (kontrola) dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 15.01.2018r , do godziny 10,00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załączniki (form. asort-cen, umowa, form. ofertowy) (ZIP)


SPZOZ-U-903-17 - świadczenie usług zdrowotnych w NiŚOZ

28 grudnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 9 stycznia 2018r do godziny 8:30.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-891-17 - przegląd techniczny agregatu prądotwórczego, zasilacza UPS

21 grudnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych urządzeń:

- agregat prądotwórczy XD 150P2 – 1 szt.,
- zasilacz UPS AEG40kWA.

Urządzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał odpowiediną wiedzę w ramach prowadzonej działalności, pozwalajacą na wykonanie zamówienia oraz dostęp do dokumentacji na podstawie której wykona zlecone prace. Posiadana wiedza musi być udokumentowana poprzez posiadanie certyfikatu / zaświadczenia odbytych szkoleń, wydanego przez autoryzowanego przedstawiciela tj. wytwórcę, importera bądź dystrybutora sprzętu co do którego Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie.
Zamawiający wymaga aby powyższy certyfikat / zaświadczenia odbytych szkoleń dołączone były wraz z formularzem asortymentowo – cenowym.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do 03.01.2018r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-884-17 - wykonywanie badań EMG

19 grudnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EMG wraz z opisem

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 29 grudnia 2017r do godziny 8:30.

Aktualizacja: Czwartek, 11 stycznia 2018

Dokonano wyboru wykonawcy.
Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/884/18 - zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Aktualizacja: Czwartek, 28 grudnia 2017

Odpowiedzi na pytania:SPZOZ/U/884/2017 - odpowiedzi na pytania..

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Odpowiedzi na pytania (PDF)


SPZOZ-U-867-17 - dostarczanie paliwa gazowego - gazu ziemnego

12 grudnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, zaprasza do składania ofert na:

kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, do instalacji znajdującej się w budynku szpitalnym w Warszawie, ul. Kajakowa 12.

Wybór oferty: najniższa wartość przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zapisów umownych i OWU.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Jacek Kozerski tel: 506-591-050 w godz. 8:00 – 15:00. Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do 14.12.2017r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Treść oferty (PDF)


SPZOZ-U-860-17 - świadczenie usług zdrowotnych

11 grudnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie stacjonarnych dyżurów lekarskich i asysty do zabiegów operacyjnych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 18 grudnia 2017r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-859-17 - świadczenie usług zdrowotnych - diabetologia

11 grudnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie: DIABETOLOGII

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 18 grudnia 2017r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2017r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-831-17 - świadczenie usług zdrowotnych

21 listopada 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

1. świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie okulistyki
2. świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie okulistyki


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 28 listopada 2017r do godziny 8:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018 - ogłoszenie o powtórnym konkursie

16 listopada 2017

Prezydent m.st. Warszawy działając na rzecz i rachunek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym (SPZOZ) na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz 1047, z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018, 10 podmiotów leczniczych wymienionych w tabeli załączonej do niniejszej specyfikacji.

Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 1 grudnia 2017 roku godz. 12:00 na adres:

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Polityki Zdrowotnej
ul. Niecała 2 pok. 207 IIp.
00-098 Warszawa


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia i specyfikacja (PDF)


SPZOZ-U-725-17 - świadczenie usług zdrowotnych

6 listopada 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie:
1) chirurgii ogólnej
2) urologii


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 15 listopada 2017r do godziny 8:30.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-724-17 - świadczenie usług zdrowotnych

6 listopada 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie stacjonarnych dyżurów lekarskich i asysty do zabiegów operacyjnych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 15 listopada 2017r do godziny 8:30.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-709-17 - świadczenie usług zdrowotnych

2 listopada 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie neurologii

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 9 listopada 2017r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2017r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-708-17 - świadczenie usług zdrowotnych

2 listopada 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 9 listopada 2017r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-706-17 - najem powierzchni użytkowej

2 listopada 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, poszukuje najemcy na powierzchnię użytkową usytuowaną w przychodni Zakładu przy ul. Romera 4 w Warszawie. Lokal przeznaczony do najmu obecnie jest zaadoptowany pod usługi związane prowadzeniem działalności w zakresie groty / jaskini solnej.

Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest p. Paweł Kurek, tel. 781-601-600 bądź 22 641-67-59 wew 29.

Przed złożeniem oferty zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przeprowadzenia wizji lokalu. W tym celu należy umówić się z osobą upoważnioną do kontaktów jw.
Termin składania ofert upływa dnia: 17.11.2017r godz. 8.30.
Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora.

Aktualizacja: Czwartek, 4 maja 2017

Rozstrzygnięto konkurs ofert:SPZOZ/U/706/2017 - zawiadomienie..

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)
- zawiadomonie o rozstrzygnięciu


SPZOZ-U-702-17 - przegląd instalacji gazów medycznych

30 października 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazów medycznych

Oferty należy składać w terminie do 06.11.2017r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)


Badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018

16 października 2017

Prezydent m.st. Warszawy działając na rzecz i rachunek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym (SPZOZ) na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz 1047, z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018, 19 podmiotów leczniczych wymienionych w tabeli załączonej do niniejszej specyfikacji.

Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 27 października 2017 roku godz. 12:00 na adres:

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Polityki Zdrowotnej
ul. Niecała 2 pok. 207 IIp.
00-098 Warszawa


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia i specyfikacja (PDF)


SPZOZ-U-664-17 - dostawy tonerów i tuszy

12 października 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na dostawy tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek oraz faksów.

Oferty należy składać w terminie do 19.10.2017 r., do godz. 11:00, w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2) pocztą elektroniczną: j.kozerski@zozursynow.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Jacek Kozerski tel.: 506-591-050 w godz. 8:00 – 14:00.

Aktualizacja: Czwartek, 19 października 2017

Wpłynęły zapytania: SPZOZ/U/664/2017 - zapytania i odpowiedzi.

Aktualizacja: Środa, 18 października 2017

Wpłynęły zapytania: SPZOZ/U/664/2017 - zapytania i odpowiedzi.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)
- zapytania i odpowiedzi (PDF)
- zapytania i odpowiedzi (PDF)


SPZOZ-U-658-17 - ambulatoryjnye porady lekarskie

11 października 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 19 października 2017r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-645-17 - ambulatoryjnye porady lekarskie

6 października 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie:
1. okulistyki
2. urologii


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 16 października 2017r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-634-17 - usługi zdrowotne - porady lekarskie

3 października 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie:
1. otolaryngologii
2. otolaryngologii w poradni medycyny pracy


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 11 października 2017r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-615-17 - usługi zdrowotne - porady lekarskie NPL

21 września 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 28 września 2017r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-610-17 - konserwacja dźwigów osobowych

18 września 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie oceny i opisu badań RTG

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 25 września 2017r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-584-17 - konserwacja dźwigów osobowych

13 września 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na:

odpłatne wykonanie usług konserwacji dźwigów osobowych oraz platformy dla niepełnosprawnych, znajdujących się w placówkach SPZOZ Warszawa- Ursynów

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Magdaleną Marek tel: 22 641-29-94 wew. 26, w godzinach 8.00-13.00.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- załączniki (ZIP)


SPZOZ-U-558-17 - świadczenie usług zdrowotnych

30 sierpnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów

ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie:
1. dyżurów stacjonarnych
2. asysty do zabiegów operacyjnych


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 6 sierpnia 2017r do godziny 8:30.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-555-17 - świadczenie usług zdrowotnych

30 sierpnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów

ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 6 września 2017r do godziny 8:30.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-547-17 - świadczenie usług zdrowotnych

28 sierpnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów

ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 6 września 2017r do godziny 8:30.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-539-17 - świadczenie usług zdrowotnych

24 sierpnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów

ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie neurologii.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017r do godziny 8:30.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-529-17 - świadczenie usług zdrowotnych

16 sierpnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań USG wraz z opisem.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 23 sierpnia 2017r do godziny 8:30.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-522-17 - utylizacja odpadów medycznych

11 sierpnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów

zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Jackiem Kozerskim nr tel. 22 641-67-59 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.08.2017r. do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiajacego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: zamowienia@zozursynow.pl

Aktualizacja: Czwartek, 17 sierpnia 2017

Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert:SPZOZ/U/522/2017 - zawiadomienie.. Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)


SPZOZ-U-515-17 - usługi położnej środowiskowo - rodzinnej

4 sierpnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów

ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie usług położnej środowiskowo - rodzinnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w. 22.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2017r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-514-17 - wykonywanie badań RTG

4 sierpnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów

ogłasza konkurs ofert dla techników radiologów - w zakresie wykonywania badań RTG.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w. 22.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-501-17 - realizacja projektu graficznego i wydruk kwartalnika „Zdrowie Ursynowa”

2 sierpnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów informuje, że poszukuje Wykonawcy do realizacji projektu graficznego i wydruku kwartalnika „Zdrowie Ursynowa” oraz transportu do siedziby SPZOZ Warszawa - Ursynów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Anną Dymińską w godz. 9 – 14, tel. 725 905 005.
Oferty należy składać w terminie do dnia 4.08.2017r., do godziny 15.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora,
2. pocztą elektroniczną: biuro@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-459-17 - wykonanie przeglądu technicznego

10 lipca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów

zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego aparatów medycznych zainstalowanych przychodniach przy ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5, ul. Kajakowej 12 oraz w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9-14

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.07.2017r. do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiajacego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Dokonano modyfikacji pakietów:SPZOZ/U/459/2017 - zawiadomienie..

Wpłynęły zapytania:SPZOZ/U/459/2017 - treść pytań i odpowiedzi cz.2..

Wpłynęły zapytania:SPZOZ/U/459/2017 - treść pytań i odpowiedzi..

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)
- Zapytania i odpowiedzi (PDF)
- Zapytania i odpowiedzi cz.2 (PDF)
- Zawiadomienie (PDF)


SPZOZ-U-432-17 - świadczenie usług zdrowotnych

5 lipca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów

ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu pomocy psychologicznej podczas sesji psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 12 lipca 2017r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-437-17 - przegląd techniczny osuszaczy

5 lipca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów

zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego osuszaczy BA-DME 012DDS wraz z wymianą filtrów KO13ACx2 KO13HCx2 KO17AAx4 i wymianą adsorbentu szt. 2.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 07.07.2017r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-428-17 - dzierżawa analizatora hematologicznego

30 czerwca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów

zaprasza do składania ofert na dzierżawę automatycznego analizatora hematologicznego wraz z sukcesywnymi dostawami odczynników, materiałów kontrolnych przeznaczonych do wykonywania oznaczeń parametrów z zakresu hematologii dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Oferty należy składać w terminie do dnia 04.07.2017r , w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)


SPZOZ-U-381-17 - świadczenie usług zdrowotnych

12 czerwca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla dzieci

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 20 czerwca 2017r do godziny 8:15.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2017r o godz. 8:30 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-378-17 - świadczenie usług zdrowotnych

12 czerwca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. badań histopatologicznych
2. oceny bioptatu z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej
3. oceny bioptatu z biopsji aspiracyjnej gruboigłowej
4. badań immunohistochemicznych receptrów (ER, HER2, PgR, Ki67, BRAF, KIT, NS)
5. barwienia metodą FISH
6. badania śródoperacyjne INTRA


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularz ofertowy, specyfikację cenową i wzór umowy w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel.22 641-67-59 wew. 22.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 20 czerwca 2017r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017

Rozstrzygnięto konkurs ofert:SPZOZ/U/378/2017 - zawiadomienie..

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-358-17 - świadczenie usług zdrowotnych

31 maja 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie okulistykiZe szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 7 czerwca 2017r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-348-17 - świadczenie usług zdrowotnych

24 maja 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zogłasza konkurs ofert na:

1. świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa

2. na wykonywanie badań ultrasonograficznych w zakresie ginekologiczno-położniczymZe szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 31 maja 2017r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-338-17 - świadczenie usług zdrowotnych - chirurgia ogólna

18 maja 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie:

chirurgii ogólnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 24 maja 2017r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-331-17 - najem powierzchni użytkowych

17 maja 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zogłasza konkurs ofert na:

najem powierzchni użytkowych (gabinetów) usytuowanych w przychodniach Zakładu

Termin składania ofert konkursowych upływa dnia: 01.06.2017r o godz. 8.30.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 01.06.2017r. o godz. 9.00 w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 – sala konferencyjna.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków konkursu ofert można uzyskać pod nr tel. 641-67-59 wew. 29, od poniedziałku do piątku w godz.8:00-14:00 oraz w tych samych dniach i godzinach w siedzibie Zakładu pok. 20.

Aktualizacja: Poniedziałek, 5 czerwca 2017

Rozstrzygnięto konkurs ofert:SPZOZ/U/331/2017 - zawiadomienie..

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)
- Treść zawiadomienia (PDF)


SPZOZ-U-289-17 -udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

21 kwietnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Czas trwania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 36 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Przyjmującego Zamówienie przy ul. Romera 4.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularz ofertowy, specyfikację cenową i wzór umowy w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel.22 641-67-59 wew. 22.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 27 kwietnia 2017r do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2017r o godz. 9:15 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Aktualizacja: Czwartek, 4 maja 2017

Rozstrzygnięto konkurs ofert:SPZOZ/U/289/2017 - zawiadomienie..

Aktualizacja: Czwartek, 27 kwietnia 2017

Wpłynęły zapytania do SWKO:SPZOZ/U/289/2017 - treść pytań i odpowiedzi..

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert na dzień 2 maja 2017 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 maja 2017 r. o godz. 9:15.
Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/289/2017 - zawiadomienie o zmianie terminu.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Zmiana terminu składania ofert (PDF)
- zapytania i odpowiedzi (PDF)
- zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert (PDF)


SPZOZ-U-282-17 - realizacja dostaw posiłków

19 kwietnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na realizacji dostaw posiłków dla pacjentów zakwalifikowanych do pobytu w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12.

Oferty na realizacji dostaw posiłków z dołączonym formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik 1 do projektu umowy) należy składać w terminie do dnia 26.04.2017 r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora.
2. fax na numer 022 641-52-14
3. poczta elektroniczna : j.kozerski@zozursynow.pl


Kontakt: Jacek Kozerski tel: 022 643-74-44 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)


SPZOZ-U-261-17 - przegląd techniczny videostroboskopu

11 kwietnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego videostroboskopu model IEC 601-1 numer 427730 prod. XION GmbH Niemcy.

Urządzenie znajduje się w poradni laryngologicznej w przychodni przy ul. Romera 4 w Warszawie.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 13.04.2017r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-241-17 - naprawa aparatu EKG

4 kwietnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na naprawę aparatu EKG typ MAC 800numer SJ412370248WA z przychodni przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wymiana części: płyta główna MAC 800 – 1 szt., zestaw 10-odprowadzeniowy EKG 4 mm Banan – 1 kpl; kabel zbiorczy multilink 10-odprowadzeniowy – 1 szt.
Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego.

Zamawiający wymaga zainstalowania oryginalnych części. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy na nowe części zamienne.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 07.04.2017r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-237-17 - udzielanie świadczeń zdrowotnych

4 kwietnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wyjazdowych dyżurów lekarskich i pielęgniarskich w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (dla osób uprawnionych do świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w liczbie około 150 000 osób)

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularz ofertowy, specyfikację cenową i wzór umowy w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel.22 641-67-59 wew. 22.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 11 kwietnia 2017r do godziny 8:15.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2017r o godz. 8:30 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Aktualizacja: Środa, 12 kwietnia 2017

Dokonano wyboru wykonawcy.
Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/237/2017 - zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-238-17 - dostawy materiałów medycznych

4 kwietnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na realizację dostaw materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4, Zamiany 13, Kajakowa 12. Zamówienie jest nieudzieloną częścią zamówienia przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – numer sprawy SPZOZ.U.96/2017.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.04.2017r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora.
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : zamowienia@zozursynow.pl


Zainteresowanych prosimy o kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Paweł Kurek – w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30. tel. nr 0-22-641-29-94 wew. 29, faks. 0-22-641-52-14

Aktualizacja: Piątek, 7 kwietnia 2017

Wpłynęły zapytania do zamówienia.
Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/238/2017 - zapytania i odpowiedzi.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)
- Zapytania i odpowiedzi (PDF)


SPZOZ-U-217-17 - świadczenie usług zdrowotnych

28 marca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
świadczenie usług zdrowotnych w zakresie edukacji przedporodowej w ramach programu

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularz ofertowy, specyfikację cenową i wzór umowy w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel.22 641-67-59 wew. 22.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 3 kwietnia 2017r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-207-17 - udzielanie świadczeń lekarskich

23 marca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 30 marca 2017r do godziny 8:30.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-200-17 - kompleksowe usługi pralnicze

21 marca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na kompleksowe usługi pralnicze.

Kontakt: Jacek Kozerski tel: 022 643-74-44 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty na usługi pralnicze z dołączonym formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik 1 do projektu umowy) oraz dokumentami potwierdzającymi, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 24.03.2017 r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)

- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)


SPZOZ-U-203-17 - naprawa optyki histeroskopowej

21 marca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na naprawę optyki histeroskopowej Panoview, śr. 2,7 mm, kąt patrzenia 30° firmy WOLF.

Opis uszkodzenia: Optyka uszkodzona mechanicznie. Wygięcie części roboczej optyki w prawo. Uszkodzone, wykruszone wiązki światłowodowe na czole optyki. Wewnętrzny układ optyczny utracił szczelność, do jego wnętrza dostały się widoczne: wilgoć i zanieczyszczenia. Obraz optyki zamglony, zaciemniony i rozmyty.

Urządzenie znajduje się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zamawiający wymaga zainstalowania oryginalnych części. Okres gwarancji:24 miesięce na części zamienne i naprawę.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 24.03.2017r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-186-17 - przegląd techniczny aparatury okulistycznej

14 marca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów technicznych aparatury okulistycznej zainstalowanej w przychodniach przy ul. Romera 4, ul. Kajakowej 12, oraz w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 24.03.2017r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)


SPZOZ-U-183-17 - świadczenie usług zdrowotnych

14 marca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
na świadczenie usług zdrowotnych w dziedzinie diabetologii

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 23 marca 2017r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2017r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-98-17 - dostawy gazów medycznych

10 marca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na dzierżawę, napełnianie i sukcesywne dostawy butli z gazami medycznymi dla Ursynowskiego Centrum Zabiegowego w Warszawie przy ul. Kajakowej 12.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.03.2017r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora.
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : magda.marek@zozursynow.pl


Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Magdaleną Marek tel: 22 641-29-94 wew. 26, w godzinach 8.00-13.00.

Aktualizacja: Czwartek, 16 marca 2017

Wpłynęły zapytania do zamówienia.
Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/98/2017 - zapytania i odpowiedzi cz. 2.

Aktualizacja: Wtorek, 14 marca 2017

Wpłynęły zapytania do zamówienia.
Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/98/2017 - zapytania i odpowiedzi.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)
- Zapytania i odpowiedzi (PDF)
- Zapytania i odpowiedzi cz. 2 (PDF)


SPZOZ-U-175-17 - wykonywanie badań USG dla dzieci wraz z opisem

9 marca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, ogłasza konkurs na:

na świadczenie usług zdrowotnych wykonywania badań USG dla dzieci wraz z opisem

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 23 marca 2017r do godziny 8:30.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-172-17 - świadczenie usług zdrowotnych

8 marca 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
na świadczenie usług zdrowotnych w dziedzinie urologii

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 15 marca 2017r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-153-17 - naprawa gastroskopu model EG530FP

28 lutego 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na na naprawę gastroskopu model EG530FP numer 3G374A168 prod. Fujinon.

Opis uszkodzenia: uszkodzony zespół napędu końcówki skrętnej. Wyeksploatowany pancerz wgłębnika. Wymiana zespołu napędu pancerza wgłębnika, kanału biopsyjnego, kanału woda – powietrze i osłony gumowej końcówki skrętnej. Przegląd techniczny. Wymiana części: zespół napędu – 1 szt., pancerz wgłębnika – 1 szt., osłona gumowa – 1 szt., pierścień – 1 szt., kanał biopsyjny – 1 szt., kanał wodny – 1 szt., kanał powietrzny – 1 szt.

Urządzenie znajduje się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zamawiający wymaga zainstalowania oryginalnych części. Na czas naprawy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze. Okres gwarancji: minimum 6 miesięcy na części zamienne i naprawę.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 03.03.2017r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-145-17 - diagnostyka cytoskopii WOLF

27 lutego 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na diagnostykę uszkodzenia kamery 5512.00 z zestawu do cystoskopii prod. WOLF.

Opis uszkodzenia: brak obrazu.

Urządzenie znajduje się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 01.03.2017r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Konkurs ofert - promocja zdrowia

14 lutego 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
realizację zadań z zakresu programu promocji zdrowia ,,Zdrowy Uczeń''

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, pobrać obowiązujące druki, które będą dostępne w siedzibie Udzielającego Zamówienia, tj. w Warszawie, przy ul. Zamiany 13, pok. nr 16, w godz. 9.00 – 14.00., tel. (22) 641-29-94, wew. 27

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w sekretariacie, pokój nr 1, do dnia 2 marca do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 marca 2017r w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Warszawie, ul Zamiany 13, w sali Konferencyjnej, pok. Nr 4 o godz. 11.15 .

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-135-17 naprawa gastroskopu.

21 lutego 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:
naprawę gastroskopu model EG530FP numer 3G374A170 prod. Fujinon.

Urządzenie znajduje się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do 24.02.2017r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
b. fax na numer 22 641-52-14
c. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-114-17 świadczenie usług zdrowotnych

14 lutego 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie:
1. ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie kardiologii
2. wykonywania badań elektrokardiograficznych prób wysiłkowych na bieżni ruchomej w poradni kardiologicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 22 lutego 2017r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-108-17 świadczenie usług zdrowotnych

10 lutego 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 17 lutego 2017r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2017r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-106-17 świadczenie usług zdrowotnych

9 lutego 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
świadczenie usług zdrowotnych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 17 lutego 2017r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-104-17 świadczenie usług zdrowotnych

8 lutego 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie:
1) anestezjologii
2) dyżurów stacjonarnych
3) asysty do zabiegów operacyjnych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 15 lutego 2017r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2017r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-101-17 świadczenie usług zdrowotnych

7 lutego 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie świadczeń lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 15 lutego 2017r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2017r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-65-17 świadczenie usług zdrowotnych

24 stycznia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie rehabilitacji medycznej Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-61-17 świadczenie usług zdrowotnych

23 stycznia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie gastroenterologii Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-63-17 świadczenie serwisu dla systemu Medicus On-Line.

23 stycznia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na:
świadczenie serwisu dla systemu Medicus On-Line w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Pawłem Kurek nr tel. 22 641-67-59 wew. 29, w godzinach 10.00 – 14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 30.01.2017r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
b. fax na numer 22 641-52-14
c. poczta elektroniczna: zamówienia@zozursynow.pl


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)


SPZOZ-U-45-17 wymiana lampy ksenonowej

9 stycznia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:
wymianę lampy ksenonowej do procesora HD endoskopowego - system 4400 LIGHT SOURCE prod. Fujinon, zainstalowanego w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do 19.01.01.2017r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)

SPZOZ-U-17-17 sukcesywne dostawy odczynników

9 stycznia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:
sukcesywne dostawy odczynników do barwienia preparatów hematologicznych i odczynników do pracowni analityki ogólnej dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.01.2017r, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)

SPZOZ-U-12-17 dostawy materiałów systemu próżniowego

5 stycznia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na:
zakup i sukcesywne dostawy materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z: Jacek Kozerski tel: 022 643-74-44 wew. 45, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.01.2017r, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : zamowienia@zozursynow.pl

Aktualizacja: Piątek, 13 stycznia 2017

Wpłynęły zapytania do zamówienia.
Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/12/2017 - zapytania i odpowiedzi.


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)
- zapytania i odpowiedzi (PDF)

SPZOZ-U-15-17 wykonanie przeglądów technicznych

4 stycznia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:
wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej zainstalowanej w przychodniach przy ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5, ul. Kajakowej 12, ul. Zamiany 13 oraz w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Aktualizacja: Środa, 18 stycznia 2017

Wpłynęły zapytania do zamówienia.
Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/15/2017 - zapytania i odpowiedzi 2.Aktualizacja: Piątek, 13 stycznia 2017

Wpłynęły zapytania do zamówienia.
Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/15/2017 - zapytania i odpowiedzi.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.01.2017r , w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)
- zapytania i odpowiedzi (PDF)

SPZOZ-U-11-17 świadczenie usług zdrowotnych

4 stycznia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań cytologicznych wraz z opisem

Aktualizacja: Wtorek, 17 stycznia 2017

Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Przyjmującego Zamówienie
Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/11/2017 - zawiadomienie o wyborze. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel.22 641-67-59 wew. 22.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)

SPZOZ-U-13-17 dostawy odczynników

4 stycznia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:
sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów przeznaczonych do wykonywania oznaczeń parametrów z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Aktualizacja: Środa, 11 stycznia 2017

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/13/2017 - zapytania i odpowiedzi.Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.01.2017r , w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)

SPZOZ-U-7-17 świadczenie usług zdrowotnych

3 stycznia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich dla dorosłych w dziedzinie:
1. ortopedii i traumatologii narządu ruchu
2. ginekologii i położnictwa


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)

SPZOZ-U-6-17 świadczenie usług zdrowotnych

3 stycznia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie:
1. chirurgii onkologicznej
2. ginekologii i położnictwa


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)

SPZOZ-U-864-16 świadczenie usług zdrowotnych

20 grudnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w zakresie:
1. interny
2. pediatrii.


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)

SPZOZ-U-861-16 świadczenie usług zdrowotnych

19 grudnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie neurologii dla dzieci.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 28 grudnia 2016r do godziny 8:30.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)

SPZOZ-U-853-16 zakup i dostawa aparatów do fizykoterapii

15 grudnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:
zakup i dostawę aparatów do fizykoterapii.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Alicja Florkowska tel: 22 641-29-94 wew. 34 w godz. 9:00 – 15:00.
Oferty należy składać w terminie do 22.12.2016r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście / kurierem w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - Pokój nr 1 sekretariat Dyrektora lub
2. pocztą elektroniczną: alicja.florkowska@zozursynow.pl
Z dopiskiem w tytule „oferta na zakup aparatów do fizykoterapii, nr sprawy SPZOZ U/853/16”

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)

SPZOZ-U-813-16 konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych

6 grudnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie:
1) chirurgii ogólnej
2) ortopedii i traumatologii narządu ruchu
3) gastroenterologii
4) urologii


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)

SPZOZ-U-803-16 konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych

1 grudnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
- świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EEG wraz z opisem
- świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie diabetologii


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-801-16 wykonanie przeglądu technicznego

1 grudnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:
wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych urządzeń:
- agregat prądotwórczy XD 150P2 – 1 szt.,
- zasilacz UPS AEG40kWA.

Oferty należy składać w terminie do 12.12.2016r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie o zamówieniu

23 listopada 2016

na „Świadczenie usługi przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do adresatów posiadających telefony komórkowe, dostarczenie aplikacji pozwalającej na realizację tej usługi.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-758-16 zakup optyki histeroskopowej model 30°

16 listopada 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:
zakup optyki histeroskopowej model 30° - 2 szt. , dla potrzeb Ursynowskiego Centrum Zabiegowego przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Oferty należy składać w terminie do 18.11.2016r., do godziny 10.00,w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-754-16 dostawa licencji Microsoft SQl Server

16 listopada 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów do składania ofert na:
dostawę licencji do programu Microsoft® SQL Server Standard Edition RUNTIME 2016 All Lng Embedded Microsoft Volume License 1 License 1 Client Microsoft® - dwadzieścia sztuk.

Termin realizacji zamówienia: 17.11.2016r.

Osoba do kontaktu: Jacek Kozerski tel. 506-591-050 w godz. 8:00-14:30.

Oferty należy składać w terminie do 17.11.2016 do godz. 11.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-753-16 konkurs ofert na najem lokalu użytkowego na aptekę

16 listopada 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
najem lokalu użytkowego usytuowanego w przychodni przy ul. Romera 4, o pow. 110,71m2 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną.

Pomieszczenie usytuowane jest na parterze w patio przychodni.

Okres najmu - 3 lata od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert konkursowych upływa dnia: 01.12.2016r o godz. 8.30.

Aktualizacja: Czwartek, 1 grudnia 2016


SPZOZ Warszawa Ursynów informuje, że w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty, w związku z czym konkurs zakończono bez wyłonienia Najemcy.Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Informator konkursowy (ZIP)


SPZOZ-U-751-16 świadczenie usług zdrowotnych

16 listopada 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG wraz z opisem

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 23 listopada 2016r do godziny 8:30.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-748-16 naprawa optyki histeroskopowej model 30°

14 listopada 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:
naprawa optyki histeroskopowej model 30° - 2 szt.

W załączeniu: orzeczenia techniczne – 2 szt.

Urządzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do 16.11.2016r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Aktualizacja: Wtorek, 15 listopada 2016
Opublikowano unieważnienie postępowania.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Orzeczenie techniczne nr 1 (PDF)
- Orzeczenie techniczne nr 2 (PDF)
- Unieważnienie postępowania (PDF)


Dostarczanie paliwa gazowego

10 listopada 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:
kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, do instalacji znajdującej się w budynku szpitalnym w Warszawie, ul. Kajakowa 12.

Wybór oferty: najniższa wartość przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zapisów umownych i OWU.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Jacek Kozerski tel: 506-591-050 w godz. 8:00 – 15:00.
Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do 18.11.2016r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Oferta (DOC)


Przegląd techniczny urządzeń medycznych

10 listopada 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:
przeglądu technicznego niżej wymienionych urządzeń medycznych:
1) autoklaw parowy STATIM typ 5000S – 1 szt.,
2) zestaw do znieczuleń regionalnych Touriquet typ 5800 – 1 zestaw,
3) mikroskop operacyjny Carl Zeiss model S7 – 1 szt.,
4) kamera endoskopowa Stryker typ 1188-10-000 – 1 szt.,
5) ogrzewacz pacjenta Equator – 1 szt.,
6) diatermia Erbe VIO 200S z przystawką argonową – 1 szt., diatermia Erbe VIO 300S z przystawką argonową – 1 szt., diatermia Erbe VIO 300D – 1 szt.,
7) stół operacyjny model Alvo Sonata 4-03 z 4 blatami roboczymi typ 4-03/5SEG oraz 4 wózkami typ 4-09-007, stół operacyjny model Alvo Etiuda 4-02.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do 22.11.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Aktualizacja: Środa, 16 listopada 2016
Opublikowano sprostowanie do zamówienia.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Treść sprostowania (PDF)


Obsługa serwisowa mammografu

9 listopada 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:
obsługę serwisową mammografu Diamond marki GE

Zakres obsługi serwisowej został ujęty w projekcie umowy. Projekt umowy – załącznik nr 1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254, w godzinach 10.00 – 14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 18.11.2016r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Wzór umowy (DOC)


Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie okulistyki

3 listopada 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie okulistyki

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 9 listopada 2016r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2016r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG wraz z opisem

21 października 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:
świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG wraz z opisem

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 28 października 2016r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2016r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie SPZOZ-U-691-16 świadczenie usług zdrowotnych

18 października 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie:
1. okulistyki w poradni okulistycznej
2. okulistyki w poradni medycyny pracy

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 26 października 2016r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2016r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursu.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016

13 października 2016

Prezydent m.st. Warszawy działając na rzecz i rachunek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym (SPZOZ) na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047), zaprasza podmioty oprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016, 20 podmiotów leczniczych wymienionych w załączonej do niniejszej specyfikacji tabeli.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia i specyfikacja (PDF)
- Załącznik nr 1 do specyfikacji - wykaz SPZOZ (PDF)
- Załącznik nr 2 do specyfikacji - formularz oferty (DOCX)


Ogłoszenie SPZOZ-U-683-16 przegląd techniczny instalacji i urządzeń gazów medycznych

12 października 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazów medycznych, polegający na sprawdzeniu: stacji powietrza AR; stacji VAC; stacji tlenu, podtlenku azotu i dwutlenku węgla; skrzynek zaworowych; sygnalizatorów zewnętrznych M36, M6G; paneli nadłóżkowych VE-L; punktów poboru gazów medycznych, szczelności instalacji we wszystkich oddziałach szpitala.

Urządzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.10.2016r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie SPZOZ-U-667-16 usługi serwisowe systemów RIS i PACS

6 października 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie usług serwisowych systemu ArPACS polegających na:
a) zdalnych czynnościach archiwizacyjnych dla systemu RIS i PACS wymaganych dla utrzymania bezpieczeństwa wyrobu medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,
b) przeglądach i konserwacji serwera obsługującego powyższy system w miejscu instalacji u Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od 01.11.2016 r.

Miejsce wykonywania usługi: - Warszawa, ul. Na Uboczu 5.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Jackiem Kozerskim nr tel. 22 641-67-59 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.10.2016r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Wzór umowy (PDF)
- Wzór umowy - Załącznik nr 1 (PDF)


Ogłoszenie SPZOZ-U-664-16 naprawa i konfiguracja kardiomonitora

5 października 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na:
1. naprawę kardiomonitora INTELLI VUE MP30 firmy Philips nr DE72879956, opis uszkodzenia: "nie czyta EKG"
2. wykonanie konfiguracji kardiomonitorów Philips Inteli VUE MP 30 – 3 szt., i modułów gazów Philips M1013A – 3 szt.
Urządzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 07.10.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie SPZOZ-U-643-16 z dnia 26.09.2016 - zmodyfikowane: przegląd techniczny urządzeń medycznych

27 września 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych urządzeń medycznych:
1. - ogrzewacz konwekcyjny EQUATOR model EQ – 5000 -INT - 290
2. - myjnia endoskopów model MINI ETD2 PAA
3. - defibrylator model Responder


Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 30.09.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-643-16 przegląd techniczny urządzeń medycznych

26 września 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych urządzeń medycznych:
1. - ogrzewacz konwekcyjny EQUATOR model EQ – 5000 -INT - 290
2. - defibrylator model Responder


Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 30.09.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-633-16 świadczenie usług zdrowotnych

20 września 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w dziedzinie:
1. kardiologii dorosłych
2. alergologii dzieci


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 28 września 2016r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2016r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-626-16 świadczenie usług zdrowotnych

14 września 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania:
1. biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą USG
2. biopsji gruboigłowej pod kontrolą USG
3. biopsji otwartej chirurgicznej (kotwiczka)
4. badania USG dorosłych i dzieci

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr1 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 w.23.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 21 września 2016r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2016r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-628-16 wykonanie usługi stałej konserwacji kondensacyjnych kotłów grzewczych

14 września 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi stałej konserwacji kondensacyjnych kotłów grzewczych firmy De Dietrich MCA90/115 x 2 szt., z zasobnikiem cwu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Jackiem Kozerskim nr tel. 22 641-67-59 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.09.2016r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
b. fax na numer 22 641-52-14
c. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Formularz ofertowy (PDF)
- Wzór umowy (PDF)


SPZOZ-U-610-16 modernizacja pomieszczeń fizykoterapii

8 września 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na modernizację dwóch pomieszczeń fizykoterapii w budynku przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Wykonawcy zainteresowani udzieleniem zamówienia proszeni są o bezpośredni kontakt z Zastępcą Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych p. Paweł Kurek tel. 781-601-600 w godz. 8.00 15.00.

Termin składania ofert upływa dnia: 23.09.2016r o godz. 11.30.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora bądź drogą elektroniczną na adres: pawel.kurek@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Zdjęcia lokalizacji (ZIP)


SPZOZ-U-608-16 obsługa i rozliczanie transakcji

7 września 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Jackiem Kozerskim nr tel. 22 641-67-59 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.09.2016r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
b. fax na numer 22 641-52-14
c. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-593-16 przegląd techniczny urządzeń medycznych

29 sierpnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych urządzeń medycznych:

1. Przychodnia przy ul. Romera 4 w Warszawie:
- defibrylator model Saver One P – 1 szt.
2. Przychodnia przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie:
- echokardiograf model SSA-660A Xario – 1 szt.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 1.09.2016r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
b. fax na numer 22 641-52-14
c. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-577-16 wynajem powierzchni użytkowej pod instalację automatów samoobsługowych

22 sierpnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej pod instalację automatów samoobsługowych z napojami i artykułami spożywczymi.

Miejsce instalacji:
- przychodnie przy ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5 i ul. Zamiany 13,
- Ursynowskie Centrum Zabiegowe przy ul. Kajakowej 12.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.08.2016r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
b. fax na numer 22 641-52-14
c. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-573-16 przeglądy techniczne urządzeń medycznych

18 sierpnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych urządzeń medycznych:

1. Przychodnia przy ul. Romera 4 w Warszawie:
- aparatr elektrochirurgiczny model ES 300

2. Przychodnia przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie:
- aparat USG model SSA-660A Xario

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.08.2016r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
b. fax na numer 22 641-52-14
c. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-558-16 utylizacja odpadów medycznych

9 sierpnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Jackiem Kozerskim nr tel. 22 641-67-59 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.08.2016r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
b. fax na numer 22 641-52-14
c. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Formularz ofertowy (PDF)
- Projekt umowy (PDF)


SPZOZ-U-553-16 świadczenie usług zdrowotnych

4 sierpnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, ogłasza konkurs ofert na:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie asysty do zabiegów i stacjonarnych dyżurów lekarskich

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 11 sierpnia 2016r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2016r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-153 i art 153 ust 1-2 ustawy o NFZ do Dyrektora SPZOZ Warszawa – Ursynów.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-497-16 wsparcie informatyczno-techniczne

18 lipca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia informatyczno-technicznego systemu SIMPLE.ERP użytkowanego przez SPZOZ Warszawa – Ursynów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Jackiem Kozerskim nr tel. 22 641-67-59 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.07.2016r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat Dyrektora
b. fax na numer 22 641-52-14
c. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Formularz ofertowy (PDF)
- Projekt umowy (PDF)


SPZOZ-U-499-16 konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych

15 lipca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych w dziedzinie reumatologii
Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 15:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew 23.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-501-16 przegląd techniczny urządzeń

14 lipca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych urządzeń medycznych:
- rentgen pantomograficzny Planmeca XC nr 427987 wersja cyfrowa – 1 szt.,
- rentgen zębowy Intra nr IXRF 81317 – 1 szt.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 19.07.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście / kurierem w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - Pokój nr 1 sekretariat Dyrektora lub
2. pocztą elektroniczną: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-486-16 świadczenie serwisu pogwarancyjnego na dostarczone systemy informatyczne

27 czerwca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, ogłasza konkurs ofert na:

zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej ze świadczeniem serwisu pogwarancyjnego na dostarczone systemy informatyczne w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie portalu wraz z e-usługami

Wymagany okres realizacji usługi – 24 miesiące od podpisania umowy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Paweł Kurek tel.: 781-601-600 w godz. 8:00 – 14:00

Oferty należy składać w terminie do 15.07.2016r., do godz. 11:00, w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora
2) faxem na numer 22 641-52-14
3) pocztą elektroniczną: pawel.kurek@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-441-16 świadczenie usług zdrowotnych z zakresu pomocy psychologicznej

27 czerwca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych z zakresu pomocy psychologicznej podczas sesji psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-67-59 wew. 23.

Czas trwania umowy 1 rok. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 1 lipca 2016r do godziny 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2016r o godz. 11:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-153 i art 153 ust 1-2 ustawy o NFZ do Dyrektora SPZOZ Warszawa – Ursynów.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-434-16 zakup i dostawa nowego aparatu

21 czerwca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę nowego aparatu - diatermii krótkofalowej typ Curapuls 670.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Alicja Florkowska tel: 22 641-29-94 wew. 34 w godz. 8:00 – 15:00.

Oferty należy składać w terminie do 27.06.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście / kurierem w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - Pokój nr 1 sekretariat Dyrektora lub
2. pocztą elektroniczną: alicja.florkowska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-421-16 przegląd techniczny urządzeń medycznych

16 czerwca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na serwis niżej wymienionych urządzeń do radiologii cyfrowej zainstalowanych w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie, na okres 24 miesięcy:
1) skaner CR850 – 1 szt.,
2) skaner CR975 – 1 szt.,
3) drukarka DV8900 – 1 szt.,
4) stacja mammograficzna Carestream – 1 szt.


Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 27.06.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-417-16 przegląd techniczny urządzeń medycznych

16 czerwca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych urządzeń medycznych:
1. Ursynowskie Centrum Zabiegowe przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie:
1) Analizator gazów Philips NVM1013A – 3 szt.
2) Respirator Dräger Savina – 1 szt.

2. Przychodnia przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie:
1) Bieżnia model T.2100 + system komputerowy Cardio Soft Version 4.2. GE Medical Sustems

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 27.06.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-414-16 dostawy tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek oraz faksów.

16 czerwca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na dostawy tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek oraz faksów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Jacek Kozerski tel.: 506-591-050 w godz. 8:00 – 14:00.

Oferty należy składać w terminie do 23.06.2016r., do godz. 11:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski @zozursynow.pl


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)


SPZOZ-U-406-16 przegląd techniczny agregatu wody lodowej

10 czerwca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego agregatu wody lodowej model Aermec NRL0650, zainstalowanego w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zakres wykonania czynności serwisowych dla agregatu wody lodowej:
1. Sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia.
2. Sprawdzenie stanu zabrudzenia sklraplacza i jego ewentualnych uszkodzeń.
3. Sprawdzenie historii alarmów i pracy urządzenia.
4. Sprawdzenie układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu
5. Sprawdzenie połączeń elektrycznych w obwodzie zasilania, sterowania i kontroli.
6. Wizualne sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej.
7. Sprawdzenie zawilgocenia czynnika.
8. Pomiar parametrów pracy instalacji chłodniczej (temperatury, ciśnienia) i ewentualna regulacja.
9. Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach (wyposażonych we wzierniki).
10. Sprawdzenie poprawności działania grzałek karterów sprężarek.
11. Pomiar natężenia prądu sprężarek, wentylatorów, pomp obiegowych.
12. Sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek (jeżeli możliwe).
13. Sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu.
15. Sprawdzenie poprawności działania regulatora prędkości obrotowej wentylatorów.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 14.06.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-404-16 przegląd techniczny urządzeń medycznych

10 czerwca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego fakoemulsyfikatora Stellaris, zainstalowanego w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 15.06.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-398-16 przegląd techniczny urządzeń medycznych

8 czerwca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych urządzeń medycznych zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie:

1. Kolonoskop model 3C653A010 – 1 szt.
2. Sprężarki C7 Boge (wymiana oleju i filtra oleju) – 3 szt.
3. Osuszacze do uzdatniania powietrza Eca Phm Tower Ma BA-DME012S – 2 szt.


Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 14.06.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-397-16 usługi związane z aktualizacją systemu Marcel oraz Medicus On Line

8 czerwca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej z aktualizacją systemu Marcel oraz Medicus On Line w celu uzyskania elektronicznej integracji wyników badań wraz z uruchomieniem elektronicznego podpisu.

Wymagany okres realizacji usługi – do 30.06.2016r

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Paweł Kurek tel.: 781-601-600 w godz. 8:00 – 14:00.

Oferty należy składać w terminie do 13.06.2016r., do godz. 11:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: pawel.kurek@zozursynow.pl


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-378-16 świadczenie usług zdrowotnych

1 czerwca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkrurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania:

1. biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą USG
2. biopsji gruboigłowej
3. biopsji otwartej chirurgicznej (kotwiczka)


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-67-59. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 641-67-59.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 8 czerwca 2016r do godziny 8:30.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-349-16 Konkurs na świadczenie usług

16 maja 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:
1. histopatologicznych
2. immunohistochemicznych
3. śródoperacyjnych (INTRA)
4. oceny bioptatu tkankowego z biopsji aspiracyjnej: cienkoigłowej pod kontrolą USG i gruboigłowej


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 643-74-44.

Czas trwania umowy 1 rok. Realizacja świadczeń w siedzibie Przyjmującego Zamówienie.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o NFZ.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 25 maja 2016r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2016r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy. Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-153 i art 153 ust 1-2 ustawy o NFZ do Dyrektora SPZOZ Warszawa – Ursynów. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Aktualizacja: Wtorek, 24 maja 2016

Wpłynęły zapytania do zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi: SPZOZ/U/349/16 - odpowiedzi.Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-336-16 Konkurs na świadczenie usług

10 maja 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w specjalizacji:
- ortopedia i traumatologia narządu ruchu


Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Czas trwania umowy 1 rok 8 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o NFZ.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 18 maja 2016r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2016r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy. Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-153 i art 153 ust 1-2 ustawy o NFZ do Dyrektora SPZOZ Warszawa – Ursynów. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-333-16 wymiana żarnika ksenonowego

9 maja 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wymianę żarnika ksenonowego do procesora obrazu EPX-4450 prod. FUJINON w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 11.05.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.: 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-298-16 dostawa szybkich testów diagnostycznych

2 maja 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na naprawę optyki histeroskopowej Panoview, śr. 2,7 mm, kąt patrzenia 30° z Ursynowskiego Centrum Zabiegowego przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 05.05.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.: 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-298-16 dostawa szybkich testów diagnostycznych

2 maja 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na naprawę optyki histeroskopowej Panoview, śr. 2,7 mm, kąt patrzenia 30° z Ursynowskiego Centrum Zabiegowego przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 05.05.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.: 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-307-16 dostawa szybkich testów diagnostycznych

28 kwietnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na dostawę szybkich testów diagnostycznych dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa za realizację całości zamówienia.

Do oferty należy załączyć:
- formularz asortymentowo - cenowy -załącznik nr 1,
- wzór umowy na dostawę i wyminę mat zał nr 2

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.05.2016r , w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załacznik Nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy (PDF)
- Załącznik Nr 2 - wzór umowy (PDF)


SPZOZ-U-290-16 dostawa i wymiana mat podłogowych

26 kwietnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na dostawę i wymianę mat podłogowych w czterech placówkach Zakładu.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Wybór Wykonawcy: najkorzystniejsza oferta cenowa za realizację całości zamówienia.

Do oferty należy załączyć:
- formularz asortymentowo - cenowy -załącznik nr 1,
- wzór umowy na dostawę i wyminę mat zał nr 2

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.04.2016r , w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załacznik Nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy (PDF)
- Załącznik Nr 2 - wzór umowy (PDF)


SPZOZ-U-268-16 Ogłoszenie o konkursie

14 kwietnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu pomocy psychologicznej podczas sesji psychoterapii indywidualnej i grupowej w poradni terapii uzależnienia, współuzależnienia oraz DDA

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-29-94 wew. 45.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 21 kwietnia 2016r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2016r o godz. 9:15 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-265-16 dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki

13 kwietnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na realizację dostaw materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki dla Ursynowskiego Centrum Zabiegowego mieszczącego się w Warszawie przy ul. Kajakowej 12.

Zamówienie stanowi część całego zamówienia (pakiet), która zostało unieważniona w ramach przeprowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego pod nr sprawy SPZOZ.U.192/2016. Zamówienie dotyczy Pakietu nr 3.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do ogłoszenia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Paweł Kurek tel.: 781-601-600 w godz. 8:00 – 14:00.

Oferty należy składać w terminie do 19.04.2016r., do godz. 11:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - sekretariat Dyrektora 2. faxem na numer 22 641-52-14
3. pocztą elektroniczną: pawel.kurek @zozursynow.p l

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załacznik Nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy (PDF)
- Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy (PDF)
- Załącznik Nr 3 - wzór umowy (PDF)


SPZOZ-U-255-16 Przegląd techniczny aparatury medycznej

12 kwietnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego nw aparatów medycznych:
1. Aparat USG "NEMIO PRO" model SSA-550A – przychodnia przy ul. Romera 4 w Warszawie.
2. Laser skaningowy model GDX PRO 8000 – przychodnia przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.


Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 15.04.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-254-16 Ogłoszenie o konkursie

12 kwietnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert
1. na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w specjalizacji anestezjologia i intensywna terapia
2. na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie asysty do zabiegów i stacjonarnych dyżurów lekarskich
3. na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych w specjalizacji położnictwo i ginekologia
4. na świadczenie usług logopedy dziecięcego

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-29-94 wew. 45.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 21 kwietnia 2016r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2016r o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-253-16 Ogłoszenie o konkursie

11 kwietnia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w zakresie interny.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-29-94 wew. 45.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 21 kwietnia 2016r do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2016r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)

SPZOZ-U-215-16 Ogłoszenie o konkursie

31 marca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na realizacji dostaw posiłków dla pacjentów zakwalifikowanych do pobytu w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12.

Osoba do kontaktu: Jacek Kozerski tel. 506-591-050 w godz. 8:00-14:30.

Oferty należy składać w terminie do 18.04.2016 do godz. 11.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-213-16 Ogłoszenie o konkursie

30 marca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na:

wykonanie przeglądu technicznego videostroboskopu model IEC 601-1.

Aparat znajduje się w przychodni przy ul. Romera 4 w Warszawie.
Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 04.04.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie o konkursie

17 marca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13 na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r, o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013r, poz. 217) ogłasza konkurs na:

na udzielanie świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w zakresie interny i pediatrii
Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-29-94 wew. 45.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)

SPZOZ-U-176A-16 Przegląd techniczny aparatury medycznej

10 marca 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wymianę panela dotykowego Upper Panel Assy w aparacie USG model SSA-660A Xario firmy Toshiba.

Aparat znajduje się w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 15.03.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-136-16 Przegląd techniczny aparatury medycznej

25 lutego 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego nw aparatury medycznej.

Urządzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 04.03.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-133-16 Konkurs ofert - świadczenie usług zdrowotnych

24 lutego 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania ofert na na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 2 marca 2016r do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 marca 2016r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-135-16 Konkurs ofert - realizacja zadań z zakresu programu promocji zdrowia

24 lutego 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu programu promocji zdrowia ,,Zdrowy Uczeń''

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, pobrać obowiązujące druki, które będą dostępne w siedzibie Udzielającego Zamówienia, tj. w Warszawie, przy ul. Zamiany 13, pok. nr 16, w godz. 9.00 – 14.00., tel. (22) 641-29-94, wew. 27

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w sekretariacie, pokój nr 1, do dnia 2 marca do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 marca 2016r w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Warszawie, ul Zamiany 13, w sali Konferencyjnej, pok. Nr 4 o godz. 10.15.
Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-98-16 przegląd techniczny myjki ultradźwiękowej model Sonic 6D

9 lutego 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania ofert na na wykonanie przeglądu technicznego myjki ultradźwiękowej model Sonic 6D.

Urządzenie znajduje się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 15.02.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-75-16 najem lokalu użytkowego ul. Na Uboczu 5

29 stycznia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 12,17 m2 usytuowanego w przychodni przy ul. Uboczu 5 w Warszawie, z przeznaczeniem na: specjalistyczny gabinet lekarski.

Okres najmu - 3 lata od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert upływa dnia: 05.02.2016r o godz. 11.30.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 05.02.2016r. o godz. 11.45 w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 – sala konferencyjna.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-67-16 dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych

28 stycznia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania ofert na zakup i sukcesywną dostawę odczynników matriałów kontrolnych ,kalibratorów oraz dzierżawę automatycznego analizatora koagulologicznego dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Do oferty należy załączyć:
- formularz asortymentowo - cenowy -załącznik nr 1,
- formularz dzierżawy analizatora – załącznik nr2,

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 03.02.2016r , w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Ogłoszenie, załączniki (ZIP)


SPZOZ-U-63-16 dostawy narzędzi chirurgicznych

26 stycznia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na realizację dostawy narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Ursynowskiego Centrum Zabiegowego ul. Kajakowa 12. W załączonej tabeli podane są opisy narzędzi, których wzorem był katalog firmy CITO Innovate Solutions.

W ofercie należy podać:
- opis produktu, nazwę producenta, numer katalogowy, ewentualnie zdjęcia, katalogi.
- cenę oferty brutto
- termin płatności
- czas realizacji
- okres gwarancji


Zainteresowanych prosimy o kontakt: Magda Marek tel: 22 641-29-94 wew. 26 w godz. 8:00 – 13:00.
Oferty należy składać w terminie do 2.02.2016r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - Pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. faxem na numer: 22 641-52-14,
3. pocztą elektroniczną: magda.marek@zozursynow.pl


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Tabela opisów narzędzi (PDF)


SPZOZ-U-62-16 dostawy asortymentu do endoskopii

26 stycznia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na realizację dostawy asortymentu do endoskopii dla potrzeb Ursynowskiego Centrum Zabiegowego ul. Kajakowa 12

W ofercie należy podać:
- opis produktu wraz ze zdjęciem
- cenę poszczególnych pozycji oferty
- termin płatności
- czas realizacji
- okres gwarancji


Zainteresowanych prosimy o kontakt: Magda Marek tel: 22 641-29-94 wew. 26 w godz. 8:00 – 13:00.
Oferty należy składać w terminie do 2.02.2016r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, - Pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. faxem na numer: 22 641-52-14,
3. pocztą elektroniczną: magda.marek@zozursynow.pl


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-52-16 aktualizacja oprogramowania stacji diagnostycznej mammograficznej

21 stycznia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na aktualizację oprogramowania Kodak Carestream stacji diagnostycznej mammograficznej do wersji 11.4. - 1 szt.

Oferta winna zawierać:
- licencje – upgrade
- dostawę
- instalację wraz z konfiguracją
- szkolenie personelu


Miejsce instalacji i szkolenia – pracownia mammograficzna w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Oferty należy składać w terminie do 26.01.2016r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.: 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-47-16 zakup, dostawa i dzierżawa materiałów i aparatu do analizy moczu

20 stycznia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania ofert na zakup i sukcesywną dostawę pasków do analizy moczu 10- parametrowych z ciężarem właściwym oraz dzierżawę aparatu czytnika pasków do moczu i materiały kontrolne dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Do oferty należy załączyć:
- formularz asortymentowo - cenowy -zał nr 1,2
- wzór umowy – załącznik nr 3,4.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00- 14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.01.2016r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Treść ogłoszenia, wzory umów, formularze (ZIP)


SPZOZ-U-31-16 dostawa klisz rentgenowskich i odczynników chemicznych

18 stycznia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania ofert na:

dostawę klisz rentgenowskich i odczynników chemicznych dla Działu Diagnostyki Obrazowej w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Sukcesywna dostawa w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty będzie kryterium: najkorzystniejsza cena za realizację całości zamówienia.

Do oferty należy załączyć:
- formularz asortymentowo - cenowy -zał nr 1,
- wzór umowy – załącznik nr 2.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254, w godzinach 10.00 – 14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.01.2016r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Treść ogłoszenia, wzór umowy, formularz (ZIP)


SPZOZ-U-27-16 przegląd techniczny urządzeń

14 stycznia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego nw urządzeń:

1. Przychodnia przy ul. Romera 4 - poradnia laryngologiczna
- ssak chirurgiczny przenośny model SP 40 – 1 szt.

2. Przychodnia przy ul. Na Uboczu 5 – kinezyterapia
- zestaw do trakcji szyjnej i lędźwiowejh kręgosłupa model TU 100 – 1 szt.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 19.01.2016r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-26-16 zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

14 stycznia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania ofert na zakup i sukcesywną dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości 2 sztuk dla każdego wyrobu.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące.

Sukcesywna dostawa w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa za realizację całości zamówienia.

Do oferty należy załączyć:
- formularz asortymentowo - cenowy -zał nr 1,
- wzór umowy – załącznik nr 2.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 19.01.2016r , w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Treść ogłoszenia, wzór umowy, formularz (ZIP)


SPZOZ-U-25-16 Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych

14 stycznia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych w dziedzinie:

a) ortopedii i traumatologii narządu ruchu
b) otolaryngologii, w tym medycyna pracy

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 643-74-44.

Czas trwania umowy 36 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 27 stycznia 2016r do godziny 8:30.


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-19-16 Przegląd techniczny urządzeń

13 stycznia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego nw urządzeń:
- zestaw laparoskopowy - producent Wolf (kamera cyfrowa, endoskopowy monitor medyczny LCD 2 szt., źródło światła, insuflator laparoskopowy, pompa do laparoskopii, narzędzia),
- zestaw artroskopowy - producent Wolf (monitor endoskopowy, projektor światła18W Xenon, urządzenie do rejestracji obrazów Medicapture, generator, konsola uniwersalna Power Art, włącznik nożny, narzędzia),
- zestaw do histeroskopii - producent Wolf (pompa do histeroskopii, narzędzia),
- zestaw do cystoskopii - producent Wolf (monitor endoskopowy, kamera, projektor światła, narzędzia).

Urządzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 18.01.2016r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Dostawa dla Centralnego Laboratorium Analitycznego

7 stycznia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na:

dostawę mikrokuwet do oznaczania glukozy z palca przy użyciu glukometrów Hemo Cue oraz na roztwory wodne glucotrol Normal (kontrola) dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące .

Sukcesywna dostawa w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa za realizację całości zamówienia.

Do oferty należy załączyć:

- formularz asortymentowo cenowy -zał nr 1,
- wzór umowy – załącznik nr 2.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 14.01.2016r , w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Treść ogłoszenia, wzór umowy, formularz (ZIP)


Przegląd techniczny aparatów EKG

4 stycznia 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego dwóch aparatów EKG model MAC 800.
Aparaty znajdują się w przychodni i w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 11.01.2016r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-890-15 Ogłoszenie

16 grudnia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 22 grudnia 2015r do godziny 12:00.


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Przegląd techniczny urządzeń

9 grudnia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego nw urządzeń:
- agregat prądotwórczy XD150P2 – 1 szt.,
- zasilacz UPS AEG40kVA – 1 szt.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 16.12.2015r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

30 listopada 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529).

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa do dnia 07 grudnia 2015r. do godz. 8.45, pokój nr 1 ( sekretariat )

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załącznik do ogłoszenia (XLSX)


SPZOZ-U-845-15 Ogłoszenie

26 listopada 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań cytologicznych wraz z opisem.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 9 grudnia 2015r do godziny 8:30.


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-838-15 Ogłoszenie

23 listopada 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

- wykonywanie badań densytometrycznych

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Czas trwania umowy 36 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Przyjmującego Zamówienie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 2 grudnia 2015r do godziny 8:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2015r o godz. 8:45 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy. Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-153 i art 153 ust 1-2 ustawy o NFZ do Dyrektora SPZOZ Warszawa – Ursynów. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-825-15 Ogłoszenie

17 listopada 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego nw urządzeń medycznych:

- diatermia Erbe VIO 200S – 3 szt., + przystawki argonowe – 2 szt.,
- zestaw do znieczuleń regionalnych Touriquet,
- mikroskop operacyjny Carl Zeiss model OPMI Visy 140 – 1 szt.,
- autoklaw parowy STATIM typ 5000S – 1 szt.,
- ogrzewacz pacjenta Equator – 1 szt.,

Urządzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 26.11.2015r., do godziny 10.00, w następujący sposób:

1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie

9 listopada 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13 na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r, o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013r, poz. 217) ogłasza konkurs na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych, wykonywanie badań USG oraz wykonywanie oceny i opisu badań elektrokardiograficznych metodą Holtera.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 18 listopada 2015r do godziny 8:45.
Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie

2 listopada 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego nw urządzeń medycznych:

- kolonoskop model EC530 FI – 1 szt.,
- zestaw wideoendoskopowy Fujinon 440 z procesorem obrazu model VP – 4400-HD oraz źródłem światła model XL – 4400-HD – 1 szt.

Urządzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 06.11.2015r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl
Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie

29 października 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego nw urządzeń medycznych:

- mikroskop operacyjny Carl Zeiss model OPMI Visy 140 – 1 szt.,
- moduł gazów Philips – 3 szt.,
- autoklaw parowy STATIM typ 5000S – 1 szt.,
- stół operacyjny model Alvo Sonata 4-03 – 2 szt., z 4 blatami roboczymi model 4-03/5SEG oraz z 4 wózkami typ 4-09-007,
- stół operacyjny model Etiuda 4-02 – 1 szt.

Urządzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 05.11.2015r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl
Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie o konkursie

13 października 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13 na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r, o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013r, poz. 217) ogłasza konkurs na:

na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w specjalizacji chirurgia ogólna ( realizacja zabiegów z zakresu proktologii) oraz w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych w specjalizacji ortopedia i traumatologia narządu ruchu.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Czas trwania umowy 36 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie o konkursie

1 października 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13 na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r, o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013r, poz. 217) ogłasza konkurs na:

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych w dziedzinie psychiatrii dla dorosłych w poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych zachowań
Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Czas trwania umowy 36 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie o konkursie

23 września 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13 na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r, o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013r, poz. 217) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w zakresie interny.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-29-94 wew. 45.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 1 października 2015r do godziny 8:30.


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie o kunkursie

21 września 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13 na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r, o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013r, poz. 217) ogłasza konkurs ofert zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja programu zdrowotnego "Ocena czynników ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18. a 19. rokiem życia" zwanego dalej „Programem” w szkołach na terenie Dzielnicy Warszawa Ursynów :
Liceum Ogólnokształcącym Nr CIX ul. Warchałowskiego 4
Liceum Ogólnokształcącym Nr LXX ul. Dembowskiego 1
Liceum Ogólnokształcącym Nr LXIII ul. Hirszfelda 11
2. Oferta może dotyczyć realizacji programu we wszystkich lub wybranych szkołach.
3. Przewiduje się zawarcie umowy na okres od dnia podpisania umowy do dnia 20 listopada 2015 r.
4. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, pobrać obowiązujący formularz oferty oraz projekt umowy w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, pok. Nr 16, tel. 22 641 -29- 94 wew. 27.
5. Oferty należy składać do 28.09.15r do godz. 10.00 w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, Sekretariat Dyrektora, pok. Nr 1.
6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które spełniają kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej.
7. Oferty składa się w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, w  miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem - nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy konkursu.
8. Otwarcie ofert nastąpi o godz 10.15 w dniu 28.09.15r w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, sala Konferencyjna nr 4,
9. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa dnia 28.09.15r w siedzibie Zakładu.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11.Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
12.Oferentowi przysługuje prawo do złożenia umotywowanego protestu dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu postępowania i jego wyniku na piśmie.


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-643-15 - porady lekarskie ambulatoryjne w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

9 września 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert:

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-641-15 - przegląd techniczny myjni Olympus model mini ETD2 PAA

8 września 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert:

na wykonanie przeglądu technicznego myjni Olympus model mini ETD2 PAA

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-640-15 - Ogłoszenie o konkursie.

8 września 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert:

na udzielanie świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w zakresie pediatrii

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-29-94 wew. 45.
Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ-U-573-15 - Ogłoszenie o konkursie.

13 siepnia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert:
na najem lokalu użytkowego usytuowanego w przychodni przy ul. Romera 4, o pow. 110,71m2 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną.

Dla zainteresowanych Oferentów informator konkursowy oraz komplet dokumentów jest do odbioru w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 pokój nr 20, codziennie w godz. 8oo – 14oo oraz dostępny jest na stronie internetowej Zakładu www.zozursynow.pl.
Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Informator konkursowy (PDF)
- Załącznik nr 1 (PDF)
- Załącznik nr 2 (PDF)
- Załacznik nr 3 (PDF)

Aktualizacja: Wtorek, 1 września 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
Do pobrania:

- Treść zawiadomienia (PDF)


Ogłoszenie o konkursie.

11 siepnia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert:
na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych w dziedzinie otolaryngologii

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 22 643-74-44.
Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Modernizacja posiadanych węzłów cieplnych.

3 siepnia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że poszukuje Wykonawcy do realizacji zadania modernizacji posiadanych węzłów cieplnych w przychodniach przy ul. Na Uboczu 5, Romea 4 i Zamiany 13 w Warszawie.

Ofertę należy sporządzić po przeprowadzeniu oględzin węzłów oraz na podstawie obmiarów, które dostępne są w siedzibie Zakładu, tj. Warszawa ul. Zamiany 13 pokój 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

W celu dokonania oględzin węzłów należy kontaktować się z - p. Paweł Kurek tel. (22) 641- 67-59 wew 29.

Ofertę należy przesłać na adres pawel.kurek@zozursynow.pl. bądź złożyć osobiście w siedzibie Zakładu do dnia 17.08.2015r. do godz. 8.30.

Wymagany okres udzielonej gwarancji – 24 miesiące.
Termin wykonania zamówienia – do 30.09.2015r.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawcy który złoży ofertę najkorzystniejszą, tj. zaoferują najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.


Ogłoszenie o konkursie.

31 lipca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert:
na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich w dziedzinie laryngologii.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 1 - Sekretariat Dyrektora, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14.


Ogłoszenie o konkursie.

29 lipca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert:
na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych w dziedzinie psychiatrii dla dorosłych w poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych zachowań.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.
Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie - dostawa głowicy (1 szt.) do fakoemulsyfikacji.

29 lipca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na dostawę głowicy (1 szt.) do fakoemulsyfikacji BL3170 dla potrzeb Ursynowskiego Centrum Zabiegowego przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 31.07.2015r., do godziny 10.00, w następujący sposób: 1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie - przegląd techniczny osuszaczy.

28 lipca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego osuszaczy DME 012S szt. 2.
Urządzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 31.07.2015r., do godziny 10.00, w następujący sposób: 1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie o konkursie.

16 lipca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs ofert:
1. na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie:
- chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu
2. na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych w dziedzinie:
- chirurgii onkologicznej

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 24, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.
Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie - projekt, wydruk oraz transport do siedziby SPZOZ Warszawa - Ursynów kwartalnika "Zdrowie Ursynowa".

14 lipca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów informuje, że poszukuje Wykonawcy do realizacji projektu graficznego i wydruku kwartalnika "Zdrowie Ursynowa" oraz transportu do siedziby SPZOZ Warszawa - Ursynów.

Specyfikacja:

- oferta na 8 wydań (raz na kwartał)
- Format A4, druk 4+4, środki kreda 130 g. mat, okładka kreda 200 g
- 12 stron środków plus 4 okładki, folia błysk na okładce 1+0
- oprawa szyta, perforacja okładki. 5000 egz., bogata baza zdjęć.
- Transport do siedziby zleceniodawcy w paczkach po 100 sztuk.
- Siedziba grafika składającego kwartalnik w Warszawie lub gminach sąsiadujących z dzielnicą Ursynów.

Proszę o wyszczególnienie w ofercie ceny brutto za 1 wydanie (projekt + wydruk)

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Anną Dymińską w godz. 9 – 14, tel. 725 905 005.
Oferty należy składać w terminie do dnia 17.07.2015r., do godziny 10.00, w następujący sposób:

1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. poczta elektroniczna : anna.dyminska@zozursynow.pl Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ.U.492/15 - Ogłoszenie - przegląd techniczny echokardiografu

9 lipca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego echokardiografu SSA-660A/Xario.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.07.2015r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : w.doktorska@zozursynow.pl Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ.U.485/15 - Ogłoszenie - przegląd techniczny wideokolonoskopu model EC-530FI

8 lipca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego wideokolonoskopu model EC-530FI.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do dnia 14.07.2015r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : w.doktorska@zozursynow.pl Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ.U.482/15 - Ogłoszenie - dostawa i instalacja oprogramowania do przechowywania i archiwizacji obrazów

6 lipca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na dostawę i instalację oprogramowania do przechowywania i archiwizacji obrazów badań endoskopowych do videostroboskopu model Xion/Endo Strob DH zainstalowanego w poradni otolaryngologicznej w przychodni przy ul. Romera 4 w Warszawie.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do dnia 14.07.2015r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : w.doktorska@zozursynow.pl Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ.U.468/15 - Ogłoszenie - naprawa pompy artroskopowej

1 lipca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na:
1) wymianę lampy ksenonowej system 4400 LIDHT SOURCE - do procesora endoskopowego Fujinon – 1 szt.,
2) wykonanie przeglądu technicznego 3 szt., sprężarek C7 Boge.

Urządzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do dnia 07.07.2015r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : w.doktorska@zozursynow.pl Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ.U.444/15 - Ogłoszenie - naprawa pompy artroskopowej

22 czerwca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na naprawę pompy artroskopowej typ 2203 Fluid Control

Urządzenie znajduje się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wykonawca wymaga aby naprawa wykonana była przez autoryzowany serwis sprzętu.

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.06.2015r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : w.doktorska@zozursynow.pl Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


SPZOZ.U.429/15 - Ogłoszenie - konkurs ofert

12 czerwca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, ogłasza konkurs ofert w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej na Blokach Operacyjnych i Sali Wybudzeń w dni powszednie i świąteczne w Ursynowskim Centrum Zabiegowym

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Czas trwania umowy 3 lata.

Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o NFZ.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 22 czerwca 2015r do godziny 8:10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2015r o godz. 8:15 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursy. Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-153 i art 153 ust 1-2 ustawy o NFZ do Dyrektora SPZOZ Warszawa – Ursynów. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie - serwis pomp próżni

1 czerwca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na serwis 3 szt., pomp próżni RA 63F wraz z wymianą oleju VM100 i filtrów oleju (po 100 godzinach pracy) w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do dnia 10.06.2015r, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie - przegląd techniczny aparatów medycznych

29 maja 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego aparatów medycznych wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym na okres 24 miesięcy

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do dnia 10.06.2015r, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załączniki (ZIP)


Ogłoszenie o konkursie

13 maja 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13 na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. Poz. 217) ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie: chirurgii ogólnej

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)


Ogłoszenie - dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do analizatora hematologicznego "SYSMEX K-4500"

9 kwietnia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników i materiałów kontrolnych do analizatora hematologicznego "SYSMEX K-4500" i wykonanie dwóch nieodpłatnych autoryzowanych przeglądów technicznych wyżej wymienionego aparatu.

Aparat znajduje się w Centralnym Laboratorium Analitycznym w Warszawie przy ul. Romera 4.

Opis przedmiotu zamówienia oraz minimalny zakres wymagań stawianych przez Zamawiającego ujęty został w załączniku nr 2 ,oraz we wzorze umowy załącznik nr3.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące.

Sukcesywna dostawa w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Wybór oferty: najkorzystniejsza oferta cenowa za realizację całości zamówienia.

Do oferty należy załączyć:
- formularz asortymentowo cenowy -zał nr 1

Zaineresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.04.2015r , w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna : malgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Aktualizacja: Wtorek, 14 kwietnia 2015 Wpłynęły zapytania.

Treść zapytania i odpowiedzi: SPZOZ/U/272/14.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia (PDF)
- Załączniki (ZIP)
- zapytania i odpowiedzi


Ogłoszenie - obsługa serwisowa urządzeń medycznych

27 marca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego nw aparatów medycznych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do dnia 07.04.2015 do godz. 11.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczną: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia


Ogłoszenie - obsługa serwisowa urządzeń medycznych

27 marca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na obsługę serwisową urządzeń medycznych zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo - cenowym – załącznik nr 1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do dnia 10.04.2015 do godz. 11.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczną: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia
- Formularz asortymentowo-cenowy
- Wzór umowy


Ogłoszenie - dostawy posiłków

17 marca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na realizacji dostaw posiłków dla pacjentów zakwalifikowanych do pobytu w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.04.2015 do godz. 11.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13,pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczną: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia


Konkurs ofert na na świadczenie usług zdrowotnych

11 marca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, ogłasza konkurs ofert na na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych w dziedzinie preluksacji, położnictwa i ginekologii, okulistyki
Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 19, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 19 marca 2015r do godziny 8:30.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia

Ogłoszenie - usługi pralnicze

10 marca 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na kompleksowe usługi pralnicze.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Jacek Kozerski, tel: 022 643-74-44, w godzinach 10.00 – 14.00.
Oferty na usługi pralnicze z dołączonym formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik 1 do projektu umowy) należy składać w terminie do dnia 18.03.2015r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13,pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczną: j.kozerski@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia
- Wzó umowy

Ogłoszenie - realizacja dostawy optyki histeroskopowej oraz światłowodu

24 lutego 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na realizację dostawy:
- optyki histeroskopowej 2,7mm, 30°
- światłowód średnica 3,5 mm
Oferty należy składać w terminie do 27.02.2015r., do godziny 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13,pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczną: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie - SPZOZ-U-118-15

11 lutego 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, ogłasza konkurs ofert na:

- na udzielanie świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej ( pediatra, internista)

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-29-94 wew. 45.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia


Ogłoszenie - przeglądy techniczne aparatów medycznych

10 lutego 2015

Aktualizacja: Czwartek, 12 lutego 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, anuluje składanie ofert na wykonanie przeglądu technicznego nw aparatu detektor promieniowania Gamma Finder nr 040335

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych aparatów medycznych:

- myjka ultradźwiekowa model Sonic 6D nr 104314,
- myjka ultradźwiekowa model Sonic 5 nr 104339,
- detektor promieniowania Gamma Finder nr 040335,
- monitor zwiotczenia mięsni Life – Tech Ezstim II nr ES400.


Aparaty znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.

Oferty należy składać w terminie do 25.02.2015r., w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia
- Sprostowanie


Ogłoszenie o konkursie

5 lutego 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, ogłasza konkurs na:

1. na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie:
- chirurgii ogólnej
2. na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych w dziedzinie:
- preluksacji

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 19, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia


Ogłoszenie - obsługa serwisowa aparatury okulistycznej

5 lutego 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na obsługę serwisową aparatury okulistycznej wyszczególnionej w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3.
Aparaty znajdują się w:
Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie – załącznik nr 1.
Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Romera 4 w Warszawie – załącznik nr 2.
Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie – załącznik nr 3.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do 23.02.2015r. w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13,pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczną: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia
- Wzór umowy
- Wykaz aparatury


SPZOZ-U-74-15 - obsługa serwisowa sterylizatora parowego poziomego model AS446

28 stycznia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na:

obsługę serwisową sterylizatora parowego poziomego model AS446.

Aparat znajduje się w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Romera 4 w Warszawie.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia
- Wzór umowy


Ogłoszenie - wykonywanie badań EEG dla dzieci

23 stycznia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ogłasza konkurs na:

-na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EEG dla dzieci wraz z opisem

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 5 lutego 2015r do godziny 8:30.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia


Ogłoszenie - obsługa serwisowa zestawu RTG

22 stycznia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na obsługę serwisową zestawu RTG do zdjęć kostnych i płucnych firmy SHIMADZU.
Aparat znajduje się w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 14.
Oferty należy składać w terminie do 16.02.2015r. w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13,pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczną: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia
- Wzór umowy


Ogłoszenie o konkursie - NPL pediatra

20 stycznia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, ogłasza konkurs ofertna:

- udzielanie świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej ( pediatra)

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 641-29-94 wew. 45.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Anną Sobczyk tel: 725-705-905 w godz. 7 – 14.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 28 stycznia 2015r do godziny 8:30.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia


Ogłoszenie - realizacja dostawy dostawy klipsów jednorazowych

20 stycznia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na realizację dostawy klipsów jednorazowych, kąt rozwarcia 90 stopni, długość ramiona klipsa 9mm model HX-610-090L lub kompatybilnych z klipsownicą Olympus EZ Clip. Minimalna ilość zamówienia 40 szt.
Urządzenie znajduje się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Anną Sobczyk tel: 725-705-905 w godz. 7 – 14.
Oferty należy składać w terminie do 23.01.2015r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13,pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczną: anna.sobczyk@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia


Ogłoszenie - realizacja dostawy lampy ksenonowej do procesora endoskopowego Fujinon (LMP002)

19 stycznia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na realizację dostawy lampy ksenonowej do procesora endoskopowego Fujinon (LMP002).
Urządzenie znajduje się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Anną Sobczyk tel: 725-705-905 w godz. 7 – 14.
Oferty należy składać w terminie do 21.01.2015r., do godz. 9:00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13,pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczną: anna.sobczyk@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia


Ogłoszenie - wykonanie przeglądu technicznego parowników do sevofluranu

16 stycznia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego 4 szt., parowników do sevofluranu model Vapor 2000 firmy Baxter (część składowa aparatu do znieczulenia Dräger).
Urządzenie znajduje się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 15.
Oferty należy składać w terminie do dnia 27.01.2015r., do godziny 10.00 w następujacy sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13,pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczną: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia


Ogłoszenie - dostawa odczynników do barwienia preparatów hematologicznych

15 stycznia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów, zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników do barwienia preparatów hematologicznych i na odczynniki do pracowni Analityki ogólnej dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14-00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 21.01.2015r., do godziny 10.00 w następujacy sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13,pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczną: małgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia
- Wzór umowy
- Formularz asortymentowo-cenowy


Ogłoszenie - lekarz Rehabilitacji Dziecięcej i Psychiatra Dziecięcy

15 stycznia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zatrudni lekarza Rehabilitacji Dziecięcej oraz Psychiatrę Dziecięcego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem w godzinach 8:00 - 15:30:
ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@zozursynow.pl
Sekretariat:
tel. 22 643 74 44
tel/fax 22 641 52 14


Ogłoszenie - wykonanie przeglądu technicznego aparatu RTG

14 stycznia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego aparatu RTG BV Endura (ramię C). Urządzenie znajduje się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 15.
Oferty należy składać w terminie do dnia 30.01.2015r., do godziny 10.00 w następujacy sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13,pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczną: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia


Ogłoszenie - dostawa mikrokuwet

8 stycznia 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów, zaprasza do składania ofert na dostawę mikrokuwet do oznaczania glukozy z palca przy użyciu glukometrów HemoCue oraz na roztwory wodne glukotrol Normal (kontrola) dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Kacprzak tel: 511-433-254, w godzinach 10.00-14-00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 14.01.2015r., do godziny 10.00 w następujacy sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13,pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczną: małgorzata.kacprzak@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia
- Wzór umowy
- Formularz asortymentów


Ogłoszenie - obsługa serwisowa urządzeń

18 grudnia 2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na obsługę serwisową niżej wymienionych urządzeń:

- aparat do znieczulenia Dräger model Fabius Tiro – 4 szt.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254 w godz. 9 – 15.
Oferty należy składać w terminie do 30.12.2014r., do godz. 10.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia
- Wzór umowy


Ogłoszenie - na świadczenie usług zdrowotnych

17 grudnia 2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

- na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań cytologicznych wraz z opisem

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Czas trwania umowy 12 miesięcy. Realizacja świadczeń w siedzibie Przyjmującego Zamówienie.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia

Aktualizacja: Czwartek, 8 stycznia 2015

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Treść zawiadomienia: SPZOZ/U/766/14.


Ogłoszenie - na świadczenie usług zdrowotnych

8 grudnia 2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

- świadczenie usług zdrowotnych w zakresie asysty do zabiegów operacyjnych i lekarskich dyżurów stacjonarnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia


Konkurs ofert - świadczenia usług zdrowotnych

27 listopada 2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

1. na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie:
- ortopedii i traumatologi narządu ruchu
2. na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych w dziedzinie:
- ortopedii i traumatologii narządu ruchu
3. na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie kardiologii z umiejętnością wykonywania i opisu
- echokardiografii (ECHO SERCA)
- echokardiografii obciążeniowej – wysiłkowej (STRES ECHO)
- elektrokardiografii metodą Holtera (Holter EKG)

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00, numer tel. 22 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia


Badania EMG wraz z opisem

21 listopada 2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert na:

- świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EMG wraz z opisem

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00, numer tel. 22 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Przyjmującego Zamówienie.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia


SPZOZ-U-695-14 obsługa serwisowa mammografu

17 listopada 2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na obsługę serwisową mammografu Diamond marki GE nr systemu PL1682MM01 w Dziale Diagnostyki Obrazowej w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesięce.

Kryterium wyboru oferty będzie kryterium: najkorzystniejsza cena za realizację całości zamówienia.
Zakres obsługi serwisowej został ujęty w projekcie umowy. Projekt umowy – załącznik nr 1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wandą Doktorską tel: 511-433-254, w godzinach 10.00 – 14.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.11.2014r., do godziny 10.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
2. fax na numer 22 641-52-14
3. poczta elektroniczna: w.doktorska@zozursynow.pl

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia
- Załącznik nr 1


SPZOZ-U-686-14 dostawa klisz rentgenowskich i odczynników chemicznych

14 listopada 2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do składania ofert na dostawę klisz rentgenowskich i odczynników chemicznych dla Działu Diagnostyki Obrazowej w przychodni przy ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia
- załączniki


Aktualizacja: Czwartek, 20 listopada 2014

SPZOZ Warszawa-Ursynów zawiadamia o uzupełnieniu ogłoszenia.

Treść uzupełnienia: SPZOZ/U/686/14 - uzupełnienie.


Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych

7 listopada 2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert:

  1. - na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie asysty do zabiegów operacyjnych i lekarskich dyżurów stacjonarnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym
  2. - na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie kardiologii - wykonywanie badań wysiłkowych serca na bieżni ruchomej wraz z opisem

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 20 listopada 2014r do godziny 8:30.

Do pobrania: Treść ogłoszenia

Grota solna na wynajem

3 listopada 2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 13, poszukuje najemcy na powierzchnię użytkową usytuowaną w przychodni Zakładu przy ul. Romera 4, o łącznej pow. 39,0m2 z przeznaczeniem na grotę / jaskinię solną. Grota funkcjonuje od 2006r., składa się z dwóch pomieszczeń – recepcji i jaskini o łącznej powierzchni 39m2. Przedmiotem najmu jest powierzchnia użytkowa oraz wyposażenie stałe umożliwiające rozpoczęcie działalności od zaraz.

Okres najmu - 3 lata od dnia podpisania umowy.

Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest p. Paweł Kurek, tel 781-601-600 bądź 22 641-67-59 wew 29.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia
- Wykaz - informacje o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych

30 października 2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert:

  1. - na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie: gastroenterologii, chirurgii ogólnej
  2. - na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych w dziedzinie: psychiatrii dziecięcej,, urologii
  3. - na udzielanie świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (internista, pediatra)

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 12 listopada 2014r do godziny 8:30.

Do pobrania: Treść ogłoszenia

Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych

13 października 2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza konkurs ofert:

  1. na świadczenie usług zdrowotnych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym w zakresie: urologii
  2. na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie porad lekarskich ambulatoryjnych w dziedzinie: neurologii dorosłych, urologii
Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 20, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00, numer tel. 022 641-52-14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Sobczyk tel. 022 643-74-44.

Czas trwania umowy 3 lata. Realizacja świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty