Logo UCZ
Ikona POZ SPZOZ Ikona Portal Pacjenta Portal PacjentaZaloguj się Ikona laboratorium Labolatorium Tłumacz Migowy Tłumacz Migowy
contrast icon font size icon
Kontakt UCZ logo

Kontakt

Ursynowskie Centrum Zabiegowe
ul. Kajakowa 12, 02-838 Warszawa

Zobacz lokalizację na mapie
e-mail: szpital@zozursynow.pl

Kierownik UCZ: dr n. med. Marek Kruk

Kierownik ds. pielęgniarstwa i obsługi pacjenta:
Maria Wilczyńska

Kierownik administracji: Aleksandra Gece

Sekretariat tel.: 22 33 44 644

 

Endoskopia (gastroskopia i kolonoskopia)                              tel. 22 33 44 644
ze skierowaniami do szpitala jak i ze skierowaniami do Pracowni Endoskopii


Okulistyka (zapisy):                                                                                             tel. 22 33 44 644


Chirurgia:                                                                                                               tel. 22 33 44 644


Konsultacje anestezjologiczne:                                                                         tel. 22 33 44 644


Punkt Pielęgniarski:                                                                                            tel. 22 33 44 644


W celu zapisania się do właściwej komórki organizacyjnej, prosimy o połączenie się z właściwym numerem telefonu oraz przygotowanie skierowania z numerem
PESEL i kodem dostępu.


Chirurgia jednego dnia

Chirurgia jednego dnia jest sposobem leczenia zabiegowego, którego celem jest wykonanie u pacjenta określonego zabiegu chirurgicznego w minimalnym czasie – od kilku do 24 godzin. Główne korzyści wykonywania zabiegów chirurgicznych w ramach chirurgii jednego dnia polegają na skróceniu czasu oczekiwania na zabieg, zmniejszeniu ryzyka zakażeń i stresu oraz skróceniu pobytu w szpitalu i nieobecności w pracy. SPZOZ Warszawa-Ursynów uzyskał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia chirurgii jednego dnia w listopadzie 2010 roku. Placówka mieści się w dogodnej lokalizacji przy ul. Kajakowej 12 (róg Puławskiej), na warszawskim Ursynowie.

Wykonujemy zabiegi takie jak:

  • leczenie zaćmy z wszczepieniem soczewek
  • żylaków kończyn dolnych
  • kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym i gastroskopia
  • przykurcze Dupuytrena
  • zespół cieśni nadgarstka
  • usuwanie zmian skórnych
  • zabiegi diagnostyczne

Operacje i zabiegi finansowane są przez NFZ. W naszym szpitalu operują wysokiej klasy specjaliści, a operują w warunkach odpowiadających najwyższym standardom europejskim. Pacjenci ze skierowaniem i aktualnymi wynikami badań mogą zgłaszać się do Punktu Konsultacyjnego UCZ przy ul. Kajakowej 12.