Wszelką korespondencję należy kierować do Sekretariatu SPZOZ Warszawa-Ursynów, znajdującego się przy ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa.

Przychodnie opieki podstawowej i specjalistycznej

Przychodnia Na Uboczu

Przychodnia Romera

Przychodnia Kłobucka

Przychodnia Kajakowa

Przychodnia Zamiany

Przychodnia Samsonowska

Ursynowskie Centrum Zabiegowe

 • ul. Kajakowa 12, 02-838 Warszawa
 • e-mail:
 • Punkt Konsultacyjny (zapisy):
  tel. 22 643 52 36
 • Okulistyka (zapisy):
  tel. 22 855 47 37(39)
 • Punkt Pielęgniarski:
  tel. 22 643 52 36

Administracja SPZOZ Warszawa-Ursynów

 • Dyrektor Zakładu:
  Magdalena Banach
 • ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa
 • e-mail:
 • Sekretariat:
  tel. 22 643 74 44
 • tel/fax 22 641 52 14