Podstawowa Opieka Zdrowotna

 • Rejestracja dla dorosłych
  tel. 22 855 47 37, 22 855 47 39
 • Rejestracja dla dzieci
  tel. 22 855 47 37, 22 855 47 39

Pracownie diagnostyczne

 • USG - ginekologiczno-położnicze
  tel. 22 855 47 37
 • EKG
  tel. 22 855 47 37
 • RTG
  tel. 22 855 47 37

Poradnie specjalistyczne

 • Położnictwo i ginekologia
  tel. 22 855 47 37, 22 855 47 39
 • Okulistyka
  tel. 22 855 47 37, 22 855 47 39
 • Urologia
  tel. 22 855 47 37, 22 855 47 39
 • Chirurgia Ogólna
  tel. 22 855 47 37, 22 855 47 39

Przychodnia przy ul. Kajakowej 12 już otwarta!

Jesienią 2019 roku otworzyliśmy „starą, nową” przychodnię przy ul. Kajakowej 12, która architektonicznie, funkcjonalnie i organizacyjnie tworzy jedną całość z Ursynowskim Centrum Zabiegowym - Szpitalem. Inwestycja obejmowała kompletną modernizację obecnego budynku przychodni oraz nadbudowę budynku o dwa dodatkowe piętra, które zostały połączone w całość z parterem dobudowaną zewnętrzną klatką schodową. Dla ułatwienia poruszania się po budynku zainstalowano windę. Zwiększono komfort pacjentów przebywających w budynku, jak również personelu medycznego poprzez wyposażenie budynku w wentylację mechaniczną oraz klimatyzację. Prócz dotychczas świadczonych usług dodatkowo w przychodni utworzono pracownię rentgenowską oraz rozszerzono świadczenia specjalistyczne, w tym m.in. z zakresu okulistyki. Nowoczesny budynek oddany do użytku jest miejscem, w którym z pomocy medycznej będą korzystali zarówno Pacjenci z usług szpitalnych jak i z podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistki ambulatoryjnej.

Usługi medycznymi, jakie Państwu świadczone będą to:

 • - pediatria
 • - podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych
 • - punkt pobrań
 • - nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NPL)
 • - pracownia USG
 • - poradnia ginekologiczna
 • - poradnia urologiczna
 • - poradnia okulistyczna
 • - poradnia chirurgii ogólnej
 • - pracownia RTG.

Przebudowa i nadbudowa przychodni trwała niespełna 13 miesięcy. Koszt prac budowlanych wyniósł 13.730.999,99 zł, z czego 7.000.000,00zł Zakład uzyskał z Urzędu Miasta w ramach dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego z zakresie ochrony zdrowia. Pozostała kwota w wysokości 6.730.999,99zł. została pokryta ze środków własnych SPZOZ Warszawa - Ursynów. Prócz prac budowlanych Zakład pokrył w własnych środków zakup pełnego wyposażenia, w tym m.in. wyposażenia drobnego medycznego (144 762,06 zł.), sprzętu medycznego (m in. aparat RTG 1 209 996,00 zł), sprzęt IT (drukarki, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne - 180.297,09zł).

Jest to druga lokalizacja wykonywania badań diagnostycznych RTG w SPZOZ Warszawa - Ursynów. Zasady przyjmowania Pacjentów są takie same jak przy wykonywaniu badań w przychodni przy ul. Na Uboczu 5.