Logo UCZ
Ikona POZ SPZOZ Ikona Portal Pacjenta Portal PacjentaZaloguj się Ikona laboratorium Labolatorium Tłumacz Migowy Tłumacz Migowy
contrast icon font size icon
Zabiegi - Gastroskopia Logo

Gastroskopia

Gastroskopia obejmuje diagnostykę górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek i część dwunastnicy) i polega na wprowadzeniu do niego przewodu, zwanego endoskopem, w celu rejestracji obrazu badanego odcinka. Jest to jedno z najlepszych badań diagnostycznych, podczas którego możliwe jest zlokalizowanych ewentualnych zmian.

Istnieją inne badania alternatywne do gastroskopii takie jak badanie radiologiczne z kontrastem, endoskopia kapsułkowa, tomografia komputerowa. Badania te nie pozwalają jednak na dokładną ocenę badanych narządów, na pobranie materiału do badania histopatologicznego, nie mogą zatem w sposób pełnowartościowy zastąpić gastroskopii.

Na czym polega gastroskopia:

Przed rozpoczęciem badania gardło zostanie znieczulone lekiem w postaci aerozolu. Pozwoli to ograniczyć dyskomfort związany z wprowadzaniem endoskopu. Badanie będzie przeprowadzone w pozycji leżącej na lewym boku. Na początku poprosimy o przygięcie głowy oraz delikatne zaciśnięcie zębów na ustniku, przez który wprowadzany będzie endoskop. Sam endoskop (gastroskop) jest cienkim, giętkim i gładkim instrumentem o średnicy ok.1,0 cm. Aktywne przełykanie aparatu nie jest konieczne.

Przebieg badania:

Dzięki silnej żarówce, specjalnemu układowi optycznemu oraz miniaturowej kamerze zainstalowanej w endoskopie możliwe jest dokładne uwidocznienie wewnętrznej powierzchni górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, części dwunastnicy). Z uwagi na to, że w trakcie badania do górnego odcinka przewodu pokarmowego wprowadza się powietrze, pojawić się może uczucie wzdęcia i odbijanie. Są to zjawiska normalne w trakcie badania i ustępują po jego zakończeniu. Po badaniu czasem odczuwany jest przemijający ból gardła o niewielkim nasileniu.

W trakcie gastroskopii może pojawić się potrzeba pobrania wycinków z przewodu pokarmowego w celu oceny mikroskopowej w przypadku stwierdzenia wrzodu żołądka, polipa lub innych nieprawidłowości, co ma zasadnicze znaczenie dla wyboru późniejszych metod leczenia. Zazwyczaj pobiera się także 2 wycinki w celu wykonania testu pod kątem zakażenia częstym patogenem przewodu pokarmowego – bakterią Helicobacter pylori. Pobieranie takich wycinków jest niebolesne. Czas badania jest indywidualnie zmienny i przeciętnie wynosi około 5-10 minut.

Przygotowanie do badania:

 • w dniu badania przynajmniej przez 6 godzin przed badaniem NIE JEŚĆ i 6 godzin przed badaniem NIE PIĆ,
 • pacjenci chorujący na choroby przewlekłe wymagające stałego regularnego przyjmowania leków (np. choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, astma, POCHP, padaczka oraz inne choroby neurologiczne i psychiatryczne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku i popić niewielką ilością (1/2 szklanki) wody – nie później niż 6 godziny przed badaniem,
 • pacjenci chorujący na cukrzycę stosujący doustne leki przeciwcukrzycowe – należy pominąć dawkę wieczorną w dniu poprzedzającym oraz dawkę poranną w dniu badania. Pacjenci chorujący na cukrzycę leczoną insuliną powinni skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania,
 • leki przeciwkrzepliwe – odstawić 5 dni przed planowanym badaniem – koniecznie uzgodnić to z lekarzem kierującym na badanie, zapytać o leczenie zastępcze!
 • nowe leki przeciwkrzepliwe – odstawić 24 godziny przed planowanym badaniem – koniecznie uzgodnić to z lekarzem kierującym na badanie, nie potrzeba leczenia zastępczego. Uwaga – w przypadku niewydolności nerek może istnieć konieczność odstawienia leku wcześniej (w zależności od wartości klirensu kreatyniny GFR),
 • preparaty aspiryny nie wymagają odstawiania. Pozostałe leki przeciwpłytkowe – wskazane jest odstawienie 5 dni przed planowanym badaniem, jeśli nie ma przeciwwskazań – koniecznie trzeba to uzgodnić to z lekarzem kierującym na badanie!
 • wszelkie stosowane suplementy diety należy odstawić 5 dni przed badaniem.

Możliwe powikłania:

Każda procedura medyczna, w tym gastroskopia, wiąże się z ryzykiem zdarzeń niepożądanych. Najpoważniejszymi z nich są:

 • perforacja ściany przewodu pokarmowego, która wymaga leczenia operacyjnego,
 • krwawienie, które w większości przypadków ustępuje samoistnie lub jest opanowywane metodą endoskopową, a tylko niekiedy wymaga interwencji chirurgicznej,
 • zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego (zaburzenia rytmu serca, ból w okolicy serca).

Zalecenia po badaniu:

 • Należy pozostać na terenie pracowni około 30 minut po badaniu.
 • Jeśli badanie odbyło się w znieczuleniu ogólnym pacjent pozostanie pod obserwacją w czasie ustalonym przez lekarza anestezjologa; istnieje także konieczność zapewnienia opieki osoby dorosłej na okres powrotu do domu. Wystąpienie jakichkolwiek niejasnych objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi.
 • Co najmniej 30 min po badaniu nie należy jeść i pić, a przez 2 godziny unikać gorących posiłków i płynów.
 • Jeśli badanie było wykonywane w znieczuleniu ogólnym, konieczność powstrzymania się od jedzenia i picia może obowiązywać dłużej, zgodnie z zaleceniami lekarza anestezjologa.

Materiały dla Pacjenta:

Prosimy o przyjście 15 min przed badaniem i zabranie ze sobą dokumentu tożsamości oraz wyników wykonywanych wcześniej endoskopii wraz z histopatologią pobranych wycinków.

W przypadku rezygnacji z badania prosimy o kontakt telefoniczny, najlepiej nie później niż 3 dni przed zaplanowanym terminem.

Zapraszamy do kontaktu:
Ursynowskie Centrum Zabiegowe
ul. Kajakowa 12
02-838 Warszawa
tel. 22 33 44 644