SPZOZ ikona
Portal Pacjenta ikona Portal PacjentaZaloguj się Laboratorium ikona Laboratorium UCZ Szpital ikona UCZ Szpital Tłumacz Migowy Tłumacz Migowyonline
contrast icon font size icon
Dobry Rodzic logo

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program „Dobry Rodzic-Dobry Start” realizowany jest w Warszawie od 2007 r. Ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem oraz wsparcie rodziców z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat, w tym szczególnie z rodzin przeżywających trudności wychowawcze oraz tych, w których wystąpił problem krzywdzenia. W ramach programu w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy budowany jest, koordynowany przez Fundację Dzieci Niczyje, Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci.

Na przestrzeni 5 lat w realizację programu włączały się kolejne dzielnice budując współpracę pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkami pomocy społecznej, żłobkami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami rodzenia i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci i ich rodziców/opiekunów.
Dzięki realizacji programu rodzice małych dzieci, mieszkający w Warszawie, mogą skorzystać z oferty edukacyjnej: ulotek, broszur i innych publikacji promujących pozytywne rodzicielstwo oraz artykułów dotyczących opieki  i wychowania małych dzieci zamieszczanych na stronie internetowej organizacji, a także z szerokiej oferty wsparcia, w tym m.in. konsultacji psychologicznych, warsztatów umiejętności wychowawczych czy tematycznych spotkań edukacyjnych udzielanych przez specjalistów Fundacji i lokalnych placówek wsparcia. Szczegółowych informacji należy szukać na stronie internetowej Fundacji: www.fdn.pl

Broszury edukacyjne:

Ostrożnie dziecko! Jak chronić dzieci przed urazami

Stres. Poradnik dla rodziców małych dzieci

Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice

Bezpieczna więź. Fundament na całe życie

Przychodnie realizujące program:

• ul. Romera 4, numer telefonu:      22 33 44 666

• ul. Na Uboczu 5, numer telefonu: 22 33 44 666

• ul. Kajakowa 12, numer telefonu: 22 33 44 666

• ul. Kłobucka 14, numer telefonu: 22 33 44 666

Więź ojca z dzieckiem – dlaczego jest ważna i jak ją budować?

W publikacji opisano znaczenie budowania dobrej relacji tata-dziecko zarówno z perspektywy rozwoju dziecka, jak i korzyści wynikających dla ojca. Publikacja zawiera również wskazówki dla ojców, jak budować więź z dzieckiem, spis polecanych źródeł wiedzy, z których mogą korzystać ojcowie.

Więź ojca z dzieckiem w języku ukraińskim