SPZOZ ikona
Portal Pacjenta ikona Portal PacjentaZaloguj się Laboratorium ikona Laboratorium UCZ Szpital ikona UCZ Szpital Tłumacz Migowy Tłumacz Migowy
contrast icon font size icon
Aktywny Senior logo

Program promocji zdrowia „Aktywny Senior”

Program skierowany jest do osób w wieku 60+ spełniających kryteria:

  • Osoby w wieku od 60 roku życia
  • Zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy

Cele główne programu:

  1. edukacja zdrowotna,
  2. aktywizacja ruchowa seniorów.

Cele szczegółowe:

  1. promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się,
  2. dostarczenie wiedzy w zakresie znaczenia roli aktywności fizycznej dla zdrowia,
  3. nauka ćwiczeń możliwych do wykonania również w warunkach domowych.

Przychodnie realizujące program:

• ul. Romera 4, numer telefonu: 22 641 49 12

• ul. Na Uboczu 5, numer telefonu: 22 649 65 05  wew. 143

Program finansowany ze środków budżetowych m.st. Warszawy.