SPZOZ ikona
Portal Pacjenta ikona Portal PacjentaZaloguj się Laboratorium ikona Laboratorium UCZ Szpital ikona UCZ Szpital Tłumacz Migowy Tłumacz Migowyonline
contrast icon font size icon

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

Nowotwory złośliwe w 2030 r. będą stanowiły główną przyczynę zgonów na świecie. Finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego jest niezbędny, aby zahamować tę tendencję.
Rak jelita grubego stanowi obecnie drugą pozycję (po raku płuca) wśród wszystkich zapadalności na nowotwory w populacji polskiej i drugą w grupie onkologicznych przyczyn zgonów.
Celem programu jest wpływ na spadek umieralności oraz spadek zapadalności na nowotwór jelita grubego, dzięki możliwości wykrywania wczesnych bezobjawowych postaci raka poprzez wykonanie kolonoskopii przesiewowej.
Program skierowany jest do osób:

 1. w wieku 50–65 lat;
 2. w wieku 40–49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia,
  u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego;
 3. u których nie występują objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita;
 4. które nie wykonywały badania kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat.

Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.

Informacje i zapisy:

22 33 44 644

Postępowanie w przypadku stwierdzenia zmian chorobowych:

 • pobranie wycinka z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy;
 • usunięciu polipów wielkości do 15 mm;
 • poddaniu badaniu histopatologicznemu wszystkich wycinków i usuniętych polipów;
 • ustaleniu dalszych zaleceń dotyczących leczenia u osób poddanych badaniom przesiewowym;
 • poinformowanie o konieczności wykonania kolejnego badania w ustalonym interwale czasowym.

Każde badanie podlega podsumowaniu, tj. wydaniu pacjentowi wyniku badania oraz wskazania dalszych zaleceń w zakresie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego (skierowanie do leczenia lub określenie terminu kolejnego badania).

Zapisy na badania w ramach
PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH
RAKA JELITA GRUBEGO prowadzone są:

Osobiście:

 w rejestracji Pracowni Endoskopii ul. Kajakowa 12

Telefonicznie: 22 33 44 644