SPZOZ ikona
Portal Pacjenta ikona Portal PacjentaZaloguj się Laboratorium ikona Laboratorium UCZ Szpital ikona UCZ Szpital Tłumacz Migowy Tłumacz Migowyonline
contrast icon font size icon

Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy Prawo atomowe

Zgodnie z Art. 32c ppkt 2 ustawy Prawo atomowe, informujemy, że wykonywana w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów działalność medyczna w zakresie diagnostyki obrazowej nie prowadziła do zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące dla osób z ogółu ludności, które mogło przekroczyć wartość 0,3 mSv na rok.
W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano sytuacji alarmowych oraz negatywnego wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko. 

Data aktualizacji: 19.01.2024 r.